stáhnout soubor - ZŠ Schulzovy sady

Report
Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU33
Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady
registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581
Autor: Jana Paulusová Fišerová
Datum: 28.10. 2012
Ročník: 6. – 9.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor / předmět: Výtvarná výchova
Téma: Barva – druhy a význam
Autorství: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Paulusová Fišerová
Použitá literatura: Wikipedia otevřená encyklopedie
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Metodika
Prezentace je určena k výkladu tématu
BARVA – DRUHY A VÝZNAM.
Možno využít v hodinách VÝTVARNÉ VÝCHOVY.
Seznámení s jednotlivými barvami, třídění, míchání
barev, význam.
• je vjem, který je vytvářen viditelným světlem
dopadajícím na sítnici lidského oka, které je
schopno rozlišit asi 180 barevných odstínů
• barevné vidění lidského oka zprostředkují
receptory zvané čípky trojího druhu – citlivé
na tři základní barvy
Jaké to jsou? Typuj.
Jejich skládáním vznikají barvy doplňkové
Míchání aditivních barev
• vznikají kombinací základních barev, intenzitou
světla
• každá barva je udána mohutností tří základních
barev
• čím větší je součet mohutností, tím světlejší je
výsledná barva
Základní směsi jsou:
ČERNÁ
ČERVENÁ
ZELENÁ
MODRÁ
ŽLUTÁ
PURPUROVÁ AZUROVÁ
BÍLÁ
Základní barvy RGB - primární
http://i.idnes.cz/07/063/cl/JLB1c00ed_RGB_barvy.jpg
Doplňkové barvy CMYK - sekundární
http://barvy.xf.cz/images/7.gif
Vychází z dělení barev na:
primární
sekundární
komplementární
Primární barvy - malířské
• Nelze je namíchat z jiných barev
Sekundární barvy
Komplementární barvy
• Obsahuje 12 barev, které vznikají vzájemným
mícháním (leží na druhé straně barevného
kruhu, kombinace dává pestřejší vzhled
http://www.sapdesignguild.org/goodies/glossa
ry_color/IMAGES/trad_comp.jpg
hnědá - tmavý stín oranžové
růžová -smícháním červené a bílé
tyrkysová – rozhraní modré a
zelené
Povaha a význam barev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie_barev
• žlutá - povzbuzuje, osvobozuje, přináší
uvolnění, pocit souladu, harmonie,
působí vesele a otevřeně; je chuť,
znamená ego, já, je spojována s
pupíkem
• oranžová - je slavnostní, vyvolává pocit
radosti, je spojena s představou
slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody;
oranžová je spojována se zrakem, s
podbřiškem, znamená ukázat se,
podporuje chuť k jídlu
• světle zelená - působí přirozeně, ale
někdy i jedovatě, je spojena s
představou chladu, vlhka, ticha, rostlin
• tmavozelená - uklidňuje a chrání, ale
také omezuje, je přátelská, dává pocit
bezpečí a naděje
• tmavomodrá- klidná, vážná až
skličující, barva dálek, hloubky,
rozjímání a smutku
• světlemodrá - působí přívětivě,
vyvolává představu oblohy a vzduchu,
ticha a touhy
• modrá je spojena se sluchem a
znamená komunikaci, na člověku je
spojována se štítnou žlázou
• červená - vzrušující, energická, prudká až
náruživá, silná, mocná, spojená s představami
ohně, krve, nebezpečí, lásky, hluku; červená je
spojována s hmatem, ale i genitáliemi,
znamená energii, v reklamě se využívá
červená jako vnadidlo - vyvolává chuť si na
výrobek sáhnout
• purpur - působí důstojně, hrdě, vznešeně,
povzbudivě, je spojen s představou
spravedlnosti a majestátu
• fialová - neklidná, znepokojivá, melancholická,
tajemná, osobitá, náročná; je spojována s
intuicí a nesmyslem znamená pochopení, na
člověku je spojována s čelem
• světle fialová - působí začarovaně, rozpolceně,
slabošsky, je to barva magie, melancholie,
opojení
• hnědá- střízlivá, mlčenlivá, solidní a
vážná, realistická, spojená s
představou jistoty a pořádku, domova,
tradice, zdrženlivosti
• šedá - netečná, smutná, spojená s
představou chudoby a pokor
• bílá - neurčitá, nejistá, spojená s
představou nevinnosti a čistoty
• černá - barva vzdorného protestu,
zlého tajemství, nicoty, smrti
Děkuji za pozornost.
Konec prezentace.
PALETA BAREV

similar documents