Bekijk de presentatie

Report
Howest ontmoet ouders
Oktober 2014
De wondere wereld van het HO
Talent coaching: studiebegeleiding en
faciliteiten
Studentenvoorzieningen
Internationalisering
De wondere wereld van het
hoger onderwijs
door Isabel Uitdebroeck,
Opleidingsdirecteur Howest Brugge
De BAMA-structuur
Doctor (PhD)
Arbeidsmarkt
Academische
master
60/
120
SP
Academische
bachelor
180
SP
Schakelprogramma
Aansluitingstraject
Professionele
bachelor
90/
120
SP
HBO5
Secundair onderwijs
Enkele begrippen: leerresultaten
• Ook: Learning outcomes, opleidingsdoelstellingen
• Wat een lerende verwacht wordt te doen bij het
afronden van een leertraject
Kennis
Inzicht
Vaardigheden
Attitudes
Enkele begrippen: studiepunten
• Ook: ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System)
• Europees erkend systeem om kwalificaties te
(h)erkennen
• Gebaseerd op werkbelasting van studenten om
leerresultaten te bereiken
1 ECTS = 25 – 30 uren studietijd
60 ECTS = 1 jaar ; 30 ECTS = 1 semester
Modulair hoger onderwijs
OLOD / Module
Leerresultaten
Deelcompetenties
Studiepunten
OLOD / Module
Leerresultaten
Deelcompetenties
OLOD / Module
Leerresultaten
Deelcompetenties
Studiepunten
Studiepunten
OLOD / Module
Leerresultaten
Deelcompetenties
Studiepunten
Creditbewijzen
Bachelordiploma
opleidingsdoelstellingen
eindcompetenties
Modulair, maar geen ongelimiteerde vrijheid
Eindcompetentie module A = begincompetentie module B
Leerkrediet
Inschrijving =
-60 SP
Start =
140 SP
Geslaagd =
+120 SP
(+60SP)
10
Check:
www.studentenportaal.be
Infosessie OER 08-09
Principes leerkrediet
• Eerste 60 SP komen dubbel terug in de rugzak
• Na behalen master initiële 140 SP uit de rugzak
• Na stop studies: rugzak wordt terug gevuld à rato van
10 SP / jaar, met max. van 60 SP
• Inschrijving max. ten belope van uitstaand leerkrediet
• Uitschrijven voor 1 nov / 1 maa = recuperatie (deel)
leerkrediet
• “Verloren” leerkrediet door ziekte kan worden
teruggevraagd
De perfecte student
Leerkrediet Opgenomen SP Verworven SP
begin jaar
Leerkrediet einde
jaar
2012 – 2013
140
60
60
140 – 60 + (60 x 2) =
200
2013 - 2014
200
60
60
200 – 60 + 60 = 200
2014 – 2015
200
60
60
200 – 60 + 60 = 200
Een slechte start
Leerkrediet Opgenomen Verworven SP
begin jaar
SP
Leerkrediet einde jaar
2012 – 2013
140
60
15
140 – 60 + (15 x 2) = 110
2013 - 2014
110
60
50
110 – 60 + (45x2) +5
= 145
2014 – 2015
145
60
56 (+4
gedelibereerd)
145 – 60 + 56
= 141
2015 – 2016
141
55
55
141 – 55 + 55
= 141
Academische kalender
SEMESTER 1, 3 OF 5
Sept t.e.m. januari
SEMESTER 2 OF 4
Febr t.e.m. juni
E
E
12 weken
X
12 weken
X
onderwijsA
onderwijsA
activiteiten
M
activiteiten
M
(soms 10 + 2)
E
(soms 10 + 2)
E
N
N
SEMESTER 6: Stage in binnen- of buitenland + BAP
TWEEDE
ZITTIJD
JAN & JUN
(PROEF)EXAMENS IN WEEK NA HERFSTVAKANTIE
Weekplanning
Weekplanning
Werkvormen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Case studies
Stages
Projecten
Bedrijfsbezoeken
Hoorcolleges
Portfolio’s
Studiereizen
Groepswerk
…
Competentiegericht evalueren
Competentiebeheersing
De student beheerst de competentie(s) in een
uitzonderlijk hoge mate
De student beheerst de competentie(s) dermate dat
hij/zij zich onderscheidt
De student beheerst ruim en vlot de competentie(s)
De student heeft de competentie(s) verworven in een
mate die hem/haar in staat stelt voldoende te
functioneren en/of verder te studeren
De student heeft de competenties nog niet in een
voldoende mate verworven om te functioneren en/of
verder te studeren
De student heeft de competenties helemaal niet in
voldoende mate verworven
Examencijfer
16 +
14 – 15
12 – 13
10 – 11
7–9
0–6
Rapport
Studievoortgang
• Bindende studievoorwaarden
• 2 keer op rij minder dan de helft van de studiepunten
behaald
• Trissen voor een opleidingsonderdeel
• Aanvraag om nog te kunnen inschrijven
• Voor de module
• Voor de opleiding
• Aan Howest
Talent coaching:
studiebegeleiding en faciliteiten
door Dascha Debruyne
Talent Coach OHB
Stip = studentinfopunt
•
Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten
•
Sociale dienstverlening
•
Mobiliteit
•
Huisvesting
•
Sport
•
Cultuur
•
Internationals: be a buddy!
Studiebegeleiding
•
= “Leren Leren” en studieadvies
•
Omvat:
•
Planning
•
Methode
•
Concentratie
•
Oriëntatie en heroriëntatie (studieadvies)
•
Aanpassing aan hoger onderwijs
•
Uitstelgedrag en faalangst
Waarom studiebegeleiding
Meer dan 80% van de studenten is bekwaam,
minder dan 60% slaagt!
Wie met een goede vooropleiding
en GEMOTIVEERD 38 à 40 uur /week
op een GOEDE MANIER voor zijn studies werkt,
heeft zeer grote kans op slagen
Waarom studiebegeleiding
•
Redenen niet slagen:
•
onvoldoende studie-uren
•
geen of verkeerde planning (verhouding taken/studeren,
niet op eigen maat, weinig concrete planning, …)
•
verkeerde methodiek en attitude (te weinig inzichtelijk,
teveel reproductie, te oppervlakkig, …)
•
te weinig concentratie
•
gebrek aan voorkennis
•
weinig zelfdiscipline
Opleidingsgebonden studiebegeleiding
• Monitoraat
•
elke lector is monitor
•
vakinhoudelijke begeleiding
• Examenvoorbeelden
• Feedbacksessies na elke evaluatieperiode
• Mentor: studiegebonden, maar niet vakgerichte vragen
Faciliteiten
•
Voor
•
studenten met een functiebeperking, topsportstatuut,
cultuurstatuut, politiek mandaat,
studentenvertegenwoordigers
•
studenten in bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld:
werkstudent, combinatie gezin – studies, ondernemers…
•
Zowel voor onderwijs als voor evaluaties
•
Procedure
•
Aanvraag, bewijsstukken, persoonlijk gesprek, in
afstemming met de opleiding (leerdoelen bereiken!)
Rol als ouder
•
Ondersteunen, stimuleren, interesse tonen
•
Teveel controle werkt negatief
•
Eigen studiemethode niet opdringen
•
Delicaat: wettelijk volwassen, maar wel gesponsord
•
Niet overbezorgd zijn, niet teveel helpen, niet teveel
medelijden
Talent coaching
•
Dascha Debruyne
•
GSM/SMS: 0475-79 31 68
•
[email protected]
•
Op afspraak/op de campus:
•
•
lokaal A.017 (RSS)
•
Tegenover studentensecretariaat (SJS)
Aanvraag faciliteiten:
www.howest.be/aanvraagfaciliteiten
OER
• Alle voorgaande info uitgeschreven in het
Onderwijs- en examenreglement:
www.howest.be/oer
Studentenvoorzieningen
door Pieter Callewaert,
Medewerker studentenvoorzieningen
Sociale dienstverlening
•
•
Studiefinanciering
•
Studietoelagen: advies, berekening, voorschotten
•
Laptops: advies en hulp bij financiering
•
Studiereizen en stages
•
Sociaal-juridische vragen
Psychosociale hulp
•
Een goede babbel
•
Therapie
Sociale dienstverlening
•
•
•
•
Bjorn Thienpont
GSM/SMS: 0473-64 24 55
[email protected]
Op afspraak/op de campus
Mobiliteit
•
Korting op Buzzy Pazz (-35%)
•
•
Aanvragen van www.howest.be/stip
Studentenfiets (6 euro/maand)
•
Aanvragen via www.brugge.be/studentenstad!
Huisvesting
•
Eigen aanbod studentenkamers
•
Studentenhome De Zwaan (120)
•
Studio’s Studax (21)
•
Studentenkamers studentenhuis ‘Zevenbergen’ (tegenover
carwash Sint-Michiels)
•
Verder aanbod: www.kotwest.be
•
Bemiddeling bij conflicten met kotbaas
Sport!
•
Recreatief aanbod
•
•
•
•
Sportieve Avonden (Brugge Studentenstad)
Sportieve activiteiten op de campus!
Howest - teams: rugby, badminton
Studentencompetities
•
•
Tegen studenten van andere hogescholen (VSSF)
Individueel of in ploeg
Info en kalender: www.howest.be/stip
Facebook: [email protected]
Contact: [email protected]
Cultuur
• Studentenorganisaties (clubs)
• Bruisende campussen
• Heb je zelf een idee? Laat het weten!
• Brugge Studentenstad
•
•
•
•
Student Welcome (09/10)
6-urenloop (16/10)
A Dark night @ Cinema Lumière (13/11)
Students on Ice (16/12)
• Up to date?
Sport, cultuur, huisvesting, internationals
•
•
•
•
•
Pieter Callewaert
GSM/SMS: 0475-78 62 57
[email protected]
[email protected]
Op afspraak/op de campus
Internationalisering
door Kristel Balcaen,
Campuscoördinator internationalisering OHB
Waarom internationaliseren?
• Open en kritische blik op de wereld
• Samenwerken en communiceren in multiculturele en
internationale context
• Zelfontwikkeling
• Meer kansen op de arbeidsmarkt
• Begrijpen en aanvoelen van diversiteit
Meerwaarde
Een + op CV
Talenbad
Interculturele ervaring
Friends for life -> netwerk!
Culturele verrijking
Zelfredzaamheid
Diplomasupplement
Erasmus Impact Study 2014
Internationale ervaring = grote troef voor tewerkstelling!
Erasmus Impact Study 2014
Mogelijkheden
• Lange tijd of een kortere periode…
• Ver weg of dichter bij huis…
• Studeren of stage lopen …
BREED AANBOD INTERNATIONALISERING!
Waarheen
[email protected]
•
•
•
•
Ingebed in opleidingsprogramma
Internationale studiereizen
Inkomende lectoren
Buddy van inkomende studenten
Kortlopende mobiliteit
• Meestal groepsmobiliteit
• Voorbeelden
•
•
•
•
•
Intensieve programma’s in partnerinstellingen
International (business) weeks
Summer school (bv. Mexico)
China from within
...
• Begeleiding verzekerd!
• Vaak mét erkenning van ECTS
Langlopende mobiliteit
• Studie en/of stage
• Ten vroegste in sem 4, vaak pas in het laatste jaar
• Mogelijkheden
• Studie: enkel bij partnerinstelling opleiding
• Ontwikkelingssamenwerking
• Free Mover
• Altijd mét erkenning van ECTS
Voorwaarden
• Voldoende ECTS verworven, motivatie,
studieresultaten, talenkennis, meerwaarde
• Duur
• Erasmus: min. 3 maanden ononderbroken
• VLIR-UOS: min. 1 maand
• Free Mover: vrije keuze
Beurzen
• Niet gegarandeerd
(maar wel veel beurzen ter beschikking)
• Niet alles dekkend
(maar alle beetjes helpen)
• Indicatieve bedragen
• Erasmus: 250 à 450 EUR/mnd
(afhankelijk van studie of stage
en van studietoelag-gerechtigd)
• VLIR-UOS: 1000 EUR forfaitair
• Free Mover: geen beurs
•
•
•
•
Leho-site: “International Office”
Facebook-pagina “Howest Goes International”
Coördinator internationalisering van je opleiding
[email protected]

similar documents