bedrebolig_powerpoint-isolering_case_opgaver_loesninger

Report
Isolering
Case og opgaver - Løsninger
Klimaskærm – Dialog med kunden
Case / gruppearbejde:
Loft- og tagkonstruktion (Løsning)
• Kunden vælger at efterisolere op til 300 mm!
- Ud fra nedenstående forudsætninger, hvad er u-værdien så herefter?
(Udregn selv isolanser).
Loft – og tagkonstruktion
d
λ
Overgangsisolans
R
0,140
Gipsplader
0,013
0,25
Spredt forskalling
0,25
Isolering/træ
0,10
0,044
2,273
Isolering øverste lag
0,20
0,037
5,405
0,160
Tagrum og tag (bølgeeternit)
U-værdi for loft eller tag med 300 mm isolering
0,052
0,20
ΣR
8,230
U
0,122
Klimaskærm – Dialog med kunden
Case / gruppearbejde:
Loft- og tagkonstruktion (Løsning)
• U-værdien på den eksisterende konstruktion før efterisolering er på 0,25
W/m2xK. Graddøgn sættes til 2906.
- Hvad er energibesparelsen beregnet efter areal pr. år?
Svar:
Energibesparelsen = (0,25 – 0,122) x 2906 x 130 x 24/1000 = 1160 kwh/år
• Familien har en varmepris på 1,38 kr/kwh
- Hvad er besparelsen i kr. pr. år?
Svar:
Besparelsen i kr. = 1160 x 1,38 = 1602 kr/år
Klimaskærm – Dialog med kunden
Case / gruppearbejde:
Efterisolering af ydervægge (Løsning)
• Hvad er den bedste løsning til efterisolering af ydervægge?
- Hvad er fordele og ulemper?
Svar: Udvendig isolering.
Fordel: Lavere energiforbrug, Kuldebroer elimineres, Fugtteknisk den bedste
løsning, Ingen reduktion af boligarealet, Tekniske installationer skal ikke
flyttes m.m.
Ulempe: Arkitektur, tilretning af sternkanter, flytning af vinduer m.m.
Klimaskærm – Dialog med kunden
Case / gruppearbejde:
Efterisolering af krybekælder (Løsning)
• Der er en tør og ventileret krybekælder med varmerør (isoleret).
• Hvad er den bedste løsning til isolering af krybekælder?
Svar:
Erstatte krybekælder med terrændæk
Klimaskærm – Dialog med kunden
Case / gruppearbejde:
Efterisolering af krybekælder (Løsning)
• I forhold til videnscenter for energibesparelser, hvad er
energibesparelsen så ved at efterisolere krybekælderen fra de 50 mm
isolering op til i alt 150 mm isolering?
Svar:
Energibesparelse = 24 x 80 (areal af krybekælder) = 1920 kwh/år

similar documents