Senterpartiet presentasjon utfylt

Report
Senterpartiet
Vi tar hele Norge i bruk
Historie
• Senterpartiet ble stiftet som «Bondepartiet» i 1920,
og byttet navn til Senterpartiet i 1959.
• En av de mest kjente Senterparti-politikerne er Per
Borten som var statsminister for Sp, Høyre, Krf og
Venstre i perioden 1965-1971.
• Senterpartiets høydepunkt var likevel
under EU-kampen i 1994, der
Senterpartiet var den fremste
forkjemperen for nasjonal selvstendighet
og mot norsk medlemskap.
Sentrumsparti
• Rødt, SV og Ap på venstresiden
• Høyre og Frp på høyresiden
• Senterpartiet, Venstre og Krf i sentrum
• Senterpartiet har samarbeidet på begge sider, og sittet
i Regjering med SV, Ap, Krf, Venstre og Høyre.
Noe av det Sp har gjort
• Sp har hatt rekordsatsing på fornybar energi.
– Det bygges flere vindmøller enn det som eksisterer i dag
– Vannkraften har aldri blitt bygget så mye og så raskt
• Sp har hatt en effektivisering og
kjempeøkning i samferdselsbudsjettene.
• Norske kommuner har fått mye større budsjetter og
mulighet til å styre hvordan de skal bruke pengene
selv.
• Sp har holdt Norge utenfor EU.
Noe av det Sp har gjort
• Sp har holdt Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
• Sp har innført praktiske
valgfag i skolen.
• Sp har ansatt over 6.000 nye lærere,
og forbedret lærerutdanningen.
• Norske elever gjør det endelig
bra på internasjonale tester.
Hva vil Sp gjøre videre?
• Holde Lofoten, Vesterålen og
Senja oljefritt
• Bygge flere vindmøller og vannkraftverk for å redusere
klimagassutslipp.
• Gjøre kollektivtransporten
bedre og billigere
• Bygge mer og bedre høyhastighets jernbane
• Melde Norge ut av EØS og Schengen
Hva vil Sp gjøre videre?
• Dele rådgivningstjenesten i en sosial og en faglig del.
• Ha flere praktiske fag i skolen.
• Gi etterutdanning til lærere.
• Heve statusen til læreryrket.
• Sørge for en sterk offentlig
skole, med private skoler
som et viktig supplement.
Senterpartiet vil bruke ressursene vi har over hele landet
Senterpartileder Liv Signe Navarsete:
“Me bur spreidd i landet vårt - og det er ikkje tilfeldig.
Framtidas verdiskaping må byggja på naturgitte og
menneskelege ressursar i heile Noreg”

similar documents