Elektrická práce

Report
VY_32_INOVACE_FY_42
Elektrická práce
T. Prejzek
ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem
Leden 2013
Dále
metodika
Elektrická práce
Řešte následující příklady:
Řešení si můžete zkontrolovat po kliknutí na odkaz.
Nevíte-li si rady, najdete je v nápovědě.
1.Kolik energie spotřebuje žárovka, jestliže jí prochází proud
0,26 ampéru a je připojena do elektrické sítě s napětím 230V?
Žárovka svítila celou noc, to je od 22 hodin do 6:30 hod.
nápověda
Řešení
2.Elektrickou patronou v topném žebříku o odporu 92 Ω
prochází proud 2,5 ampér po dobu 3 hodin. Urči, kolik stál její
nápověda
Řešení
provoz, jestliže jedna kWh stojí 5 Kč.
3. Rychlovarná konvice připojená do elektrické zásuvky vařila
vodu 6 minut. Během této doby nebyl puštěn žádný jiný
spotřebič. Elektroměr změřil spotřebovanou el. energii Řešení
0,2 kWh. Jaký proud procházel rychlovarnou konvicí?
nápověda
1.Kolik energie spotřebuje žárovka, jestliže jí prochází proud
0,26 ampéru a je připojena do elektrické sítě s napětím 230V?
Žárovka svítila celou noc, to je od 22 hodin do 6:30 hod.
I = 0,26 A
U = 230 V
t = 8,5 h = 30600 s
W=x
W=U.I.t
W = 230 . O,26 . 30600
W = 1 829 880 J = 1, 8 MJ
jestliže necháme čas v hod.
W = 230 . 0,26 . 8,5
W = 508 Wh = 0, 5 kWh
Žárovka za noc spotřebovala 1,8 MJ energie.
Zpět
1. Kolik energie spotřebuje žárovka, jestliže jí prochází proud
0,26 ampéru a je připojena do elektrické sítě s napětím 230V?
Žárovka svítila celou noc, to je od 22 hodin do 6:30 hod.
I = 0,26 A
U = Veličiny
230 Vze zadání
t = 8,5 h = 30600 s
W=x
W = U .Vzorec
I.t
W = 230 . O,26 . 30600
Dosazení a výsledek
W = 1 829 880 J = 1, 8 MJ
jestliže necháme čas v hod.
2
W = 230 . možnost
0,26
.
8,5
kWh
W = 508 Wh = 0, 5 kWh
Odpověď
Žárovka za noc spotřebovala
1,8 MJ energie.
Zpět
2.Elektrickou patronou v topném žebříku o odporu 92 Ω
prochází proud 2,5 ampér po dobu 3 hodin. Urči, kolik stál její
provoz, jestliže jedna kWh stojí 5 Kč.
I = 2,5 A
R = 92 V
t =3h
U, W = x
W=U.I.t
Z ohmova zákona
W=R.I.I.t
U=R.I
W = 92 . 2,52.3
W = 1725 Wh = 1,725 kWh
Cena spotřebované elektrické energie je : 1,725 . 5 = 8,70 Kč
Provoz elektrické topné patrony stál 8,7 Kč.
Zpět
2. Elektrickou patronou v topném žebříku o odporu 92 Ω
prochází proud 2,5 ampér po dobu 3 hodin. Urči, kolik stál její
provoz, jestliže jedna kWh stojí 5 Kč.
I = 2,5 A
R = Veličiny
92 V ze zadání
t =3h
U, W = x
W = U Vzorec
. I . tI
Z ohmova zákona
Vzorec II
W = R Vzorec
. I . IIII. t
U=R.I
W = 92Dosazení
. 2,52.3
a výsledek
W = 1725 Wh = 1,725 kWh
Náklady na
provoz je : 1,725 . 5 = 8,70 Kč
Cena spotřebované elektrické
energie
Odpověď
Provoz elektrické topné
patrony stál 8,7 Kč.
Zpět
3. Rychlovarná konvice připojená do elektrické zásuvky vařila
vodu 6 minut. Během této doby nebyl puštěn žádný jiný
spotřebič. Elektroměr změřil spotřebovanou el. energii
0,2 kWh. Jaký proud procházel rychlovarnou konvici?
U = 230 V
W = 0,2 kWh = 200 Wh
t = 6 min = 0,1 h
U, W = x
I= W
U.t
200
I=
230 . 0,1
I = 8,69 A
Rychlovarnou konvicí prochází 8,69 A.
Zpět
3. Rychlovarná konvice připojená do elektrické zásuvky vařila
vodu 6 minut. Během této doby nebyl puštěn žádný jiný
spotřebič. Elektroměr změřil spotřebovanou el. energii
0,2 kWh. Jaký proud procházel rychlovarnou konvici?
U = 230 V
W = 0,2
kWh
= 200 Wh
Veličiny
ze zadání
t = 6 min = 0,1 h
U, W = x
W
I = Vzorec
U.t
200
I=
Dosazení a
230
. 0,1
výsledek
I = 8,69 A
Rychlovarnou konvicí
prochází 8,69 A.
Odpověď
Zpět
Informace pro učitele:
Vzdělávací oblast :
Vzdělávací obor :
Tematický okruh:
Ročník:
Klíčová slova:
Člověk a příroda
Fyzika
Elektromagnetické pole
9.
el. práce, el. energie
Použité materiály: automatické tvary MS OFFICE POWERPOINT
Metodický postup:
• Žáci pracují samostatně u počítače.
• Řešení si žáci mohou zkontrolovat po kliknutí na tlačítko řešení.
• Postupné kroky k řešení příkladu mohou najít pod tlačítkem nápověda.
Zpět

similar documents