Presentatie Joost Klijn

Report
Art. 6 & 8 EVRM
Driehoeksverhouding
EHRM
Eternit v. France
Beroepsziekte
Asbest  Mesothelioom
Uitkering wegens beroepsziekte
Kosten worden toegerekend aan de
werkgever
De vervuiler betaald
Werkgever: Eternit  niet akkoord
•
•
•
•
•
Beroep
Hoger beroep
Cassatie
EHRM
Grond: de werkgever had geen inzag in de
onderliggende medische stukken
Uitspraak
• Geen reden om de werkgever inzage te geven
in de medische stukken
• Eventueel kan een deskundige benoemd
worden om vragen te beantwoorden wanneer
de rechter die heeft
• Ook de overheidsinstantie die de beslissing
over de uitkering heeft genomen heeft geen
inzage in de medische gegevens.
KNMG
• Dolgelukkig
• Bescherming van het medisch geheim
Nederland kent een gelijkaardig
probleem
• Wet Bonus / Malus
• Wanneer een werknemer in de WAO komt,
dan moet de werkgever een boete betalen
• De werkgever gaat hiertegen in beroep, maar
heeft geen inzage in de onderliggende
medische stukken
• Dit is in strijd met art. 6 EVRM
• CRvB
Centrale Raad van Beroep
• Geen Equality of Arms  Art. 6 EVRM
geschonden.
• De werkgever was niet betrokken bij de
beslissing over de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze beslissing lag wel ten
grondslag aan de beslissing over de malus
boete die werd opgelegd.
• De Raad kwam meteen met een oplossing
Medische besluiten regeling
• De werkgever wordt betrokken bij de
beslissing over de uitkering
• Slechts inzage in de medische stukken met
toestemming van de werknemer
• Indien geen toestemming dan wel inzage voor
de advocaat of de arts-gemachtigde
• Alle arbeidsongeschiktheidswetten
opgenomen
Poldermodel
Evenwicht gezocht tussen het recht
van de werkgever op een eerlijk
proces en het recht van de
werknemer op bescherming van de
privacy
Evenwicht tussen art. 6 & 8 EVRM
• Verhouding UWV – Werkgever
• Opleggen van gedifferentieerde premie of
doorrekening van de uitkeringskosten
• Verhouding UWV – Werknemer
• Toekennen van een uitkering
Driehoeksverhouding
Wiskunde
• UWV + WG = UWV + WN
• WG = WN
• Art. 6 = Art. 8 EVRM
Gewrongen constructie
• Het komt vreemd voor dat een afweging
gemaakt moet worden tussen de privacy van
de werknemer en het recht op een eerlijk
proces van de werkgever
• Dit omdat de overheid de kosten aan de
werkgever wil toerekenen
Botsing van Grondrechten
Botsing niet tussen 6 en 8 EVRM
• Botsing van grondrechten vindt niet plaats
tussen art. 6 en 8 EVRm
• Botsing van rechtssubjecten
• Botsing vindt plaats tussen het recht op
bescherming van de privacy (art. 10 Gw. art. 8
EVRM) en het recht op bestaanszekerheid (art.
20 Gw.)
• Beiden zijn rechten van de werknemer
• Deze twee rechten botsen in werkingssfeer
Botsing van een KGR en een SGR
• Klassiek grondrecht
• Sociaal grondrecht
• Anders dan in de parlementaire geschiedenis is
beloofd
• Een klassiek grondrecht wordt ingeperkt volgens
de beperkingsmethoden die daarvoor zijn
aangegeven in het EVRM en in de Grondwet
• 0m de werking van een sociaal grondrecht
mogelijk te maken  Keuze !!
Zorgverzekering
•
•
•
•
•
•
•
Drie partijen
Behandelaar; patiënt; verzekeraar
Financiële geschillen  kranten
Geschil tussen behandelaar en patiënt
Geschil tussen patiënt en verzekeraar
Geschil tussen behandelaar en verzekeraar
Derde betalers regeling 
Driehoeksverhouding
Keuze
•
•
•
•
•
•
Keuze voor het systeem van een derde betaler
Voordelen en nadelen
Zorgverstrekking goedkoper?
Winst van de verzekeraar?
Lagere zorgpremie?
Zorgverstrekking beter?
Driehoeksverhouding
• Privacy gegevens van de patiënt zijn nodig
voor de financiële relatie tussen behandelaar
en zorgverzekeraar
• Keuze gemaakt tussen voor en nadelen
• Wegen de genoemde belangen voldoende
zwaar om daarvoor een beperking aan te
brengen op het recht op privacy van de
patiënt?????????????????????????????
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
• Sociaal grondrecht art. 20 Gw.
• Gevestigd belang van de sociale economische
orde (Bismarck)
Zorgverzekering
•
•
•
•
Recht op een lage ziektekostenpremie
Recht op voldoende winst
Recht op vrijheid van behandelwijze
Recht op …..

similar documents