Powerpoint - 7. Semester Rørfabrikken

Report
7. SEMESTER AFGANGSPROJEKT
BYGNINGSKONSTRUKTØR JANUAR 2014
HOVEDENTREPRISE PROJEKT:
RØRFABRIKKEN ETAPE II
LAVET AF MORTEN THOMSEN
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
INFO
UDBUDSMATERIALE
PLANLÆGNING
SPECIALE
PRAKTIK
CV
Morten Thomsen
7. Semester Bygningskonstruktør
VIA University College Horsens
Januar 2014
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
INFO
UDBUDSMATERIALE
PLANLÆGNING
UDBUDSBREV
10.12.2010
BYGGESAGS
BESKRIVELSER
TEGNINGSLISTE
ARKITEKT
UDBUDS
TIDSPLAN,
DATERET
26.08.2013
ARKITEKT
BESKRIVELSER
ARKITEKT
TEGNINGER
INGENIØR
BESKRIVELSER
TEGNINGSLIST
E INGENIØR
GEOTEKNISK
RAPPORT
INGENIØR
TEGNINGER
SPECIALE
PRAKTIK
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
INFO
UDBUDSMATERIALE
PLANLÆGNING
SPECIALE
PRAKTIK
PERSONLIG PLANLÆGNING
RETNINGSLINIER FOR INDHOLDET I
OPGAVEN
UDSNIT AF 14 DAGS PLAN
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
INFO
UDBUDSMATERIALE
PLANLÆGNING
SPECIALE
PRAKTIK
7. SEMESTER SPECIALE
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
INFO
UDBUDSMATERIALE
PLANLÆGNING
SPECIALE
PRAKTIK
PRAKTIKPLADS
ANBEFALING
NAVITAS PARK
ÅRHUS
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
INFO
UDBUDSMATERIALE
PLANLÆGNING
SPECIALE
PRAKTIK
DOKUMENT LISTE
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
FIRMA
DOKUMENT LISTE
FIRMA POLITIK
FIRMA BUDGET & TIMELØNS
BEREGNING
ORGANISATION
JOBBESKRIVELSE
ANSAETTELSESBEVIS
TIMELØNNEDE
AFSKEDIGELSE
TIMELØNNEDE
ARBEJDSMILJØ
HÅNDBOG
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
GRANSKNING
UDBUDSBREV TIL UE
EP JORD
EP BETON
EP KLOAK
HE / LICITATION
HÅNDVAERKSMESTERENS
CHECKLISTE
DOKUMENT LISTE
PROJEKT
BESKRIVELSE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
GRANSKNING
UDBUDSBREV TIL UE
EP JORD
EP BETON
EP KLOAK
HE / LICITATION
VVS
ENTREPRISE
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
GRANSKNING
B1.201.1 JORD ENTREPRISE
UDBUDSBREV TIL UE
EP JORD
EP BETON
EP KLOAK
HE / LICITATION
ANALYSE OG
ETAPE INDELING
MASKIN VALG
DOKUMENT LISTE
MÆNGDER
MASKINE TIDER
MASKIN
BEREGNER
KALKULATION
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
GRANSKNING
B1.220.2 BETON ENTREPRISE
UDBUDSBREV TIL UE
EP JORD
EP BETON
EP KLOAK
HE / LICITATION
ANALYSE OG
ETAPE INDELING
TIDER OG
PRISER
DOKUMENT LISTE
MÆNGDE
UDTAG I ETAPER
TYPE ARK
KALKULATION
BILAG
MTB A/S
KONTRAKTFASEN
MORTEN THOMSEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
GRANSKNING
B1.420.1 AFLØB I JORD
UDBUDSBREV TIL UE
EP JORD
EP BETON
EP KLOAK
HE / LICITATION
MÆNGDER
AFLØB I JORD
ANALYSE
AFLØB I JORD
KALKULATION
B1 125.1 JORDARBEJDE FOR LEDNINGER
ANALYSE
DOKUMENT LISTE
MÆNGDEUDTAG
JORDARBEJDE
FOR LEDNINGER
MASKIN TIDER
KALKULATION
JORDARBEJDE
FOR LEDNINGER
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
GRANSKNING
UDBUDSBREV TIL UE
EP JORD
EP BETON
EP KLOAK
HE / LICITATION
BYGGE PLADS
ANALYSE
DOKUMENT LISTE
HE
KALKULATION
HE-DB OG KS AF
TILBUD
TILBUDSLISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
JURIDISK TIDSLINJE
KONTRAKTER
GARANTIER
JURIDISK TIDSLINJE
DOKUMENT LISTE
OVERSIGT
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
JURIDISK TIDSLINJE
KONTRAKTER
GARANTIER
HOVEDENTREPRISE
KONTRAKT
DOKUMENT LISTE
UNDERENTREPRISEKONTRAKT
VVS
LEVERANDØR
KONTRAKT
SPÆNCOM
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
JURIDISK TIDSLINJE
KONTRAKTER
GARANTIER
OVERSIGT
ENTREPRENØRBANKEN
§6
HE - BH
DOKUMENT LISTE
ENTREPRENØRBANKEN
§6
UE - HE
ENTREPRENØRBANKEN
§7
HE - LEV
ENTREPRENØRBANKEN
§6
LEV - HE
LEVERANDØRBANKEN
§ 22 SIKKERHED
LEV - HE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PRO KALKULATION
PLANLÆGNING
ORGANISATIONSPLAN
BYGGEPLADS
DOKUMENT LISTE
PRODUKTION
KALKULATION
HOVEDENTREPRISE
PRODUKTION
KALKULATION
JORD ARBEJDE
PRODUKTION
KALKULATION
BETON ARBEJDE
LIKVIDITETS
BUDGET MTB
A/S
LIKVIDITETS
BUDGET JORD
UDREGNING AF
SIKKERHEDS
STILLELSE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PRO KALKULATION
PLANLÆGNING
ORGANISATIONSPLAN
UDBUDS TIDSPLAN
BYGGEPLADS
PROCES ANALYSE
MØDE MED EGEN
PRODUKTION TIL
SAMMENSÆTNINGE AF
PROCESS ANALYSE
JORD
BETON
EP BETON TIDSPLAN
DOKUMENT LISTE
HE TIDSPLAN FØRSTE UDKAST
ENDELIG HE TIDSPLAN
EP JORD TIDSPLAN
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PRO KALKULATION
PLANLÆGNING
ORGANISATIONSPLAN
BYGGEPLADS
ORGANISATIONSPLAN
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
PRO KALKULATION
PLANLÆGNING
ORGANISATIONSPLAN
MØDER
KVALITETSSIKRING
PSS
BYGGEPLADS
DOKUMENT LISTE
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
PRO KALKULATION
PLANLÆGNING
ORGANISATIONSPLAN
MØDER
KVALITETSSIKRING
PSS
BYGGEPLADS
DOKUMENT LISTE
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
PRO KALKULATION
PLANLÆGNING
ORGANISATIONSPLAN
MØDER
KVALITETSSIKRING
PSS
BYGGEPLADS
DOKUMENT LISTE
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PRO KALKULATION
PLANLÆGNING
ORGANISATIONSPLAN
BYGGEPLADS
BYGGEPLADSENS
OVERSIGTSTEGNING
FOEDELING
BYGGEPLADS
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PLANLÆGNING
ARBEJDSTEGNINGER
LEVERANCER
BYGGEPLADS
AKKORDAFTALE
ARBEJDSKORT
MØDER
ØKONOMI
HOVEDENTREPRENØR
TIDSPLAN
UGENLIGT TIDSPLANS MØDE HVOR
DER KIGGES 5 UGER FREM. 1
REPRÆSENTANT FRA HVER
ENTREPRISE DELTAGER
UGE PLAN
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PLANLÆGNING
ARBEJDSTEGNINGER
LEVERANCER
BYGGEPLADS
AKKORDAFTALE
ARBEJDSKORT
MØDER
HÅNDSKITSER FOR BETON
ENTREPRISE ”ETAPE INDDELING”
HÅNDSKITSER JORD ENTREPRISE
”FREMGANG OG ETAPER”
ELEVATOR SKAKT KÆLDER
KOTE PLAN JORD
ØKONOMI
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PLANLÆGNING
ARBEJDSTEGNINGER
LEVERANCER
BYGGEPLADS
AKKORDAFTALE
ARBEJDSKORT
MØDER
KLIPPE- OG BUKKELISTE TIL ELEVATOR
SKAKT KÆLDER
ØKONOMI
BESTILLINGSLISTE TIL ELEVATOR
SKAKT KÆLDER
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PLANLÆGNING
ARBEJDSTEGNINGER
LEVERANCER
BYGGEPLADS
AKKORDAFTALE
ARBEJDSKORT
MØDER
ØKONOMI
BYGGEPLADS FEBRUAR
DOKUMENT LISTE
BYGGEPLADS MAJ
BYGGEPLADS SAMLET
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
PLANLÆGNING
ARBEJDSTEGNINGER
LEVERANCER
BYGGEPLADS
AKKORDAFTALE
ARBEJDSKORT
MØDER
ØKONOMI
APV
KORTLÆGNING
BETON
ELEVATOR GRUPPER
DOKUMENT LISTE
APV
HANDLINGSPLAN
BETON
ELEVATOR GRUPPER
APV
BASIS BETON
AFLEVERING
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PLANLÆGNING
ARBEJDSTEGNINGER
LEVERANCER
BYGGEPLADS
AKKORDAFTALE
ARBEJDSKORT
MØDER
ØKONOMI
AKKORDAFTALE
BETON
ELEVATOR SKAKTE
KÆLDER
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PLANLÆGNING
ARBEJDSTEGNINGER
LEVERANCER
BYGGEPLADS
AKKORDAFTALE
ARBEJDSKORT
MØDER
ØKONOMI
ARBEJDSKORT ELEVATOR
SKAKT KÆLDER
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PLANLÆGNING
ARBEJDSTEGNINGER
LEVERANCER
BYGGEPLADS
APV
AKKORDAFTALE
ARBEJDSKORT
KVALITETSSIKRING
MØDER
ØKONOMI
KONTROLPLAN
DOKUMENT LISTE
MODTAGEKONTROL
KS-DAGBOG
PROCES
FOTO
DOKUMENTATION
SLUTKONTROL
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PLANLÆGNING
ARBEJDSTEGNINGER
LEVERANCER
BYGGEPLADS
AKKORDAFTALE
ARBEJDSKORT
MØDER
ØKONOMI
REFERAT AF
BYGGEMØDE
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
PLANLÆGNING
ARBEJDSTEGNINGER
LEVERANCER
BYGGEPLADS
AKKORDAFTALE
ARBEJDSKORT
MØDER
ØKONOMI
ACONTOBEGÆRING
NR 6. HE TIL BH
ACONTOBEGÆRING
NR 11.
HE TIL BH
FØRSTE ACONTO SENDES 1. FEBRUAR OG
SIDSTE ACONTO NR 11 SENDES 1.
DECEMBER. SLUTOPGØRELSEN SENDES 10
EFTER FÆRDIGMELDING
DOKUMENT LISTE
BILAG
MTB A/S
MORTEN THOMSEN
KONTRAKTFASEN
TILBUDFASEN
UDFØRELSEFASEN
MOBILISERING
AFLEVERING
AFLEVERINGSFORRETNING
ERFA
OPSAMLING
SLUTOPGØRELSE
DOKUMENT LISTE
BILAG

similar documents