Uvođenje na tržište samohodnog vagona za rasute terete

Report
SELF PROP RAIL
Uvođenje na tržište samohodnog vagona za rasute terete
Market introduction of a self-propelled bulk carriage
Dražen Vidović, Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o.
Čakovec, 29. svibanj 2014.
O projektu
Natječaj:
CIP Eco-innovation
First Application and market replication projects
Call 2012
Trajanje: 01.09.2013. – 31.08.2015.
Vrijednost projekta: 889.386,00 eura
EU sufinanciranje: 444.693,00 eura (50%)
Vodeći partner:
Partneri:
Uloge partnera na projektu
IZRADA PROIZVODA
UPRAVLJANJE PROJEKTOM
I DISEMINACIJA
TESTIRANJE
POSLOVNO PLANIRANJE
I MARKETING
PROCJENA LCA
O projektu
Naziv: SELF PROP RAIL
Početak pripreme: 21.07.2011.
Prijava I: 08.09.2011.
negativan odgovor
Prijava II: 06.09.2012.
Procijenjena vrijednost projekta: 892.190 EUR
Traženi iznos od EU: 446.095 EUR (50%)
Konkurencija: prijavljeno 284 projekta
Pozitivna odluka o sufinanciranju: 06.03.2013.
Početak pregovora u Bruxellesu: 15.04.2013.
Prvi krug – dobiveno 14 tehničkih pitanja za pojašnjenje.
Završetak pregovora: 26.06.2013.
Potpisivanje ugovora: 27.08.2013.
Predviđeni početak projekta: 01.09.2013.
O projektu
Ciljevi projekta
• Smanjiti trošenje resursa (korištenje lokomotiva) u izgradnji i
rekonstrukciji željeznica do 20% na području implementacije
projekta u sljedećih 5 godina.
• Smanjiti potrošnju energije prilikom izgradnje i rekonstrukcije
željeznica do 20% u sljedećih 5 godina.
• Smanjiti emisiju ugljičnog dioksida i emisije drugih zagađivača
prilikom izgradnje i rekonstrukcije željeznica do 20% u sljedećih
5 godina.
Uštede tijekom 30 godina zbog korištenja 1 umjesto 3 lokomotive
46.946 t manje CO2
172 t materijalne uštede
642 t manje bezopasnog otpada
- 5.360 t manje opasnog otpada
35,84 t manje
materijala za održavanje
6.200 t manje otpada u
proizvodnji
1.076 t manje CO2 emisija
5.154 milijardi Wh
smanjenje potrošnje energije
- 14.436 t manje materijalnog otpada
91.3 % MANJE ukupnog otpada
Nema potrebe za lokomotivom tijekom istovara tereta
Smanjena potreba za skupom opremom za manipulaciju teretom
Nema potrebe za ručnim istovarom tereta
Glavne aktivnosti projekta
Upravljanje projektom (WP 1)
Mjesec 1-24
Mjesec 2-13
Verifikacija proizvoda i analiz a životnog ciklusa proizvoda (WP 2)
Aktivnost 2.4
Mjerenja i testiranje za
TSI
Aktivnost 2.1
Izrada programa za
testiranje
Aktivnost 2.2
Priprema za testiranje
Aktivnost 2.5
Mjerenja i testiranje za
performanse i utjecaj
na okoliš
Aktivnost 2.6
Obrada rezultata i
izrada izvještaja
Aktivnost 2.7
Analiza životnog
ciklusa samohodnog
vagona
Obtaining certificates
Dobivanje
certifikata i
and
maintaining
patent
održavanje
patenta
(WP 3)
Aktivnost 3.1
Dobivanje TSI
certifikata
Aktivnost 3.2
Održavanje patenta
Aktivnost 3.3
Dobivanje EPD
Mjesec 7-24
Marketing and
Marketing
i komunikacija
communication
activities
(WP
(WP 4)
4)
Aktivnost 4.1
Analiza vanjskog
okruženja
Aktivnost 4.2
Marketing plan
Aktivnost 4.3
Akcijski plan –
komunikacijske
aktivnosti
Mjesec 3-24
Mjesec 7-24
Poslovni plan i komercijalizacija (WP 5)
Diseminacija projekta (WP 6)
Mjesec 1-24
O projektu
Glavni rezultati projekta:
1) Dobiveni podaci o tehničkim i ekološkim performansama samohodnog vagona za
rasuti teret koji su temeljeni na testiranjima i analizi životnog ciklusa (LCA)
2) Dobiveni certifikati potrebni za komercijalizaciju samohodnog vagona za rasuti
teret: 2 TSI certifikata i 5 nacionalnih dozvola (u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji,
Austriji i Mađarskoj) , EPD (Environmental product declaration) i patent
3) Napravljeni poslovni i marketinški plan za komercijalizaciju samohodnog vagona
za rasuti teret
O projektu
Za vrijeme trajanja projekta očekuje se
prodaja 10 samohodnih vagona na tržištu jugoistočne Europe.
Dužina željezničkih pruga u zemljama jugoistočne Europe je 37.602 km.
Prema trenutnim planovima, do 2015. godine očekuje se rekonstrukcija
976,2 km pruga i izgradnja dodatnih 327,8 km.
Samohodni vagon za prijevoz rasutog tereta bi do 2015. godine mogao
biti korišten u 10% svih aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije na tom
području što bi značilo 130 km željezničkih pruga.
O inovaciji
Samohodni vagon za
prijevoz rasutog tereta
PATENTIRANO
O inovaciji
Razlog za razvoj
Potrebe domaćeg tržišta
 Nedostatak vagona takve namjene već sada na terenu
 Izuzetna potreba za vagonima takve namjene kod otvaranja projekta
izgradnje “Nizinske pruge Zagreb-Rijeka”
 Nemogućnost primjene postojećih vagona kod specifičnih uvjeta
eksploatacije (slučaj “Petrokemije”, brodski prijevoz, pružni radovi i sl.)
Potrebe inozemnog tržišta

Već postojeći upiti od strane zemalja Bliskog Istoka i arapskih zemalja
Potreba za poboljšanjem tehnike i razvojem novih tehnologija
 Postojeći vagoni ne zadovoljavaju sa svojim tehničko-tehnološkim
karakteristikama
ANALIZA POSTOJEĆIH VAGONA
I NJIHOVIH NEDOSTATAKA
 Otvaranje vrata primjenom ručno-fizičke
sile
 Potreba za lokomotivom kod aranžiranja
vagona na lokaciji
 Istresanje tereta bez mogućnosti
kontroliranog procesa istovara (odjednom
se istrese i do 60t tereta na jedno mjesto)
 Ravan pod: (nemogućnost istovara
kompletnog tereta)
 Konstrukcijsko rješenje - podignuti pod:
(nemogućnost istovara kompletnog tereta
samo na jednu stranu!)
 Nemogućnost prijevoza tereta sitne
granulacije (brtvljenje)
 HTZ norme: (buka, zračni rezervoari pod
tlakom)
SPECIFIČNI UVJETI EKSPLOATACIJE NA TERENU
O inovaciji
Tehničko-tehnološke prednosti
Nema potrebe za lokomotivom
tijekom istovara tereta samohodnost
U odnosu na Taddns-z
 Nema smanjenja volumena sanduka
 Veća brzina istovara primjenom”kipanja” tj. bočnim naginjanjem
 Anuliranje nedostatka malih otvora tzv. ”lijevaka” mogućnošću
otvaranja kompletnih bočnih strana/vrata
U odnosu na Eamos-z
 Veći volumen od postojećeg “kipera”(istresača) Eamos-z
 Mogućnost prijevoza higroskopskih materijala(žitarica, min. gnojiva)
 Mogućnost prijevoza tereta sitne granulacije
PROCES IZRADE PROTOTIPA u RŽV-u
Faza 1: IZRADA NAPRAVA
Faza 2: IZRADA POZICIJA i PODSKLOPOVA
Faza 3: IZRADA VAGONA
Faza 3: IZRADA VAGONA
SAMOHODNI VAGON ZA PRIJEVOZ RASUTIH TERETA
SELF PROP RAIL
Hvala na pažnji!
Dražen Vidović, Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o.

similar documents