downloaden

Report
JOBAT Salaris Kompas
2012
Gemaakt voor: Jobat/Corelio
September 2012
© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and
may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
Inhoud
Achtergrond & doelstellingen
Methodologie
Beschrijving steekproef
Resultaten
• Loon & extralegale voordelen
• Houding ten opzichte van loon, job en werkgever
Samenvatting
Appendix
2
Achtergrond &
doelstellingen
3
Achtergrond en doelstellingen
 Jobat, het job medium van Corelio, publiceert naast jobadvertenties ook
redactionele artikels rond alles wat met werk te maken heeft. Zo geeft Jobat:
 Sollicitatietips
 Advies bij ontslag/ opzeg
 Informatie rond rechten en plichten van de werknemer
 Ontwikkelingsmogelijkheden
 Daarnaast geeft Jobat informatie die nuttig is voor werkgevers.
4
Achtergrond en doelstellingen
 In deze context wou Jobat een grootschalige loonenquête opzetten, waarbij vele
duizenden werknemers aangaven wat hun brutoloon is en een korte enquête
afwerkten die een referentiekader zou scheppen rond dit loon.
 Doelstelling is dat er een online loonwijzer werd opgesteld met de verkregen
gegevens als input, waarbij bezoekers van deze applicatie, aan de hand van een
aantal parameters kunnen berekenen wat het gemiddelde brutoloon is voor een
bepaalde functie.
5
Methodologie
6
Datacollectie
Corelio
nieuwsbrieven
Corelio website
33102 afgewerkte interviews
7
Datacleaning
 Herrekend brutoloon (Fulltime) van kleiner dan 900 Euro en groter dan 20 000 Euro werden
verwijderd (716 enquêtes)
 Inconsistentie tussen jaren werkervaring en leeftijd (100 enquêtes)
 Leeftijd > 80 (8 enquêtes)
 Snelheidscheck (minstens 4 seconden per scherm) (1 enquête)
 Bruto maandloon > 10 000 en ≤ 25jaar (5 enquêtes)
 Bruto maandloon > 10 000 en proefperiode (1 enquête)
 Bruto maandloon > 10 000 en interimcontract (3 enquêtes)
8
Beschrijving
steekproef
9
Geslacht - Leeftijd
Geslacht
Leeftijd
18-24
58%
42%
8%
25-34
37%
35-44
26%
45-54
55 of meer
22%
8%
Gemiddeld: 37.9 jaar
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
10
Woonplaats
WestVlaanderen
15%
Antwerpen
OostVlaanderen
23%
21%
Limburg
Vlaams-Brabant
5%
Henegouwen
3%
17%
8%
Vlaanderen: 83%
Brussel: 5%
Waals-Brabant
2%
Luik
Namen
Wallonië: 12%
3%
2%
Luxemburg
1%
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
11
Werkplaats
WestVlaanderen
13%
Antwerpen
OostVlaanderen
17%
21%
Limburg
Vlaams-Brabant
17%
Henegouwen
3%
13%
6%
Vlaanderen: 71%
Brussel: 17%
Waals-Brabant
2%
Luik
Namen
Wallonië: 10%
3%
2%
Luxemburg
1%
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
12
Opleiding - Werkervaring
Opleidingsniveau
hoger secundair
of lager
37%
bachelordiploma
(kandidatuurdiploma)
doctoraat
Basis:
Gemiddeld aantal
jaar: 15.3
33%
masterdiploma
(licentiaatdiploma)
post masterdiploma
Ervaring
arbeidsmarkt
22%
Ervaring huidige
werkgever
6%
1%
Gemiddeld aantal
jaar: 8.6
Totale steekproef (n=33102)
13
Functiegroep
Administratieve functie
Ict en internet functie
Algemeen management\directie
Verkoop extern
Productie
Techniek
Engineering
Financiële functie
Logistieke functie
Medische of paramedische functie
Consulting
Verkoop intern
Onderwijs
Human resources functie
Openbare functie
Marketing
Onderzoek
Communicatie
Horeca
Juridische functie
Kunst
Andere
Basis:
16%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
0,4%
8%
Totale steekproef (n=33102)
14
Sector van tewerkstelling
Overheid (lokaal, regionaal en federaal)
Metaalverwerkende nijverheid
Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening
Distributie, retail, wholesale en kleinhandel
Gezondheidszorg
Informatica
Bouw
Consulting (juridisch, IT, HR, ...)
Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek)
Transport en logistiek
Chemie en petrochemie
Productie voeding, drank- en rookwaren
Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening, ...
Farmaceutica
Telecommunicatie
Reclame en communicatie
Horeca, catering
Professionele diensten
Sociaal-culturele sector
Media en entertainment
Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid
Energie- en watervoorziening
Toerisme en vrijetijdsbesteding
Hout- en grondstofverwerkende nijverheid
Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw,
Internationale instellingen en gouvernementele organisaties
Selectie, werving en rekrutering
Andere
Basis:
8%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
9%
Totale steekproef (n=33102)
15
Type contract - Arbeidsregime
Type contract
Contract voor
onbepaalde duur
( ‘vast contract’)
Basis:
82%
Arbeidsregime
Voltijds
85%
%
Statutair (‘vaste
benoeming’)
8%
Deeltijds 80%
(4\5)
Contract voor
bepaalde duur
6%
Deeltijds 60%
(3\5)
2%
Deeltijds 50%
(2,5\5)
3%
Proefperiode
2%
Interim-contract
2%
9%
Deeltijds,
minder dan 50% 1%
(2\5 of minder)
Totale steekproef (n=33102)
16
Arbeidssituatie
Arbeidssituatie
Bediende
Basis:
66%
Kaderlid
12%
Arbeider
12%
Ambtenaar
10%
Totale steekproef (n=33102)
17
Functieniveau
Huidig functieniveau
Uitvoerend
personeel
35%
Professional
29%
Senior
professional
15%
19%
Management
Senior
management
Basis:
3%
Totale steekproef (n=33102)
18
Aantal medewerkers in de organisatie
1-49 werknemers: 32%
50-199 werknemers: 20%
200+ werknemers: 48%
27%
19%
13%
1-9 WN
Basis:
10-49 WN
10%
10%
12%
50-99 WN
100-199 WN
200-499 WN
9%
500-999 WN
1000 WN of
meer
Totale steekproef (n=33102)
19
Resultaten
20
Loon & extralegale
voordelen
21
Gemiddeld verdient een werknemer 3180 Euro per maand, 50% onder
verdient minder dan 2830 Euro
Gemiddeld loon - Vakantiedagen
Extra loon
Bruto-maandloon
Gemiddeld:
Mediaan*:
€3.180
€2.830
13e
maand
81%
Aantal vakantiedagen
Gemiddeld aantal dagen:
14e
maand
1%
28
Basis:
*Mediaan:
Totale steekproef (n=33102)
De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte, dus concreet betekent dit dat de helft van de ondervraagden < €2830
verdient en de andere helft van de ondervraagden > €2830 verdient
22
Bruto loon is duidelijk afhankelijk van opleidingsniveau, de loonkloof blijft
ook opmerkelijk
Gemiddeld bruto maandloon – Split naar geslacht & opleiding
2012
3037 €
2550 €
Mediaan
2400 €
2875 €
3330 €
3856 €
4352 €
4925 €
4487 €
3753 €
3454 €
3110 €
2808 €
Man
Basis:
Mediaan:
Vrouw
2631 €
Hoger
secundair
of lager
Bachelordiploma
Masterdiploma
Post-master
diploma
Doctoraat
2012: Totale steekproef (n=33102)
De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte
23
Gemiddeld bruto maandloon – Split naar arbeidssituatie
2012
2200 €
Mediaan
2748 €
3146 €
4700 €
5112 €
3459 €
2945 €
2341 €
Arbeider
Basis:
Mediaan:
Bediende
Ambtenaar
Kaderlid
2012: Totale steekproef (n=33102)
De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte
24
Algemeen management en directiefuncties verdienen duidelijk het meeste,
waar functies in de horeca en verkoop (intern) het minste verdienen
Gemiddeld bruto maandloon – Split naar type functie
Mediaan
Algemeen management\directie
Juridische functie
Onderzoek
Engineering
Ict en internet functie
Financiële functie
Consulting
Marketing
Verkoop extern
Human resources functie
Productie
Onderwijs
Openbare functie
Techniek
Communicatie
Logistieke functie
Medische of paramedische functie
Administratieve functie
Kunst
Verkoop intern
Horeca
Andere
Basis:
Mediaan:
5013 €
3865 €
3719 €
3549 €
3505 €
3476 €
3460 €
3402 €
3334 €
3314 €
3132 €
3083 €
3053 €
3032 €
2916 €
2915 €
2860 €
2679 €
2495 €
2369 €
2180 €
2565 €
4500 €
3400 €
3300 €
3200 €
3154 €
3000 €
3100 €
2898 €
3003 €
2800 €
2650 €
2800 €
2700 €
2650 €
2500 €
2500 €
2496 €
2300 €
2100 €
2050 €
1800 €
2280€
Totale steekproef (n=33102)
De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte
25
De best betalende sectoren worden bevestigd door deze resultaten
Gemiddeld bruto maandloon – Split naar sector
Mediaan
Internationale instellingen en gouvernementele organisaties
Chemie en petrochemie
Farmaceutica
Energie- en watervoorziening
Telecommunicatie
Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening
Metaalverwerkende nijverheid
Informatica
Overheid (lokaal, regionaal en federaal)
Consulting (juridisch, IT, HR, ...)
Productie voeding, drank- en rookwaren
Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek)
Transport en logistiek
Hout- en grondstofverwerkende nijverheid
Media en entertainment
Bouw
Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid
Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw,
Gezondheidszorg
Selectie, werving en rekrutering
Distributie, retail, wholesale en kleinhandel
Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening, ...
Reclame en communicatie
Professionele diensten
Sociaal-culturele sector
Toerisme en vrijetijdsbesteding
Horeca, catering
Andere
Basis:
Mediaan:
4419 €
4103 €
4009 €
3846 €
3574 €
3571 €
3388 €
3336 €
3293 €
3249 €
3191 €
3173 €
3112 €
3096 €
3071 €
3067 €
3035 €
2878 €
2846 €
2838 €
2813 €
2724 €
2717 €
2676 €
2599 €
2592 €
2327 €
2703 €
3413 €
3640 €
3475 €
3350 €
3150 €
3093 €
3000 €
2990 €
2935 €
2800 €
2700 €
2950 €
2650 €
2669 €
2670 €
2650 €
2300 €
2500 €
2415 €
2380 €
2300 €
2300 €
2300 €
2387 €
2371 €
2200 €
2000 €
2480 €
Totale steekproef (n=33102)
De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte
26
Naast de hoog scorende sectoren krijgen starters in het onderwijs en bij de
overheid een hoog brutoloon
Gemiddeld bruto maandloon – Split naar sector – Filter op < 1 jaar ervaring
Chemie en petrochemie
Farmaceutica
Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek)
Energie- en watervoorziening
Overheid (lokaal, regionaal en federaal)
Metaalverwerkende nijverheid
Telecommunicatie
Professionele diensten
Bouw
Media en entertainment
Hout- en grondstofverwerkende nijverheid
Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening
Consulting (juridisch, IT, HR, ...)
Informatica
Gezondheidszorg
Productie voeding, drank- en rookwaren
Sociaal-culturele sector
Transport en logistiek
Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening…
Selectie, werving en rekrutering
Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid
Toerisme en vrijetijdsbesteding
Distributie, retail, wholesale en kleinhandel
Reclame en communicatie
Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw,
Internationale instellingen en gouvernementele organisaties
Horeca, catering
Andere
Basis:
Mediaan:
2751 €
2610 €
2601 €
2471 €
2353 €
2350 €
2255 €
2241 €
2217 €
2216 €
2192 €
2190 €
2172 €
2168 €
2150 €
2130 €
2084 €
2072 €
2060 €
2041 €
1933 €
1897 €
1896 €
1874 €
1818 €
1805 €
1784 €
2022 €
Gemiddeld loon
€2.179
Totale steekproef (n=33102)
De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte
27
Het gemiddelde brutoloon van de 50+ ligt op 3.982 Euro
Gemiddeld bruto maandloon – Split naar sector – Filter op 50+
Internationale instellingen en gouvernementele organisaties
Farmaceutica
Energie- en watervoorziening
Chemie en petrochemie
Selectie, werving en rekrutering
Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening
Informatica
Consulting (juridisch, IT, HR, ...)
Media en entertainment
Telecommunicatie
Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek)
Productie voeding, drank- en rookwaren
Metaalverwerkende nijverheid
Overheid (lokaal, regionaal en federaal)
Gezondheidszorg
Transport en logistiek
Bouw
Hout- en grondstofverwerkende nijverheid
Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening…
Distributie, retail, wholesale en kleinhandel
Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid
Reclame en communicatie
Toerisme en vrijetijdsbesteding
Sociaal-culturele sector
Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw,
Professionele diensten
Horeca, catering
Andere
Basis:
Mediaan:
6904 €
5505 €
5248 €
4997 €
4991 €
4819 €
4673 €
4341 €
3997 €
3983 €
3975 €
3916 €
3905 €
3857 €
3696 €
3594 €
3540 €
3507 €
3489 €
3398 €
3365 €
3318 €
3316 €
3271 €
3238 €
2921 €
2441 €
3295 €
Totale steekproef (n=33102)
De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte
28
Werknemers bij grotere bedrijven hebben gemiddeld een hoger loon dan
werknemers in KMO’s.
Gemiddeld bruto maandloon – Split naar aantal WN in bedrijf
2012
2250 € Mediaan
2600 €
2883 €
2750 €
3017 €
2900 €
3000 €
3000 €
3358 €
3400 €
200-499 WN
500-999 WN
3185 €
3200 €
3619 €
2500 €
1-9 WN
Basis:
Mediaan:
10-49 WN
50-99 WN
100-199 WN
1000 WN of
meer
2012: Totale steekproef (n=33102)
De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte
29
Dankzij de oververtegenwoordiging van beter betalende sectoren en grotere
organisaties, behaalt Brussel een hoger gemiddeld brutoloon
Gemiddeld bruto maandloon – Split naar plaats van tewerkstelling
WestVlaanderen
€2914
Antwerpen
OostVlaanderen
€3013
€3213
Limburg
Vlaams-Brabant
€2911
€3579 €3272
Henegouwen
€2711
Vlaanderen: 3065 €
Brussel: 3579 €
Waals-Brabant
€3279
Luik
Namen
Wallonië: 2840 €
€2744
€2728
Luxemburg
€2737
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
30
Gedurende de loopbaan stijgt een loon gemiddeld gezien met 75%. Na 10
jaar ervaring stijgt loon het sterkst
Evolutie loon over jaren ervaring
2012
Med.
2100 €
2250 €
2475 €
2700 €
3000 €
3200 €
3314 €
3400 €
3471 €
3764 €
3738 €
3804 €
20-25j
25-30j
> 30j
+75%
+15%
3287 €
2179 €
<=1j
Basis:
Mediaan:
2340 €
2-3j
2556 €
4-5j
3601 €
2854 €
6-10j
11-15j
16-20j
2012: Totale steekproef (n=33102)
De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte
31
Het loon in internationale instellingen en energiesector stijgt het meest met
jaren ervaring
Evolutie loon over jaren ervaring – Split per sector
internationale instellingen en gouvernementele organisaties
energie- en watervoorziening
metaalverwerkende nijverheid
productie voeding, drank- en rookwaren
Gemiddeld brutoloon
7000 €
6000 €
5000 €
4000 €
3000 €
2000 €
1000 €
0€
<=1j
Basis:
2-3j
4-5j
6-10j
11-15j
16-20j
20-25j
25-30j
> 30j
Totale steekproef (n=33102)
32
Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar geslacht & opleiding
Basis:
29
28
Man
Vrouw
30
30
30
31
Bachelordiploma
Masterdiploma
Post-master
diploma
Doctoraat
26
Hoger
secundair
of lager
Totale steekproef (n=33102)
33
Ambtenaren kunnen rekening op het meeste vakantiedagen
Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar arbeidssituatie
41
31
24
Arbeider
Basis:
27
Bediende
Kaderlid
Ambtenaar
Totale steekproef (n=33102)
34
Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar type functie
Onderwijs
Openbare functie
Onderzoek
Algemeen management\directie
Human resources functie
Engineering
Juridische functie
Ict en internet functie
Techniek
Consulting
Financiële functie
Productie
Kunst
Logistieke functie
Administratieve functie
Marketing
Medische of paramedische functie
Communicatie
Verkoop extern
Verkoop intern
Horeca
Andere
Basis:
66
32
30
29
29
29
29
28
28
28
28
27
27
27
26
26
26
26
26
24
23
25
Totale steekproef (n=33102)
35
De chemische sector biedt naast een hoog loon ook nog het meest aantal
vakantiedagen
Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar sector
Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek)
Chemie en petrochemie
Energie- en watervoorziening
Overheid (lokaal, regionaal en federaal)
Farmaceutica
Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening
Internationale instellingen en gouvernementele organisaties
Metaalverwerkende nijverheid
Telecommunicatie
Selectie, werving en rekrutering
Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening…
Informatica
Transport en logistiek
Consulting (juridisch, IT, HR, ...)
Gezondheidszorg
Bouw
Sociaal-culturele sector
Productie voeding, drank- en rookwaren
Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw,
Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid
Media en entertainment
Hout- en grondstofverwerkende nijverheid
Professionele diensten
Toerisme en vrijetijdsbesteding
Distributie, retail, wholesale en kleinhandel
Reclame en communicatie
Horeca, catering
Andere
Basis:
58
34
33
32
30
29
28
27
27
27
27
27
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
24
23
23
22
25
Totale steekproef (n=33102)
36
Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar plaats van tewerkstelling
WestVlaanderen
27
Antwerpen
OostVlaanderen
29
28
Limburg
Vlaams-Brabant
29
Henegouwen
28
28
28
Vlaanderen: 28
Brussel: 29
Waals-Brabant
26
Luik
Namen
Wallonië: 27
27
28
Luxemburg
28
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
37
Grotere bedrijven bieden meer vakantiedagen
Gemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar aantal WN in bedrijf
26
29
30
29
29
50-99 WN
100-199 WN
200-499 WN
500-999 WN
32
22
1-9 WN
Basis:
10-49 WN
1000 WN of
meer
Totale steekproef (n=33102)
38
Gemiddeld gezien ontvangen werknemers 4 extra legale voordelen. 64%
ontvangt maaltijdcheques
Extralegale voordelen bovenop brutoloon
64%
Maaltijdcheques, maaltijdvergoeding, ...
Hospitalisatieverzekering
55%
46%
Groepsverzekering
Ecocheques en andere waardebonnen
37%
36%
Terugbetaling woon-werkverkeer
Gsm + abonnement
34%
30%
Laptop
Bedrijfswagen met tankkaart
26%
Onkostenvergoeding
19%
Mogelijkheid tot thuiswerken
18%
Abonnement openbaar vervoer
16%
Internetabonnement
Facilitaire diensten
Bedrijfswagen zonder tankkaart
Andere
Basis:
14%
3%
1%
Gem. aantal
extralegale
voordelen
4.0
5%
Totale steekproef (n=33102)
39
Extralegale voordelen bovenop brutoloon – Split naar geslacht & opleidingsniveau
Geslacht
Totaal
in %
Maaltijdcheques, -vergoeding, ...
Hospitalisatieverzekering
Groepsverzekering
Ecocheques en andere bonnen
Terugbetaling woon-werkverkeer
Gsm + abonnement
Laptop
Bedrijfswagen met tankkaart
Onkostenvergoeding
Mogelijkheid tot thuiswerken
Abonnement openbaar vervoer
Internetabonnement
Facilitaire diensten
Bedrijfswagen zonder tankkaart
Andere
Average number of responses
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
Opleidingsniveau
Hoger sec. Bachelorof lager diploma
Man
Vrouw
(n=33102)
(n=19069)
(n=14033)
(n=12358)
64
55
46
37
36
34
30
26
19
18
16
14
3
1
5
4,0
66
60
52
41
32
43
38
35
24
21
15
18
3
2
5
4,5
61
48
38
32
41
21
19
14
14
13
18
8
3
1
5
3,4
58
44
31
33
42
22
14
14
10
7
13
7
2
1
6
3,0
Masterdiploma
Postmaster
Doctoraat
(n=11005)
(n=7308)
(n=1971)
(n=460)
65
56
50
39
36
34
30
26
20
17
16
15
3
1
5
4,1
72
66
60
42
29
49
48
39
30
30
19
20
5
2
5
5,2
74
71
63
40
25
58
55
43
37
37
24
22
6
1
6
5,6
59
62
51
23
25
39
54
29
28
40
26
22
5
1
5
4,7
Groen: % > Totaal + 5
Rood: % < Totaal - 5
40
Extralegale voordelen bovenop brutoloon – Split naar sector
Sector
Totaal
in %
Maaltijdcheques, -vergoeding, ...
Hospitalisatieverzekering
Groepsverzekering
Ecocheques en waardebonnen
Terugbetaling woon-werkverkeer
Gsm + abonnement
Laptop
Bedrijfswagen met tankkaart
Onkostenvergoeding
Mogelijkheid tot thuiswerken
Abonnement openbaar vervoer
Internetabonnement
Facilitaire diensten
Bedrijfswagen zonder tankkaart
Andere
Average number of responses
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
Consulting
ICT en
internet
Verkoop
extern
Onderwijs
(n=33102)
(n=1314)
(n=2406)
(n=1878)
(n=1068)
64
55
46
37
36
34
30
26
19
18
16
14
3
1
5
4,0
78
78
74
59
19
67
68
69
49
44
14
27
6
1
4
6,6
80
74
70
57
24
54
60
53
32
37
20
33
5
1
5
6,0
64
57
60
53
20
71
60
65
43
33
5
34
3
2
4
5,8
12
11
7
4
18
5
10
2
5
8
27
2
1
0
4
1,2
Groen: % > Totaal + 5
Rood: % < Totaal - 5
41
Extralegale voordelen bovenop brutoloon – Split naar aantal WN in de organisatie
Aantal werknemers in de organisatie
in %
Maaltijdcheques, -vergoeding, ...
Hospitalisatieverzekering
Groepsverzekering
Ecocheques en andere bonnen
Terugbetaling woon-werkverkeer
Gsm + abonnement
Laptop
Bedrijfswagen met tankkaart
Onkostenvergoeding
Mogelijkheid tot thuiswerken
Abonnement openbaar vervoer
Internetabonnement
Facilitaire diensten
Bedrijfswagen zonder tankkaart
Andere
Average number of responses
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
Totaal
1-9
WN
10-49
WN
50-99
WN
100-199
WN
200-499
WN
500-999
WN
≥ 1000
WN
(n=33102)
(n=4185)
(n=6282)
(n=3359)
(n=3459)
(n=4081)
(n=2819)
(n=8913)
64
55
46
37
36
34
30
26
19
18
16
14
3
1
5
4,0
42
19
20
32
30
25
16
18
14
11
7
7
0
2
4
2,5
57
38
39
41
34
34
27
28
18
15
9
11
1
2
4
3,6
62
51
45
38
35
34
28
27
19
14
12
12
1
1
4
3,9
69
61
52
38
36
37
32
28
20
15
14
13
2
1
4
4,2
75
67
57
40
38
39
36
31
23
19
15
16
4
1
5
4,6
76
71
59
39
39
36
37
28
22
19
19
15
6
1
5
4,7
71
71
53
34
38
34
33
23
20
23
29
18
6
1
7
4,6
Groen: % > Totaal + 5
Rood: % < Totaal - 5
42
Extralegale voordelen bovenop brutoloon – Split naar type functie (1/2)
Type functie
Totaal
in %
Maaltijdcheques, -vergoeding, ...
Hospitalisatieverzekering
Groepsverzekering
Ecocheques en andere bonnen
Terugbetaling woon-werkverkeer
Gsm + abonnement
Laptop
Bedrijfswagen met tankkaart
Onkostenvergoeding
Mogelijkheid tot thuiswerken
Abonnement openbaar vervoer
Internetabonnement
Facilitaire diensten
Bedrijfswagen zonder tankkaart
Andere
Average number of responses
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
Adminis Manage
Financië Human Ict en Juridisch
Commu Consulti Enginee
tratieve ment\
le
resource internet
e
Horeca
nicatie
ng
ring
functie directie
functie s functie functie functie
(n=33102) (n=5437) (n=2007) (n=668) (n=1314) (n=1740) (n=1637) (n=972) (n=2406) (n=398)
64
55
46
37
36
34
30
26
19
18
16
14
3
1
5
4,0
65
49
39
36
43
14
11
7
8
9
24
5
3
1
4
3,2
66
62
58
38
22
71
60
56
40
33
11
26
3
2
5
5,5
73
53
43
36
34
37
32
16
20
28
32
11
3
2
6
4,2
78
78
74
59
19
67
68
69
49
44
14
27
6
1
4
6,6
76
70
69
49
31
51
49
43
25
20
10
19
3
3
4
5,2
77
65
66
50
39
31
29
27
25
18
20
17
5
2
6
4,8
78
69
60
45
40
45
40
31
33
24
21
14
6
1
7
5,2
80
74
70
57
24
54
60
53
32
37
20
33
5
1
5
6,0
64
69
53
35
31
32
29
22
24
30
33
12
5
1
8
4,5
Kunst
(n=467)
(n=139)
24
19
9
37
34
8
5
5
5
2
10
2
3
1
9
1,7
50
21
19
27
28
17
12
6
11
12
20
6
1
2
4
2,4
Groen: % > Totaal + 5
Rood: % < Totaal - 5
43
Extralegale voordelen bovenop brutoloon – Split naar type functie (2/2)
Type functie
Onderzoek
OpenProducti Technie Verkoop Verkoop
bare
Andere
e
k
intern extern
functie
(n=33102) (n=1496) (n=789) (n=1441) (n=1068) (n=706)
(n=905) (n=1808) (n=1808) (n=1312) (n=1878) (n=2706)
Totaal
in %
Maaltijdcheques, -vergoeding, ...
Hospitalisatieverzekering
Groepsverzekering
Ecocheques en andere bonnen
Terugbetaling woon-werkverkeer
Gsm + abonnement
Laptop
Bedrijfswagen met tankkaart
Onkostenvergoeding
Mogelijkheid tot thuiswerken
Abonnement openbaar vervoer
Internetabonnement
Facilitaire diensten
Bedrijfswagen zonder tankkaart
Andere
Average number of responses
Basis:
64
55
46
37
36
34
30
26
19
18
16
14
3
1
5
4,0
Logistie
(Para)
Marketi
Onderke
medisch
ng
wijs
functie
functie
69
57
42
35
51
28
18
13
9
7
10
5
2
1
4
3,5
79
66
65
50
33
55
56
40
31
32
12
24
5
1
4
5,5
46
45
21
6
46
9
5
7
7
3
14
2
3
1
5
2,2
12
11
7
4
18
5
10
2
5
8
27
2
1
0
4
1,2
61
65
54
20
35
23
40
16
14
35
29
12
6
0
6
4,2
62
53
9
3
28
22
12
1
8
11
41
4
3
0
9
2,7
68
52
43
36
52
19
14
11
8
5
5
5
1
1
6
3,3
65
54
44
38
37
40
23
25
12
7
10
12
2
2
6
3,8
56
36
34
44
43
15
10
11
9
5
7
5
2
1
4
2,8
64
57
60
53
20
71
60
65
43
33
5
34
3
2
4
5,8
52
41
29
25
45
23
16
14
12
10
14
7
3
1
7
3,0
Totale steekproef (n=33102)
44
Bonus - Variabel loon
Variabel loon of bonus
%
Ja, bonus
9%
Ja,
variabel
loon
8%
7%
Ja, bonus
& variabel
loon
6%
5%
Neen
Basis:
13%
74%
79%
Totale steekproef (n=33102)
45
Laatste promotie
56%
Ik heb nog geen promotie gemaakt
Minder dan een maand geleden
Minder dan een half jaar geleden
Minder dan een jaar geleden
Minder dan 5 jaar geleden
Meer dan 5 jaar geleden
Basis:
3%
6%
8%
17%
11%
Totale steekproef (n=33102)
46
Van alle werknemers die een loonsverhoging hebben ontvangen was dit bij
24% onder hen gekoppeld aan een promotie
Omvang laatste loonsverhoging bij huidige werkgever
enkel index
63%
1% tot 2,99%
3% tot 3,99%
17%
6%
4% tot 4,99%
3%
5% tot 6,99%
3%
7% tot 9,99%
3%
10% of meer
Basis:
24%
In het kader van
een promotie
4%
Totale steekproef (n=33102)
47
Houding ten opzichte
van loon, job en
werkgever
48
80% van de werknemers is tevreden over de jobinhoud en werkgever. 49% is
ontevreden over de verhouding tussen loon en prestaties
Tevredenheid verschillende jobaspecten
Bot 2
Top 2
Jobinhoud
18
4
14
Werkgever
20
5
Loon in vergelijking met
collega’s
33
6
Samenstelling totaal
beloningspakket
36
7
29
46
15
3
18
Loon in vergelijking met
familie/vrienden
37
8
29
44
16
4
19
Verband
Prestaties & loon
49
16
29
50
27
13
Helemaal niet tevreden
Basis:
46
23
53
36
Niet tevreden
37
6
11 3
36
Tevreden
8
Zeer tevreden
12
29
14
3 15
Uiterst tevreden
Totale steekproef (n=33102)
49
Werknemers in sectoren die gemiddeld gezien minder goed betalen scoren ook slechter op
gebied van tevredenheid over de verhouding loon-prestaties. De gezondheidszorg is een
uitzondering met hoge ontevredenheid maar toch een gemiddeld loon
% ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar sector
Horeca, catering
Gezondheidszorg
Distributie, retail, wholesale en kleinhandel
Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid
Reclame en communicatie
Professionele diensten (beveiliging, onderhoud, real estate)
Toerisme en vrijetijdsbesteding
Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw,
Sociaal-culturele sector
Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening, ...
Transport en logistiek
Metaalverwerkende nijverheid
Bouw
Productie voeding, drank- en rookwaren
Hout- en grondstofverwerkende nijverheid
Selectie, werving en rekrutering
Media en entertainment
Telecommunicatie
Informatica
Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening
Consulting (juridisch, IT, HR, ...)
Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek)
Chemie en petrochemie
Overheid (lokaal, regionaal en federaal)
Farmaceutica
Internationale instellingen en gouvernementele organisaties
Energie- en watervoorziening
Andere
Basis:
63%
60%
60%
59%
58%
57%
55%
54%
54%
54%
54%
53%
53%
52%
52%
51%
51%
45%
43%
42%
41%
40%
40%
39%
39%
35%
28%
55%
Totale steekproef (n=33102)
50
De ontevredenheid over verhouding loon/prestaties is het grootste bij
arbeiders
% ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar arbeidssituatie
61%
51%
37%
Arbeider
Basis:
Bediende
Kaderlid
39%
Ambtenaar
Totale steekproef (n=33102)
51
Lager opgeleiden zijn meer ontevreden over de verhouding loon-prestaties
dan hoger opgeleiden
% ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar geslacht & opleiding
56%
57%
49%
45%
41%
Man
Basis:
Vrouw
Hoger
secundair
of lager
Bachelordiploma
Masterdiploma
39%
Post-master
diploma
37%
Doctoraat
Totale steekproef (n=33102)
52
Werknemers met minder dan 1 jaar ervaring zijn het minst ontevreden over
de verhouding loon-prestaties, nadien blijft die tevredenheid stabiel
% ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar aantal jaren ervaring
50%
51%
51%
51%
4-5j
6-10j
11-15j
49%
51%
50%
49%
20-25j
25-30j
> 30j
37%
<=1j
Basis:
2-3j
16-20j
Totale steekproef (n=33102)
53
Hogeropgeleiden zijn meer tevreden over hun werkgever in het algemeen
Tevredenheid werkgever (TOP2 %) – Split naar geslacht & opleiding
44%
32%
Man
Basis:
30%
26%
26%
Vrouw
Hoger
secundair
of lager
Bachelordiploma
33%
Masterdiploma
35%
Post-master
diploma
Doctoraat
Totale steekproef (n=33102)
54
Tevredenheid werkgever (TOP2 %) – Split naar type functie
Algemeen management\directie
41%
39%
39%
Onderzoek
Consulting
Marketing
34%
32%
32%
32%
32%
31%
31%
30%
29%
29%
29%
27%
26%
25%
25%
25%
24%
Engineering
Ict en internet functie
Verkoop extern
Human resources functie
Juridische functie
Communicatie
Financiële functie
Horeca
Onderwijs
Kunst
Openbare functie
Administratieve functie
Productie
Verkoop intern
Techniek
Logistieke functie
Medische of paramedische functie
Andere
Basis:
21%
28%
Totale steekproef (n=33102)
55
Tevredenheid werkgever (TOP2 %) – Split naar sector
Energie- en watervoorziening
Internationale instellingen en gouvernementele organisaties
Farmaceutica
Consulting (juridisch, IT, HR, ...)
Selectie, werving en rekrutering
Toerisme en vrijetijdsbesteding
Informatica
Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek)
Sociaal-culturele sector
Media en entertainment
Chemie en petrochemie
Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening, ...
Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening
Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw,
Bouw
Horeca, catering
Reclame en communicatie
Professionele diensten
Telecommunicatie
Productie voeding, drank- en rookwaren
Distributie, retail, wholesale en kleinhandel
Overheid (lokaal, regionaal en federaal)
Transport en logistiek
Hout- en grondstofverwerkende nijverheid
Metaalverwerkende nijverheid
Gezondheidszorg
Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid
Andere
Basis:
42%
40%
36%
36%
35%
33%
33%
33%
33%
32%
32%
31%
31%
30%
30%
29%
29%
29%
28%
28%
28%
28%
26%
26%
25%
23%
22%
27%
Totale steekproef (n=33102)
56
Tevredenheid werkgever (TOP2 %) – Split naar plaats van tewerkstelling
WestVlaanderen
29%
Antwerpen
OostVlaanderen
27%
31%
Limburg
Vlaams-Brabant
31% 30%
Henegouwen
25%
26%
Vlaanderen: 29%
Brussel: 31%
Waals-Brabant
30%
Luik
Namen
Wallonië: 26%
25%
25%
Luxemburg
29%
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
57
Tevredenheid werkgever (TOP2 %) – Split naar aantal WN in bedrijf
Basis:
30%
29%
28%
28%
29%
28%
1-9 WN
10-49 WN
50-99 WN
100-199 WN
200-499 WN
500-999 WN
31%
1000 WN of
meer
Totale steekproef (n=33102)
58
Tevredenheid jobinhoud (TOP2 %) – Split naar geslacht & opleiding
55%
46%
41%
39%
38%
34%
Man
Basis:
Vrouw
31%
Hoger
secundair
of lager
Bachelordiploma
Masterdiploma
Post-master
diploma
Doctoraat
Totale steekproef (n=33102)
59
Tevredenheid jobinhoud (TOP2 %) – Split naar type functie
Algemeen management\directie
Onderzoek
Consulting
Engineering
Onderwijs
Juridische functie
Marketing
Communicatie
Human resources functie
Medische of paramedische functie
Kunst
Verkoop extern
Ict en internet functie
Financiële functie
Openbare functie
Techniek
Logistieke functie
Productie
Verkoop intern
Administratieve functie
Horeca
Andere
Basis:
53%
48%
45%
44%
44%
42%
41%
41%
40%
40%
39%
38%
38%
37%
36%
36%
30%
29%
29%
29%
27%
33%
Totale steekproef (n=33102)
60
Tevredenheid jobinhoud (TOP2 %) – Split naar sector
Internationale instellingen en gouvernementele organisaties
Onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek)
Sociaal-culturele sector
Toerisme en vrijetijdsbesteding
Selectie, werving en rekrutering
Media en entertainment
Consulting (juridisch, IT, HR, ...)
Welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening, ...
Informatica
Farmaceutica
Overheid (lokaal, regionaal en federaal)
Chemie en petrochemie
Hout- en grondstofverwerkende nijverheid
Gezondheidszorg
Energie- en watervoorziening
Metaalverwerkende nijverheid
Reclame en communicatie
Telecommunicatie
Bouw
Bank, verzekeringen en financiële dienstverlening
Textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid
Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw,
Productie voeding, drank- en rookwaren
Distributie, retail, wholesale en kleinhandel
Transport en logistiek
Horeca, catering
Professionele diensten
Andere
Basis:
46%
44%
44%
44%
42%
42%
41%
39%
39%
39%
39%
38%
38%
38%
38%
37%
37%
37%
36%
36%
33%
32%
32%
32%
31%
31%
29%
34%
Totale steekproef (n=33102)
61
Tevredenheid jobinhoud (TOP2 %) – Split naar plaats van tewerkstelling
WestVlaanderen
Antwerpen
OostVlaanderen
38%
38%
37%
Limburg
Vlaams-Brabant
34%
37% 40%
Henegouwen
29%
Vlaanderen: 38%
Brussel: 37%
Waals-Brabant
33%
Luik
Namen
Wallonië: 29%
27%
27%
Luxemburg
29%
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
62
Cross brutoloon per functie – Top 2 tevredenheid jobinhoud per functie
Correlatie = 0.80
55
Algemeen
management\directie
50
%Top 2 Tevredenheid jobinhoud
Onderzoek
Onderwijs
45
Consulting
Engineering
Juridische functie
Marketing
Human resources functie
Verkoop extern
Ict en internet functie
Communicatie
40
Kunst
Medische of
paramedische functie
Techniek
35
Openbare
functie
Financiële functie
Andere
Logistieke functie
30
Verkoop intern
Productie
Administratieve functie
Horeca
25
1900 €
2400 €
2900 €
3400 €
3900 €
4400 €
4900 €
Loon
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
63
Cross brutoloon per sector – Top 2 tevredenheid werkgever
Correlatie = 0.48
Energie- en
watervoorziening
%Top 2 Tevredenheid werkgever
40
Internationale instellingen
en gouvernementele
organisaties
Selectie, werving en
rekrutering
35
30
25
Toerisme en
vrijetijdsbesteding
Consulting
(juridisch, IT, HR, ...)
Farmaceutica
Onderwijs (en
wetenschappelijk
Welzijnzorg,
onderzoek)
Informatica
maatschappelijke
dienstverlening, ...
Media en entertainment
Sociaal-culturele
Bank, verzekeringen
sector
Productie voeding,
en financiële
Reclame en
Bouw drank- en
dienstverlening
Landen
tuinbouw,
communicatie
rookwaren
veeteelt, visserij,
Telecommunicatie
Professionele
Horeca,
mijnbouw,
diensten
Overheid
(lokaal,
regionaal
catering
Andere
en
federaal)
Distributie,
Transport en
retail, wholesale en
Hout- en logistiek
Metaalverwerkende
kleinhandel
grondstofverwerkende
nijverheid
nijverheid
Gezondheidszorg
20
2000 €
Chemie en
petrochemie
Textiel, schoen- en
kledingnijverheid,
ledernijverheid
2500 €
3000 €
3500 €
4000 €
4500 €
Loon
Basis:
Totale steekproef (n=33102)
64
Ook al is 49% ontevreden over de verhouding prestaties/loon, toch is bijna
60% bereid om meer te doen dan van hen verwacht wordt
Loyaliteit t.o.v. huidige werkgever
Bereid tot…
Op zoek naar een
nieuwe job?
%
2%
%
38%
40%
13%
58%
49%
... meer dan verwacht
... wat er verwacht wordt
... het noodzakelijke minimum
Basis:
Ja, actief op zoek
Neen, niet actief
Neen, niet op zoek
Totale steekproef (n=33102)
65
Samenvatting
66
67
68
Appendix
69
Indicatie van significante verschillen tussen subgroepen
 Significante verschillen zijn aangeduid met A,B, C, …
 Verschillen zijn aangeduid bij het hoogste resultaat van de vergelijking.
 Bijvoorbeeld:
de indicatie AC in kolom B geeft een significant verschil weer tussen 70% (B) en
54% in kolom A & tussen 70% (B) en 58% in kolom C.
70% AC
58%
54%
18-34 y.o.
(n=300) (A)
25-34 y.o.
(n=300) (B)
35-44 y.o.
(n=300) (C)
70
Thank You For Your Attention.
Our Curiosity Is All Yours.
Antoon Van der Steichel
Glenn Creutz
Research Manager
Research Executive
Tel: 09 216 22 33
Email: [email protected]
Tel: 09 216 22 91
Email: [email protected]
© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information
and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
71

similar documents