Repetytorium 1 – podstawy

Report
Dr hab. Monika Fabiańska
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
1. Cyfry znaczące w pomiarze
Różnica polega na dokładności !
W matematyce mamy do czynienia z wartościami
DOKŁADNYMI
Należy
zawsze podawać
tylko
tyle miejsc po przecinku
Nauki empiryczne
operują
wartościami
jaka
jest naprawdę dokładność pomiaru.
PRZYBLIŻONYMI.
Wykład 2 Repetytorium
2
1. Cyfry znaczące w pomiarze – cd.
Wykład 2 Repetytorium
3
1. Cyfry znaczące w pomiarze – problem pomiaru
18,0 czy 18,1? Ale nie 18,13791!
Wykład 2 Repetytorium
4
1. Cyfry znaczące w pomiarze – jak zaokrąglić?
ZASADA 1 – Jeśli pierwsza z odrzucanych cyfr to 4
lub mniej niż 4 to skreślamy wszystkie, np.
1,535
1,5
ZASADA 2 – Jeśli pierwsza z odrzucanych cyfr to 5
lub więcej niż 5 ostatnią znaczącą cyfrę zaokrąglamy
dodając do niej 1 , np.
1,556
1,6
ZASADA 3 – Przy dzieleniu, czy mnożeniu ilość
znaczących cyfr musi być taka sama jak w najdokładniejszej liczbie, np. 2,503 x 3 = 7,509
Wykład 2 Repetytorium
5
Podaj
prawidłowy
wynik
działania,
zakładając,
że liczby
pochodzą z
pomiaru.
32,535
890,12
x +1,2
0,0004
0,356048
= 33,735
33,7
= 0,36
Wykład 2 Repetytorium
6
Wzorzec 1 kg
Nazwa
Jednostka Wielkość fizyczna
metr
m
długość
kilogram
kg
masa
sekunda
s
czas
amper
A
natężenie prądu
elektrycznego
kelwin
K
temperatura
kandela
cd
natężenie światła,
światłość
mol
mol
wikipedia
liczność materii
Wykład 2 Repetytorium
7
Nazwa
Symbol
giga
mega
kilo
hekto
deka
G
M
k
h
da
decy
centy
mili
mikro
nano
piko
femto
d
c
m
µ
n
p
f
Mnożnik
1 000 000 000 = 109
1 000 000 = 106
1 000 = 103
100 = 102
10 = 101
1 = 100
0,1 = 10-1
0,01 = 10-2
0,001 = 10-3
0,000 001 = 10-6
0,000 000 001 = 10-9
0,000 000 000 001 = 10-12
0,000 000 000 000 001 = 10-15
Wykład 2 Repetytorium
Nazwa
mnożnika
miliard
milion
tysiąc
sto
dziesięć
jeden
jedna dziesiąta
jedna setna
jedna tysięczna
jedna milionowa
jedna miliardowa
jedna bilionowa
jedna biliardowa
8
Do reakcji użyto:
100 g CH3COOH i 100 g NaOH.
Której substancji użyto w nadmiarze ?
Wykład 2 Repetytorium
9
Wykład 2 Repetytorium
10
Wykład 2 Repetytorium
11
Avogadro rozsądnie przyjął taką liczność, by odpowiadająca jej
porcja substancji miała masę (liczbowo) równą masie
cząsteczkowej lub atomowej.
Wykład 2 Repetytorium
12
Oblicz, ile cząsteczek jest w 3,5 mola NH3.
Ile atomów wodoru jest w 1,6 molach wody?
1 mol = 6,02214179 · 1023 cząsteczek NH3.
1 mol = 6,02214179 · 1023 cząsteczek
H2O.
23
3,5
3,5·
6,02214179
· 101023
1,6mola
mola= =
1,6·
6,02214179·
= 9,635426864 · 1023 cząsteczek H2O
1 cząsteczka H2O zawiera 2 atomy wodoru
9,635426864 · 1023 cząsteczek H2O
zawiera 2 x 9,635426864 · 1023 atomów H
Wykład 2 Repetytorium
13
10 g
65 g
1650 g
Wykład 2 Repetytorium
14
Oblicz, masę molową pirytu FeS2.
Dane:
1 mol Fe – 56 g
1 mol S – 32 g
1 mol FeS2 = 56 g + 2 x 32 g = 120 g
Wykład 2 Repetytorium
15
Do reakcji użyto:
100 g CH3COOH i 100 g NaOH.
Której substancji użyto w nadmiarze ?
CH3COOH + NaOH
1 cząsteczka
1 mol
1 cząsteczka
1 mol
CH3COONa + H2O
1 mol CH3COOH = 60 g
1 mol NaOH = 40 g
Dane:
1 mol C – 12 g
g OCH
reaguje z 40 g NaOH
160
mol
– 163COOH
g
1100
molgHCH
– 13gCOOH reaguje z x g NaOH
1 mol Na – 23 g
x = 66,7 g NaOH
Wykład 2 Repetytorium
16
Wykład 2 Repetytorium
17
Jaka jest wartościowość sodu (Na)?
Sód zastępuje 1 atom wodoru,
więc jego wartościowość wynosi I
Wykład 2 Repetytorium
18
Wykład 2 Repetytorium
19
Zasady ustalania stopni utleniania:
a) pierwiastki w stanie wolnym - 0,
b) suma stopni utleniania wszystkich atomów, wchodzących w
skład związku chemicznego, wynosi 0, a wchodzących w skład
jonu jest równa ładunkowi tego jonu,
c) tlen w większości związków ma stopień utleniania -2,
wyjątki stanowią nadtlenki, ponadtlenki oraz związki z
fluorem,
d) fluor zawsze -1,
e) wodór w większości związków +1, wyjątek: niektóre
wodorki, np. litowców i berylowców,
f) litowce zawsze stopień +1, berylowce +2,
g) metale zazwyczaj mają dodatnie stopnie utlenienia,
h) stopień utleniania niemetalu wchodzącego w skład reszty
kwasowej, jest taki sam jak stopień utleniania tego niemetalu
w odpowiednim kwasie. Wykład 2 Repetytorium
20
Jaki jest stopień utlenienia sodu (Na) i chloru
(Cl)?
Sód jest litowcem; wszystkie litowce mają
stopień utlenienia = +1
Suma wszystkich stopni utlenienia
w cząsteczce = 0
Czyli stopień utlenienia chloru musi = -1
21
Oblicz stopnie utlenienia wszystkich
pierwiastków w cząsteczce siarczanu (VI)
baru
Bar jest berylowcem; wszystkie berylowce
mają stopień utlenienia = +2
Suma wszystkich stopni utlenienia w cząsteczce
=0
Stopień utlenienia tlenu = - 2
Stopień utlenienia siarki liczymy następująco:
- 2 . 4+ 2 = -6 czyli siarka musi być na +6.
22
Oblicz stopnie utlenienia wszystkich
pierwiastków w cząsteczce azotanu (V)
magnezu
Magnez jest berylowcem; wszystkie
berylowce mają stopień utlenienia = +2
Suma wszystkich stopni utlenienia w cząsteczce
=0
Stopień utlenienia tlenu = - 2
Stopień utlenienia azotu obliczamy następująco:
23
- 2 . 6+ 2 = -10 , czyli azot musi być na +5
Oblicz stopnie utlenienia wszystkich
pierwiastków w cząsteczce azotanu (V)
magnezu
Potas jest litowcem; wszystkie litowce mają
stopień utlenienia = +1
Suma wszystkich stopni utlenienia w cząsteczce
=0
Stopień utlenienia tlenu = - 2
Stopień utlenienia manganu: -2 . 8 + 1 = -7,
czyli Mn jest na +7 stopniu utlenienia.
24

similar documents