Stack

Report
A VEREM MŰKÖDÉSE FPGA-N
Készítette: Labancz Anita
A verem fogalma és működése
• A verem egy olyan memória
terület, ahol átmenetileg
adatokat tudunk tárolni.
• A vermet
tekinthetjük egy
speciális „listának”, amelynek
legfőbb jellemzője, hogy az
utoljára beírt adatokat lehet
először
kiolvasni.
Az
adatforgalom
a
bemeneti
sorrenddel ellenkező kimeneti
sorrendű.
• LIFO (Last In First Out)
szervezésűnek is hívjuk.
A system stack(SS)
és stack pointer(SP)fogalma
SYSTEM STACK
• Minden mikrokontrollernek van egy rendszer verme
(system stack)
• Alkalmazása
• Ide tároljuk le azt a visszatérési memóriacímet, ahová vissza
akarunk térni a szubrutin befejezése után
• Más állapot információk tárolása interrupt bekövetkezésekor
STACK POINTER
• A stack pointer = veremmutató regiszter
• A verem legfelső elemére mutat.
A verem műveletei
• Két
műveletét
különböztetjük
meg
• PUSH:
Ezzel teszünk be új
értékeket a verembe ( beolvasás)
• POP: Ezzel törlünk a veremből
régi értékeket (kiírás)
• Ha új értéket teszünk be a
verembe (PUSH), akkor az SP
értékét csökkentem eggyel
• Ha értéket törlök a veremből
(POP), akkor az SP értékét
megnövelem eggyel.
A stack32x16 module bemutatása
•
•
•
•
Az FPGA-ban megosztott memóriát használunk a verem implementálásához
16-bite szavakat tudunk tárolni benne és a verem kapacitása 32 lesz.
Ha push=1, akkor a verembe helyezett érték d[15:0] (órajel 0-ból 1-be áll)
Ha pop=1, akkor a veremből kiolvasott érték q[15:0] (órajel 0-ból 1-be áll)
• A verem tetejéről írjuk ki az értéket.
• Ha a pop=push=0, akkor nem történik változás (az órajel nem áll 01)
• Ha a pop=push=1, ekkor a d[15:0] értéket úgy tárolom el a verem tetején (01),
hogy az SP értéke nem változik (nem csökken)
• Ha a verem üres,
akkor empty = 1
• Ha a verem tele van,
akkor a full = 1
d[15:0]
q[15:0]
clr
full
push
stack32x16
pop
clk
empty
A stack32x16 module bemutatása
• 32x16 megosztott RAM (Core Generator)
• Az SP tartalmazza a verem tetején elhelyezett érték címét.
• Hova mutasson az SP?
• A verem tetején tárolt elem címére
• A következő elem címére, ami üres még
• Az előző részben azt állítottuk, hogy az SP értékét csökkenteni kell
eggyel és azután tároljuk el az érték új címét.
• Előnye: A verem tetejére mutat az SP ( amit ki tudunk venni belőle; q[15:0)]
• Hátránya: Kettő órajel ciklus kell ennek a megvalósításához
• 1 lépés: SP értékét csökkentjük
• 2. lépés: érték új címének elmentése
A stack32x16 module bemutatása
• A második lehetőséget mellett
maradjunk( az üres helyre mutasson
az SP)
• 1. lépésben betesszük az SP által
00000
mutatott üres címre az új értéket
• 2. lépésben csökkentjük az SP-t
• Előnye: Egy órajel alatt elvégezhetjük a két
lépést
• Hátránya: Üres memória címre mutat az SP
wr_addr
• Dual-port RAM alkalmazása
• wr_addr : beleteszünk a verembe egy
értékét és annak a címét letároljuk
ebben, majd csökkentjük a wr_addr és az
rd_addr-t
• Mindig igaz lesz: wr_addr = rd_addr+1
• rd_addr : ebben tároljuk annak az
elemnek a címét, amit éppen kiolvastunk
(q[15:0]), majd növeljük az rd_addr és a
wr_addr-t
rd_addr
11111
A stack32x16 module bemutatása
d[15:0]
clk
stack32x16
d[15:0]
clk
we
we
asmel
clr
push
pop
spo[15:0]
wr_addr
0
wr2_addr
a[4:0]
rd_addr
1
open
dpo[15:0]
q[15:0]
dpra[4:0]
full
empty
A dpram32x16 module beállítása
• Elérési útvonala
• ISE Desing Siute 14.3
• New project…
• IP(Core Generator &Architecture Wizard)
• View by Name fül
• Distributed Memory generator
A stack32x16 module bemutatása
• Ha a we=1, akkor az órajel(clk) 01, az érték d[15:0], és
a címe: a[4:0]
• Kimenet: spo[15:0] ez az az érték ami a[4:0] van tárolva a
címe,
• dpo[15:0] pedig az az érték, aminek a címe a dpra[4:0]
van.
Multiplexer
• wr_addr és az rd_addr: vagy az egyik vagy a másik tárolja
a write címét. Ez függ:
• Ha push=1  wr_addr
• Ha push = 1 és pop = 1rd_addr
A dpram32x16 module beállítása
A dpram32x16 module beállítása
A dpram32x16 module beállítása
A push és pop műveletek
Operation
push
pop
asmel
we
No operation
0
0
0
0
pop value from stack
0
1
0
0
push value on stack
1
0
0
1
Write to top of stack
1
1
1
1

similar documents