Parlamentarismus vs. absolutismus

Report
maturitní otázka
PARLAMENTARISMUS VS.
ABSOLUTISMUS
REVOLUCE V ANGLII
Marie
Stuartovna
REVOLUCE
(občanská válka 1642 – 1660)
parlament + Cromwell X král
Jakub I.
Karel I.
výhra
RESTAURACE STUARTOVCŮ
1660
 Karel II. slíbil:
 bude ctít zákony
 nebude přistupovat k dalším sankcím
 obnoví anglikánskou církev
 vyloučí katolíky z politického života

ALE
•
měl tendence k absolutismu
SLAVNÁ REVOLUCE
 na
trůn Vilém II. Oranžský
 Bill


of Rights 1689
král nesmí bez souhlasu parlamentu zvýšit
daně
král smí mít v dobách míru vojsko jen se
souhlasem parlamentu
BRITSKÝ PARLAMENTARISMUS


hlava státu může na doporučení předsedy
rozpustit parlament,
hlava státu reprezentuje zemi, plní čestné a
ceremoniální funkce

výkonná moc - premiér a ministři

ústava není v psané podobě

ústavní systém - zvykovém právo, precedenty

Parlament – Dolní sněmovna a Sněmovna lordů
FRANCIE ZA LUDVÍKA XIV. A
ABSOLUTISTICKÝ STÁT


Ludvík XIV., vládl 72 let
 1685 zrušil edikt nantský
 Jeden král, jedna víra, jeden zákon.
 J. B. Colbert, merkantilismus
 dobyvačné války
Richelieu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Cardinal_de_Richelieu_mg_0052.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Louis_XIV_of_France.jpg
VÁLKA O ŠPANĚLSKÉ DĚDICTVÍ
Habsburkové vs. Bourboni
 1713 Španělsko ztratilo:
území v Itálii
 Gibraltar
 Španělské Nizozemí


vládu nad Španělskem získali Bourboni
PETR I. VELIKÝ
car, diplomat, reformátor, státník, vojevůdce
 cestoval
 první ruské noviny Vědomosti, první divadlo
 silná armáda  velké a kuriózní
 merkantilismus
 manufaktury
 Akademie věd

http://www.dejepis.com/wp-content/uploads/2013/02/300px-Peter_de_Grote.jpg
KATEŘINA VELIKÁ




z německé rodiny,
vzdělaná, schopná
dobyt Azov, připojen
Krym
trojí dělení Polska –
Rusko získalo běloruské a
ukrajinské oblasti a Litvu
ne merkantilimus 
chyba!
http://www.vyznamnezeny.cz/wp-content/gallery/katerina-velika/katerina-ii-velika-1.jpg
ZDROJE







ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena – SLEPIČKA, Pavel, Odmaturuj z dějepisu 1, Brno:
Didaktis, 2006, 256 s.
POCHYLÝ, Marián – PŮROVÁ, Vronika, Encyklopedie historie světa. Praha:
Ottovo nakladatelství, 2001, 496 s.
Louis XIV. of France. 12-01-2014 Dostupné
na:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Louis_XIV_of_France.j
pg
Cardinal de Richelieu. 12-01-2014 Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Cardinal_de_Richelieu_m
g_0052.jpg
Peter de Grote. 12-01-2014 Dostupné na: http://www.dejepis.com/wpcontent/uploads/2013/02/300px-Peter_de_Grote.jpg
Kateřina Veliká. 12-01-2014 Dostupné na: http://www.vyznamnezeny.cz/wpcontent/gallery/katerina-velika/katerina-ii-velika-1.jpg
Denisa Nováková, C4B

leden 2014

similar documents