Paul Soethout - Bouwend Nederland

Report
Presentatie Uniform Loonbegrip
Bouwend Nederland
Oss, 5 maart 2013
Paul Soethout
SCAB Accountants & Adviseurs B.V.
Uniform loonbegrip (1)
Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) 1-1-2013
Eén loonbegrip voor de heffing van:
• loonbelasting/premie volksverzekeringen
• premies werknemersverzekeringen
• inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Uniform loonbegrip (2)
Eerste stap reeds gezet 1-1-2012
Maximum premieloon ZVW en WW/WIA gelijkgetrokken
Jaar
2011
Maximum
ZVW
per 4 wkn premie%
€ 2.571,30
7,75%
Maximum
premie
€ 199,28
2012
€ 3.851,07
7,10%
€ 273,43
2013
€ 3.911,76
7,75%
€ 303,16
Uniform loonbegrip (3)
Veranderingen per 01-01-2013:
• Afschaffing WN-deel premie werkloosheidswet
• Afschaffing WW-Awf franchise
• Fiscale bijtelling auto v/d zaak loon voor de
werknemersverzekeringen
• Premie ZVW enkel werkgeversheffing
• Afschaffing terugbetaling van premies werknemersverzekeringen/ ZVW
Uniform loonbegrip (4)
Inhouding ZVW DGA blijft
Voor DGA’s in 2013 eigen bijdrage 5,65% (was 5,00%)
DGA met gebruikelijk loon van € 43.000 ongeveer
€ 88 minder netto
Kan bij een hoger loon oplopen tot ongeveer € 166
minder netto
Premies sectorfonds (1)
Sectorpremie (kort - lang dienstverband)
De premie sectorfonds is onderdeel van WW-premie.
In een aantal sectoren hierin onderscheid;
Bijvoorbeeld, Bouw-, Schilders-, Agrarisch bedrijf
Hoogte premie is afhankelijk van werkloosheidsrisico
in betreffende bedrijfs- of beroepssector.
Premies sectorfonds (2)
Verschil in premiepercentages:
• Bouwbedrijf
• Bouwbedrijf
(003) 2012
(003) 2013
Kort
Lang
2,65% 8,05%
3,27% 10,69%
Contract < 1 jaar = hoge sectorpremie
(geldt ook altijd voor oproepkrachten)
Rekenvoorbeeld 2013:
Besparing jaarcontract: € 717,50 * 7,42% = € 53,24
Per jaar +/- 49 betaalde weken  +/€ 2600,00
Bedankt voor uw aandacht
Vragen?
Paul Soethout | Teamleider Loonadministratie
SCAB Accountants & Adviseurs BV
Postbus 4069 | 5004 JB | TILBURG
Dr. Hub van Doorneweg 153 | 5026 RC | TILBURG
E [email protected] | I www.scabadvies.nl

similar documents