Integraal alcoholbeleid in Brabant

Report
30 oktober 2014
NVAG themamiddag Gezondheidsverschillen:
iedereen even gezond, of iedereen gezonder?
EFFECT VAN INTEGRAAL BELEID OP
ALCOHOLGEBRUIK BIJ JONGEREN
Dr. Moniek de Goeij, Prof. dr. Anton Kunst
Afdeling Sociale Geneeskunde
AMC
Universiteit van Amsterdam
[email protected]
Achtergrond
• Alcoholgebruik
– Complex gedrag met grote gevolgen voor gezondheid
– Wordt beïnvloed door persoonlijke (houding en kennis)
en omgevingsdeterminanten (beschikbaarheid en
betaalbaarheid)
• Integraal beleid
– Gecoördineerde aanpak van verschillende
beleidssectoren (en actoren) om gezamenlijk m.b.v.
verschillende type beleidsinstrumenten alle
determinanten aan te pakken
Vraagstelling
• Hoofdvraag
– Wat is de impact van lokaal integraal beleid op
alcoholgebruik bij jongeren <16 jaar in Brabant?
• Deelvragen
– Hebben gemeenten met een sterker integraal beleid
een grotere afname van alcoholgebruik?
– Verschillen de effecten tussen jongens en meisjes en
tussen jongeren met laag en hoog opleidingsniveau?
Design
• Voormeting (2007) en nameting (2011)
t.a.v. integraal beleid ontwikkeld tussen 2007 en 2011
• Case-control design: vergelijking van gemeenten
met veel versus weinig integraal beleid
• Onderscheid naar opleidingsniveau jongeren
(en geslacht en leeftijd)
Data

Regionaal beleid


Deelname aan regionaal alcohol preventie project
Gemeentelijk beleid





Nota’s van beleidsperiode 2007-2011
Internet: Google en gemeente site
Beleidssectoren: gezondheid, veiligheid, jeugd,
evenementen en horeca
Nota beschikbaar voor ≥3 sectoren (56 gemeenten)
Interventies: voor 2011 gestart
Meting integraal beleid: gemeentelijk niveau
 Multi sectoraal: % nota’s van verschillende beleidssectoren
waarin minimaal één alcoholinterventie wordt genoemd
 Zwak (<50%, kwartiel 1)
 Midden (50-80%, kwartiel 2-3)
 Sterk (>80%, kwartiel 4)
 Diversiteit instrumenten: % van totaal aantal interventies
die zich op regelgeving en handhaving richten
 Zwak (<33%, kwartiel 1)
 Midden (33-60%, kwartiel 2-3)
 Sterk (>60%, kwartiel 4)
Meting alcoholgebruik
 Data
 2007 en 2011
 GGD Hart voor Brabant, West-Brabant en Brabant-Zuidoost
 Uitkomstmaten
 Startleeftijd drinken (in jaren)
 Regelmatig drinken (≥1 drankjes op ≥1 gelegenheid)
 Wekelijks drinken (≥0,5 glazen per week)
 Veel drinken (≥5 glazen per week)
 Binge drinken (≥5 drankjes op ≥1 gelegenheid)
Statistische analyses
 Multilevel regressie modellen
 Individu en gemeente als level
 Lineair (beta) en logistisch (OR)
 Gecontroleerd voor
 Geslacht, leeftijd, etniciteit, opleiding, gemeente grootte
 Strata gebaseerd op
 Geslacht, opleiding
Regionaal beleid en ‘Weekly drinking’
WB : None
WB: 16 min geen goed begin
HvB: Think before you drink
BZO: Laat je niet flessen
–
–
–
–
* p < 0,05: gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, educatie, etniciteit
OR 1,00
OR 0,68 (0,53;0,87)*
OR 0,91 (0,71;1,17)
OR 0,75 (0,59;0,95)*
‘Multi-sectoral involvement’ - ‘age of onset’
Multisectoral involvement - Age of onset
Weak
Δ 0.42
Moderate
Δ 0.52
2007
2011
Strong
Δ 0,65
12
12.5
13
13.5
Years (mean)
Weak
Moderate
Strong
–
–
–
Beta 0,00
Beta 0,10 (-0,09;0,29)
Beta 0,26 (0,01;0,51)*
* p < 0,05: gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, educatie, etniciteit
Jongens
‘Instrument
diversity’- ‘heavy drinking’
Instrument diversity: Heavy drinking
Weak
Δ 5,2
Moderate
Δ 2,1
2007
2011
Strong
Δ -3,8
0
5
10
15
20
25
30
Prevalence (%)
Weak
Moderate
Strong
–
–
–
OR 0,00
OR 0,88 (0,63;1,23)
OR 0,64 (0,43;0,95)*
* p < 0,05: gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, educatie, etniciteit
Hoog opleidingsniveau
‘Instrument diversity’- ‘heavy drinking’: tabel 4
Vraagstelling

Hoofdvraag


Wat is de impact van lokaal integraal beleid op
alcoholgebruik bij jongeren <16 jaar in Brabant?
Deelvragen


Hebben gemeenten met een sterker integraal beleid een
grotere afname van alcoholgebruik?
Verschillen de effecten tussen jongens en meisjes en
tussen jongeren met laag en hoog opleidingsniveau?
End
[email protected]
Nader onderzoek van 6 Brabantse gemeenten met een
‘sterk’ geïntegreerd beleid: hoe kwam een sterkere daling
van alcoholgebruik tot stand?

similar documents