Dia 1 - Regio West

Report
“De Sociaal-Economische
Ontwikkeling van West-Brabant”
Analyse Actualisering
Uitvoeringsprogramma
Specialisatie versus Groei
13-5-2014
Regio West-Brabant
2
Aandeel sectoren West-Brabant
2000
2020
2040
Industrie
18,1%
13,1%
9,8%
Groot/detailhandel
19,3%
19,8%
20,1%
Vervoer en Opslag
5,9%
6,3%
5,9%
Gezondheidszorg
11,3%
16,5%
20,7%
Onderwijs
5,0%
5,4%
5,1%
Zakelijke
Dienstverlening
10,3%
12,3%
13,3%
13-5-2014
Regio West-Brabant
3
Valueport: West & Midden-Brabant
Toegevoegde waarde
Exportwaarde
Agro & Food
4.860
8.276
Chemie
1.564
3.822
Energie
379
233
HTSM
2.260
5.346
Lifesciences
132
335
Logistiek
2.276
938
Tuinbouw
778
574
Water
999
513
Totaal topsectoren
13.248
20.038
Totaal WB
34.213 (4e van NL)
Brainport / NO Brabant
25.367 / 20.627 (totaal)
13-5-2014
Regio West-Brabant
19.915 / 13.234
(topsect.)
4
Bbp per inwoner 2011 € vergeleken
Zuidoost-Noord-Brabant
Noordoost-Noord-Brabant
Midden-Noord-Brabant
West-Noord-Brabant
Limburg
Noord-Brabant
Zeeland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Gelderland
Flevoland
Overijssel
Drenthe
Friesland
Groningen
Nederland
0
13-5-2014
10000
20000
30000
Regio West-Brabant
40000
50000
60000
5
Werkgelegenheid & vestigingen
13-5-2014
Regio West-Brabant
6
Beroepsbevolking / Werkgelegenheid (i.o.)
Beroepsbevolking
Werkgelegenheid
2008
304.000
356.000
2020
318.000
369.000
2030
311.000
358.000
2040
303.000
351.000
13-5-2014
Regio West-Brabant
7
Werkgelegenheid en beroepsbevolking
360.000
340.000
320.000
300.000
280.000
260.000
240.000
220.000
200.000
2000
2005
2008
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
werkgelegenheid
beroepsbevolking
13-5-2014
Regio West-Brabant
8
Hoogopgeleiden (15-64) jaar
per gemeente 2012
13-5-2014
Regio West-Brabant
9
Arbeidsparticipatie (netto): werkenden als
% bevolking 15-65 jaar 2012 en 1996
Nederland
Groningen
63.1
52.5
Friesland
65.7
54.5
Drenthe
65.6
57.3
Overijssel
66.5
55.5
Flevoland
67.1
62.4
Gelderland
67.2
58.3
Utrecht
69.9
62.9
Noord-Holland
68.7
60.9
Zuid-Holland
58.9
Zeeland
58.9
Noord-Brabant
59.2
Limburg
60
Midden-Noord-Brabant
57.8
Noordoost-Noord-Brabant
59.8
Zuidoost-Noord-Brabant
58.9
0
10
20
30
2012
40
50
60
66.3
68.1
68.1
65.2
56.7
West-Noord-Brabant
13-5-2014
67.2
58.7
68.1
67.3
69.3
67.7
70
1996
Regio West-Brabant
10
Werkloosheid % 2012 vergeleken
Nederland
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Zuidoost-Noord-Brabant
Noordoost-Noord-Brabant
Midden-Noord-Brabant
West-Noord-Brabant
0
13-5-2014
1
2
3
Regio West-Brabant
4
5
6
7
8
11
Groei personenmobiliteit vlakt af
(reizigerskilometers naar vervoerswijze in NL
(in mld km))
13-05-2014
Regio West-Brabant
12
Groei goederenvervoer blijft toenemen
(Antwerpen)
13-5-2014
Regio West-Brabant
13
Groei goederenvervoer blijft toenemen
(Rotterdam)
13-5-2014
Regio West-Brabant
14
Facts & Figures Vrijetijdseconomie
Economische Impact
• Totale bestedingen in de vrijetijdssector in WB: € 1,4 miljard per jaar
• Uitgaven per vakantie per persoon per dag: WB: € 25,- en Brabant: € 27,-.
Werkgelegenheid
• Directe banen vrijetijdssector: 17.710
• Indirecte banen: 3,9 per 10 directe banen (maakt totaal zo’n 25.000 banen)
• Werkgelegenheid naar branche: 1. Horeca (56%), 2. Logiesverstrekking (10%), 3.
Cultuur, recreatie en amusement (8%)/ Sport (8%)
Omvang
• Inkomend (buitenlands) toerisme: West- en Midden Brabant: 729.000 verblijfsgasten
(3e plaats in Nederland na Amsterdam en Noordzeekust). Gemiddelde groei 20002012: 2,8% (3e plaats nationaal).
• Binnenlandse vakanties: 2,9 miljoen overnachtingen per jaar (575.000 binnenlandse
vakanties)
• 56% van de vakanties is kort (2-4 dagen), Brabant en NL: 55%.
13-5-2014
Regio West-Brabant
15
F&F Vrijetijdseconomie (2)
Vervolg Omvang
• Gemiddelde verblijfsduur WB: 4,9 nachten. Brabant en NL: 4,8 nachten.
• Relatief weinig gezinnen met kinderen tussen de 0-5 jaar.
• Stedenvakantie is populair.
Dagrecreatie
• Dagrecreatie WB: 64 miljoen uitstapjes per jaar
• Top 3 uitstapjes tijdens binnenlandse vakanties: 1. Uit eten in restaurant
(54%), 2. Wandelen (52%), 3. Funshoppen (41%)
Waardering
• Rapportcijfer binnenlandse toerist voor West-Brabant: 7,9. Brabant krijgt een
8,1 en Nederland een 8,2.
Herkomst
• De binnenlandse toerist in West-Brabant komt vooral uit Zuid-Holland.
13-5-2014
Regio West-Brabant
16
Trends Sociaal-Economisch
•
De groene race: Biobased / Circulair / Duurzaam onontkoombaar;
•
Gezien toenemende onzekerheid (globalisering / doorbraaktechnologiën) groot
belang veerkracht (resilience!), vernieuwing, dynamiek, innovatie en
ondernemerschap (belang groeibriljanten (AWT));
•
Re-industrialisatie: besef van het belang van industrie neemt weer toe
(werkgelegenheid neemt af / van toegevoegde waarde / exportwaarde groot);
•
Tweedeling op de arbeidsmarkt (vast en flex (leger ZZP’ers)/ meedoeners en
afhakers);
•
Upgrading opleidingsvereiste/participatiegraad /battle for talent/leven-lang-leren;
•
Trends Vrijetijdssector: sociale innovatie, zelfredzame/ondernemende consument,
duurzaamheid, welzijn voor welvaart, social travelling
•
Ontwikkeling van vervoerwijzebezit naar vervoerswijzekeuze en multimodaliteit;
•
Koppelen en benutten van netwerken i.p.v. uitbreiden (personen- en
goederenvervoer);
•
Noodzaak van schonere vervoerwijzen: begin bij koplopers en grootverbruikers;
•
Forse groei mondiaal containervervoer.
Regio West-Brabant
13-5-2014
17
Foto van West-Brabant (1)
• In termen van toegevoegde waarde één van de topregio’s van Nederland,
echter West-Brabant behoort (in de ogen van het Rijk) niet tot de
mainports/brainport van Nederland;
• Regio heeft zowel een autonome als intermediaire economische functie;
• Hoge mate van specialisatie (materiaalgeoriënteerd), lage groeikracht;
• Onzekerheid over verdiencapaciteit op l.t. (diversificatie & skill-relaties);
• Regio scoort niet hoog in de innovatielijstjes;
• Industrie relatief sterk vertegenwoordigd (circa 16%): met name AgroFood,
HTSM en Chemie (BRP/ export);
• Stevige positie industrial services (logistiek/maintenance);
• Biobased als cross-sectorale aanpak kansrijk & onontkoombaar;
• Redelijk niveau aanwezigheid onderwijs- en kennisinstellingen;
13-5-2014
Regio West-Brabant
18
Foto van West-Brabant (2)
• Krimpende beroepsbevolking, opleidingsniveau beneden gemiddeld
(groeiende kwalitatieve en kwantitatieve discrepantie)
• Vrijetijdseconomie circa 7% van de werkgelegenheid.
• Versnippering in (profilering) aanbod. Beperkte organisatiegraad c.q. focus
bij vrijetijdseconomie, ondanks aantal kansrijke assets;
• Voldoende bedrijventerreinen (inclusief plannen), maar wel met een
behoorlijke revitaliseringsopgave;
• Kantorenmarkt t.b.v. bovenregionale bedrijven met name geconcentreerd in
Breda;
• Regio gunstig gelegen en redelijk goed multimodaal (inter)nationaal
ontsloten;
• Groeiprognoses mainports Rotterdam en Antwerpen zal de druk op de
multimodale achterlandverbinding dwars door de regio doen toenemen.
13-5-2014
Regio West-Brabant
19
Foto van West-Brabant (3)
• Huidige multimodale netwerken worden onvoldoende benut;
• Regionale modalsplit-verhoudingen wijken nauwelijks af van landelijk
gemiddelde;
• Bovenregionale bedrijvigheid zeer verspreid aanwezig in de regio WestBrabant;
• Infrastructuur kent aandachtspunten: personen- en goederenvervoer over
spoor, sluiscapaciteit binnenvaart, verkeersafwikkeling autosnelwegen,
knelpunten buisleidingen en het glasvezelnetwerk in de regio;
• Bereikbaarheid en kwaliteit van streekvervoer in landelijk gebied en
stadsvervoer in middelgrote steden staat onder druk.
13-5-2014
Regio West-Brabant
20
Discussie
•
Wordt de “foto” herkend?
•
Wat missen we aan beelden om tot een goede focus te komen?
•
Gegeven de “foto” wat zou wat u betreft de focus (sociaaleconomisch / mobiliteit) van het uitvoeringsprogramma moeten zijn?
13-5-2014
Regio West-Brabant
21

similar documents