Realizacja zadań wychowania fizycznego w edukacji

Report
Realizacja zadań wychowania fizycznego
w edukacji wczesnoszkolnej
(forma III/C/1)
Maria Twardowska
rok szkolny 2013/2014
Założenia organizacyjne
• Warsztat dla nauczycieli realizujących
zajęcia z wychowania fizycznego i edukacji
zdrowotnej w klasach I–III
• Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Model sylwetki „dobrego nauczyciela”
Cele szkolenia
• Analiza wymagań szczegółowych
z wychowania fizycznego zapisanych
w podstawie programowej na pierwszym
etapie edukacyjnym
• Edukacja zdrowotna na zajęciach
wychowania fizycznego w klasach I–III
• Podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa na rok szkolny
2013/2014
Cele szczegółowe
Uczestnicy przeanalizują:
• wymagania szczegółowe zapisane
w podstawie programowej w zakresie
wychowania fizycznego na pierwszym
etapie kształcenia
• sposoby osiągania celów szczegółowych
z wychowania fizycznego i edukacji
zdrowotnej
• praktyczne, metodyczne rozwiązania
I etap edukacyjny – klasy I–III
• Na realizację podstawy programowej
z wychowania fizycznego na I etapie
edukacyjnym wymagane jest minimum
290 godzin w okresie trzech lat.
Podstawa programowa
• Istotne zmiany w sposobie realizacji celów szczegółowych
z 2008 roku.
• Swoboda w określaniu środków i form realizacji.
• Wyraźnie wymagania szczegółowe.
• Edukacja zdrowotna.
• Przedmiotowy system oceniania.
Uczeń kończący klasę I
1) Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie
z regułami;
2) potrafi:
a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją
i kozłować,
b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,
c) wykonywać ćwiczenia równoważne.
3) Dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole;
4) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać
poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną,
przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;
5) wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków
chemicznych;
6) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga
im.
Uczeń kończący klasę III
1) w zakresie sprawności fizycznej:
a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka
kręgosłupa;
2) w zakresie treningu zdrowotnego:
a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót
w przód,
b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi
przeszkodami,
c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;
3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:
a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
b) jeździ np. na rowerze, na wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po
drogach,
cd. Uczeń kończący klasę III
c) bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych,
respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
d) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę
swoich możliwości;
4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:
a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,
c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
niezgodnie z przeznaczeniem,
d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,
e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się
przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
f ) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się
o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Propozycja gier i zabaw
• R. Trześniowski – „Sztafeta z rzutem”, „Piłka w półkolu”, „Wyścig piłek
w rzędach z półobrotami”, „Przemytnik”, „Wybijanie piłek w rzędzie”,
„Szyszki do dziupli”, „Beczki”, „Berek ranny”.
• M. Bondarowicz – „Wyścig śnieżnych kul”, „Kto więcej trafi”,
„Wyborowy strzelec”.
• Przypływ-odpływ – zabawa stanowiąca krótką przerwę w nauce.
Prosimy dziecko, aby stanęło na środku klasy. Kiedy wypowiadamy
słowo „przypływ”, dziecko robi krok do przodu, zaś na słowo
„odpływ” – krok do tyłu. Stopniowo zwiększamy tempo podawania
ustalonych haseł.
• Co masz w ręku – zasłaniamy dziecku oczy i prosimy, aby dotykiem
rozpoznało przedmioty, które umieszczamy mu w dłoni. Początkowo
podajemy przedmioty codziennego użytku (takie jak: łyżka, lalka),
później przedmioty, których rzadziej używa.
Kierunki polityki oświatowej państwa na rok
szkolny 2013/2014
3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół działalność edukacyjna szkoły jest określona m.in.
przez:
• szkolny zestaw programów nauczania (który uwzględniając
wychowawczy wymiar szkoły, obejmuje całą działalność szkoły
z punktu widzenia dydaktycznego),
• program wychowawczy szkoły (obejmujący wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym),
• program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska (obejmującego
wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców).
Programy na rzecz zdrowia
• Program „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów
mlecznych w placówkach oświatowych” (tzw. Szklanka
Mleka lub Mleko w szkole),
• Program „Owoce w szkole”
• „Szkoła Promująca Zdrowie”
• „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”
• Program „Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna
w Szkole”
• Wspólne drugie śniadanie w szkole
Otyłość dzieci
Jedną z przyczyn otyłości jest spożywanie zbyt małej liczby
posiłków, w tym zwłaszcza niezjadanie śniadania. Pojawiające się
z tego powodu uczucie głodu powoduje, że
• dzieci i młodzież zjadają niekorzystne dla zdrowia,
wysokokaloryczne przekąski – słodycze, słodkie napoje, chipsy.
Spożywanie posiłku w szkole przez wszystkich uczniów może
przyczynić się do zmniejszenia zachowań agresywnych.
Uczucie głodu jest częstą przyczyną:
- rozdrażnienia,
- złego humoru,
- napięcia,
- niepokoju,
które zwiększają ryzyko konfliktów, zachowań agresywnych i
przemocy.
Z czego powinno składać się drugie
śniadanie?
• Kanapka zawierająca następujące składniki:
- pieczywo (50–100 g) najlepiej z mąki z pełnego przemiału zbóż (np. razowe,
graham, które zawiera więcej błonnika oraz witamin i składników mineralnych),
posmarowane margaryną lub masłem (1–2 łyżeczki – 5–10 g),
- produkt zawierający białko (np. chuda wędlina, ser żółty lub jajko – 20–50 g);
• Warzywo, np. 1–2 liście sałaty i ok. 50 g innych warzyw (np. pomidora, ogórka,
papryki, marchwi, rzodkiewki);
• Owoce, np. jabłko, gruszka, owoce sezonowe (ok. 150–200 g);
• Napój: najlepiej mleko lub napoje mleczne – kefir, jogurt, maślanka (źródło
dobrze przyswajalnego wapnia – składnika budulcowego kości) lub sok
warzywny, owocowy, albo owocowo-warzywny. Można również zaoferować
uczniom (zwłaszcza zimą) ciepłą herbatę owocową, najlepiej bez cukru lub
z niewielką jego ilością. Należy unikać napojów słodzonych.
Niezbędna jest stała dostępność w szkole wody pitnej.
Literatura dostępna
w Bibliotece Pedagogicznej ZCDN-u.
• Bogdanowicz M. (oprac.), W co się bawić z dziećmi? Piosenki i
zabawy wspomagające rozwój dziecka, Gdańsk 2009.
• Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku,
Warszawa 1995.
• Napierała Marek P., Zbiór zabaw i gier ruchowych, Bydgoszcz
2001.
• Osiński W., Osiągnięcia czy zdrowie i styl życia, „Wychowanie
Fizyczne
i Zdrowotne” 2010, kwiecień.
• 50 gier i zabaw, które pomogą dzieciom poskromić ADHD,
przekł.
z ang. Sławomir Stodulski, Kielce 2011.
• Trześniowski R., Zabawy i gry ruchowe, Warszawa 1995.
• Wege Vom B., 200 zabaw dookoła świata! Najpiękniejsze
zabawy z całego świata dla dzieci, Kielce 2010.
Dziękuję za uwagę!
Maria Twardowska
[email protected]

similar documents