De wijzigingen in verband met gezondheidstoezicht en financiering

Report
De wijzigingen in verband met
gezondheidstoezicht en financiering
van externe diensten
opgesplitst in 2 delen:
KB van 24 april 2014 DIVERSE BEPALINGEN
KB ook van 24 april 2014 TARIFERING.
KB 24 APRIL 2014
DIVERSE BEPALINGEN
DIE
ONMIDDELLIJK
IN WERKING
TREDEN
• Rechtstreekse en discrete toegang
tot de Arbeidsgeneesheer (AG)
• Inschakeling AG door werkgever bij
toename risico’s door toestand
werknemer.
• De AG kan overleg plegen met
behandelende arts mits
toestemming van de WN.
• Vermelden van namen en
contactgegevens van de PA’s zowel
internen als externen, door de WG
aan de WN.
Vermelden van namen en
contactgegevens
• De nodige gegevens opnemen in het
Arbeidsreglement.
• De nodige gegevens op een makkelijk
toegankelijke plaats vermelden door de WG
voor de WN.
GEGEVENS PREVENTIEADVISEURS
Interne preventieadviseur(s)
• De interne PA van de school
• Eventueel een
overkoepelend
coördinerende PA
•
•
•
•
•
•
Externe preventieadviseurs
Algemene gegevens externe
dienst.
Preventieadviseurarbeidsgeneesheer
Coördinerend externe PA.
PA Risicobeheersing
PA Psycho-sociale aspecten
Administratief medewerker
externe dienst.
Externe preventieadviseurs
• Gegevens Mediwet algemeen: Opvoedingstraat 143, 9100 Gent,
telnr.: 09/221.06.07
• Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheer: Dr. Mabilde Frank, GSM:
0473/50.48.04, e-mail: [email protected]
• Coördinerend extern Preventieadviseur Niv.I: Mevr. Cindy
Hendrycks, GSM: 0473/50.47.96, e-mail:
[email protected]
• Preventieadviseur Niv.I Veiligheid Hoofd Dienst Risicobeheersing:
Mevr. Ann Van Gool, te bereiken via algemeen telefoonnummer, email: [email protected]
• Preventieadviseur Niv. I Psycho-Sociale Aspecten: Dhr. Peter
Vanslembrouck, GSM: 0473/97.53.61, e-mail:
[email protected]
• Administratief medewerker voor onze SG: Kathleen Willems,
09/244.69.48, e-mail: [email protected]
KB 24 APRIL 2014
DIVERSE BEPALINGEN
DIE PAS IN
WERKING
TREDEN OP
1 JANAURI 2016
• Opheffing gezondheidstoezicht
voor voedingswaren.
• Opheffing gezondheidstoezicht
voor beeldscherm.
KB 24 APRIL 2014
TARIFERING
DIE PAS IN
WERKING
TREDEN OP
1 JANAURI 2016
• Men spreekt niet meer van
onderworpenen en niet
onderworpenen.
• Er zal een forfaitair bedrag
aangerekend worden:
 Per werknemer
 Afhankelijk van de risico’s binnen je school kan
dit gaan van € 87 (standaardtarief) of € 52
(verlaagd tarief)
 WN die minder dan 45 dagen werken worden per
geleverde prestatie berekend.

similar documents