Loondispensatie vs Loonkostensubsidie

Report
Loondispensatie in de WWNV
November 2011
1
Inhoud
• Loondispensatie
• Loondispensatie in de WWNV
Doelgroep en toegangstoets
Werken met behoud van uitkering
Loonwaardebepaling
Dienstverband
Aanvullend uitkering
Periodieke herhaling toegangstoets en loonwaardebepaling
Financiering
• Loondispensatie vs Loonkostensubsidie
Loondispensatie
• Werkgever mag minder dan gangbare loon betalen, hij wordt
daarvan vrijgesteld (gedispenseerd).
• De werkgever betaalt alleen het deel dat de werknemer
arbeidsproductief is (= loonwaarde).
• Naast het loon ontvangt een persoon met recht op bijstand een
aanvullende uitkering van de gemeente tot maximaal
minimumloon.
Doelgroep en Toegangstoets
Doelgroep:
• WWNV-ers (ook nuggers);
• als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke
en/of psychische beperking, dan wel om andere
redenen;
• niet in staat 100% WML te verdienen.
Toegangstoets:
• Doelgroepbepaling
• Onafhankelijke derde
Toegangstoets
Werken met behoud
van uitkering
Loonwaardebepaling
Dienstverband met
loondispensatie +
aanvullende uitkering
Periodieke
toegangstoets en
loonwaardebepaling
Werken met behoud van uitkering
Toegangstoets
• Maximaal 3 maanden
Werken met behoud
van uitkering
• Voor werknemer: arbeidsritme opdoen
• Voor werkgever: reëel beeld potentiële werknemer
• Voor gemeente: welke ondersteuning is nodig?
• Informatie voor loonwaardebepaling
Loonwaardebepaling
Dienstverband met
loondispensatie +
aanvullende uitkering
Periodieke
toegangstoets en
loonwaardebepaling
Loonwaardebepaling
• Beschreven methode
Toegangstoets
Werken met behoud
van uitkering
• Meten van de arbeidsprestatie op de werkplek
Loonwaardebepaling
Dienstverband met
loondispensatie +
aanvullende uitkering
Periodieke
toegangstoets en
loonwaardebepaling
Dienstverband
Toegangstoets
• Beschikking met de loonwaarde aan de werkgever
• Werkgever mag afwijken van de Wet op het
minimumloon
Werken met behoud
van uitkering
• Arbeidsovereenkomst
Loonwaardebepaling
• Evt andere ondersteuning zoals jobcoach ed.
Dienstverband met
loondispensatie +
aanvullende uitkering
Periodieke
toegangstoets en
loonwaardebepaling
Aanvullende uitkering
• Uitgangspunten:
werken moet lonen;
productiever worden moet lonen;
loon en loonaanvulling samen niet meer dan 100%
van het netto minimumloon (bijstandsnorm voor
gehuwden).
• Uiterlijk na maximaal negen jaar werken met
loondispensatie aanvulling tot minimumloon (cf huidige
Wajong werkregeling).
Toegangstoets
Werken met behoud
van uitkering
Loonwaardebepaling
Dienstverband met
loondispensatie +
aanvullende uitkering
Periodieke
toegangstoets en
loonwaardebepaling
Alleenstaande
1
Netto inkomen
(als % minimumloon )
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.3
0.55
Netto loonwaarde (als % minimumloon)
Loon uit arbeid
Loonaanvullende uitkering
0.8
100%
Totaal inkomen
9
Netto inkomen (% WML)
Loondispensatie
100
Loon werkgever
(Aanvullende) Uitkering
80
60
40
20
0
Uitkering
Loonwaarde
40%
Loonwaarde
60%
Loonwaarde
60% bij
aanvulling tot
WML
10
Periodieke herhaling TT en LWB
• Nieuwe loonwaardemeting en toegangstoets na
maximaal 2 à 3 jaar.
• Zolang verdiencapaciteit onder WML ligt, kan
loondispensatie (structureel) worden toegepast.
• Vaker een loonwaardemeting onder de 27 jaar.
Toegangstoets
Werken met behoud
van uitkering
Loonwaardebepaling
Dienstverband met
loondispensatie +
aanvullende uitkering
Periodieke
toegangstoets en
loonwaardebepaling
Schematisch
Financiering
• Loonaanvulling uit I-deel
• De begeleidings- en ondersteuningskosten uit gebundelde reintegratiebudget
Loonkostensubsidie vs Loondispensatie
LD
LKS
Inkomen
Max WML
Min WML
Premies werkgever
Alleen over loon
Over gehele (CAO) loon
Pensioen
Alleen over loon
Over gehele (CAO) loon
Prikkel
Meer werken loont
Meer werken loont niet
Tijd
Structureel toepasbaar
Max 9 jaar onder
minimumloon
In de regel: max 2 jaar
Vergelijking loonkostensubsidie met loondispensatie
Loonkostensubsidie gemeenten aan werkgever
Netto inkomen (% minimumloon)
Aanvullende uitkering bij loondispensatie
Loonkosten werkgever
120
100
80
60
40
20
0
40%
40%
60%
Loonwaarde werknemer (als WML)
60%
15
Wat kunnen gemeenten nu al doen
in voorbereiding op het nieuwe
instrument loondispensatie…

similar documents