SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

Report
SVĚTOVÁ
HOSPODÁŘSK
Á
KRIZE
1929 - 1933
ZNAKY HOSPODÁŘSKÉ KRIZE
• banky a firmy →
• nezaměstnanost →
• zboží →
• výroba →
• tržní síla obyvatelstva →
PŘÍČINY
• 1929 - nadúroda obilí v USA → pokles cen
obilí
• 24. října 1929 - zhroucení newyorské burzy
(propad cen akcií, spekulanti nemohou
splácet úvěry, z nichž nákup akcií hradili,
nedostatek peněz)
Burzovní spekulant se po ztrátě peněz na burze snaží
prodat své auto
PROJEVY
Zemědělství
• pokles cen
• omezení koupěschopnosti zemědělců
• snížení produkce
• zadlužení
• krize silně postihla státy soustředěné na
prodej zem. zboží (USA, Argentina, Japonsko)
Zahraniční obchod
• omezení dovozu (protekcionářská opatření ochrana vlastní výroby, vytváření celních
unií)
• hledání nových trhů (zápas o sféry vlivu,
kolonie)
• pokles o 34%
Průmyslová výroba
• snížení výroby o 37%
• hledání východiska v monopolizaci (snadnější
ovládnutí trhu)
• zánik malých firem
Pokles indexu průmyslové výroby v letech 1929—1934
1929 1930 1931
1932 1933
USA
100
81
68
54
64
Německo
100
86
68
53
61
Velká Británie
100
92
84
84
99
Československo
100
89
81
64
60
Rakousko
100
85
70
61
63
1. Kterou zemi krize nejvíce zasáhla?
2. Kterou zemi zasáhla krize nejméně?
3. Který rok znamenal ve většině zemí obrat v
krizi?
4. V které evropské zemi se krize projevila
nejdříve?
1934
66
80
88
67
70
Procento nezaměstnaných v letech 1929-1934
1929
1930 1931 1932
1934
USA
8,2
14,5
19,1
23,8
20,9
Německo
9,3
15,3
23,3
30,1
14,9
Velká Británie
10,4
16,1
21,3
19,9
16,7
Československo
2,2
4,5
8,3
13,5
17,4
Rakousko
12,3
15,0
20,3
26,1
26,3
1933
24,3
26,3
22,1
16,9
29,0
1. Ve které zemi došlo k největšímu nárůstu
nezaměstnanosti?
2. Ve které zemi byla nezaměstnanost nejvyšší?
PRŮBĚH HOSPODÁŘSKÉ KRIZE
• ochromení světového obchodu
• hromadná nezaměstnanost
• pokles mezd
• zvyšování sociálního napětí – stávky,
demonstrace
ŘEŠENÍ KRIZE
• státní zásahy New Deal (nový úděl)
• zvyšování zbrojní výroby (Německo)
New Deal
• program rekonstrukce ekonomiky
• F. D. Roosevelt – americký prezident
• státní dozor nad bankami
• program pomoci nezaměstnaným (práce na
veřejných zakázkách)
• zákonná regulace zemědělství
• minimální mzdy
F. D. Roosevelt
DŮSLEDKY KRIZE
• oslabení demokratických systémů
• nástup a posílení diktátorských a totalitních režimů
(Německo,Sovětský svaz)
• prudký rozvoj nacionalismu
• zvýšení antisemitských nálad
Použité obrázky jsou čerpány z:
http://i.idnes.cz/08/103/gal/BAB26990a_BE023725.jpg
http://i.idnes.cz/08/103/c460/BAB2698f4_BE050542.jpg
http://p-numismatika.cz/images/kapitola_7/free_02.jpg
http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/svetova-hospodarska-krize-kde/image.jpg
http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/3_4.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/6029/nobodyknowsyou.jpg
http://img.tfd.com/wn/55/65B75-new-deal.gif
Použité tabulky jsou čerpány z:
http://finance.idnes.cz/pohled-do-historie-jak-zacala-velka-hospodarska-krize-vroce-1929-p7g-/bank.aspx?c=A081022_135219_bank_bab

similar documents