PPTX pierwsze spotkanie ewaluacyjne 4.02.2015

Report
„W trosce o jakość w ilości – program
interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii
obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w
Uniwersytecie Gdańskim (IQ)”
1.03.2014 – 31.05.2016
Pierwsze spotkanie ewaluacyjne
4.02.2015
1. Gdzie jesteśmy w Projekcie? Podsumowanie zrealizowanych działań i dalsze
plany. 15-minutowa prezentacja
2. Wrażenia i refleksje Uczestników Projektu - dyskusja, pytania i odpowiedzi (20
min.)
- sukcesy
- problemy
- kwestie „wchodzenia w kompetencje promotora”
3. Pytania do i od Eksperta i Administratora - Marcin Szala oraz Pani Ludmiła
Zoberman (20 min)
4. Stowarzyszenie Tutorów UG. Perspektywa, organizacja, plan działań – Małgosia i
Monika? Temat współpracy z Oceanografią - pani Prodziekan dr Ewa Szymczak) (20 min)
5. Szanse na wdrożenia po upływie Projektu: wstępne pytania – Pani Prodziekan dr
Ula Patocka – Sigłowy (10 min)
6. Publikacja studencka (10 min) + ZAŚWIADCZENIA
7. Nowa rekrutacja na letni semestr - forma, potrzeby, terminy (20 min)
Gdzie jesteśmy?
Dokładnie w połowie drogi !
Trochę historii
1) 17 czerwca 2013 – termin składania wniosków o grant w
konkursie Rozwój Polskich Uczelni
2) wyniki spodziewane są we wrześniu 2013 r.
3) przesuwane na październik 2013
4) przesuwane na grudzień 2013..
5) przesuwane na .. koniec stycznia 2014 r..!
4) 4 lutego 2014 – ogłoszenie wyniku o przyznaniu grantu
projektowi IQ
4 lutego 2014 – ogłoszenie wyników konkursu
• Z racji uzależnienia od kalendarza akademickiego o 6 miesięcy
przesuwa się harmonogram projektu (ZMIANA W HARMONOGRAMIE )
• Start realizacji działań w projekcie: 1 marca 2014 roku
• Spotkanie informacyjne na Wydziale:
13 marca 2014 r. – obecnych jest 10-15 osób. Spośród
obecnych uczestnikami projektu zostaną 2.
ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU
JAKOŚĆ
•
•
•
Doskonalenie
zawodowe kadry
naukowodydaktycznej w
obszarze metody
tutoringu
oksfordzkiego
Budowanie kultury
akademickiej
Przywrócenie
relacji UczeńMistrz
W ILOŚCI
•
•
Wdrożenie edukacji
spersonalizowanej w
demokratycznym
uniwersytecie
Stworzenie opcji
elitarnego kształcenia
dla jednostek chętnych
i ambitnych
(docelowo dla 290
studentów) w
masowym kształceniu
wyższym
Rekrutacja…
•
13.03 – 10.04.2014 rekrutacja do udziału w projekcie (elektroniczny
system Konfeo)
•
Do udziału zgłasza się W PIERWSZYM ETAPIE łącznie 28 osób (w wyniku
selekcji pozostają 23, w tym:
- 15 osób z filologii obcych
- 8 osób z pozostałych jednostek WF: filologii polskiej, rosjoznawstwa,
kulturoznawstwa)
•
W DRUGIM ETAPIE – zgłasza się 7 osób, pozostaje 6 :
- Wydział Nauk Społecznych UG – Pedagogika
- Wydział Zarządzania UG
- Wydział Geografii i Oceanografii UG
22 maja 2014 spotkanie organizacyjne
•
•
W PROJEKCIE BIERZE UDZIAŁ 29-ciu UCZESTNIKÓW – 26-ciu
nauczycieli akademickich UG oraz 3 doktorantów
Ramowy harmonogram działań
Opis działań
Marzec – kwiecień 2014
Spotkanie informacyjne, proces rekrutacji chętnych do
udziału w projekcie
Maj - czerwiec - lipiec 2014
DWA CYKLE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW
NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH
( 3 zjazdy: 3+3+2) w dwóch grupach; spotkanie po
szkoleniu EDULEARN 14 – KONFERENCJA W BARCELONIE
Październik 2014
Przygotowanie merytoryczne do tutoriali, formalności
administracyjne (umowy)
Listopad 2014 – styczeń 2015
Pierwsza seria tutoriali ze studentami 3 roku studiów 1go stopnia ( ich 5 semestr) - 35 h w semestrze
Luty 2015
Pierwsze spotkanie ewaluacyjne uczestników z udziałem
eksperta zewnętrznego , feedback, omówienie
problemów
Marzec-czerwiec 2015
Druga seria tutoriali ze studentami 1 roku studiów 2-go
stopnia ( ich 2 semestr) – 35 h w semestrze
Wrzesień/październik 2015
Drugie spotkanie ewaluacyjne, planowanie tematycznej
publikacji zbiorczej (monografii projektu) + TEMATU
KONFERENCJI I JEJ ORGANIZACJI
Październik-grudzień 2015
Praca nad tekstami i materiałami do publikacji, ew.
spotkania ze studentami, przygotowania do Konferencji,
SPOTKANIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Oddanie artykułów – 31.10.2015
Kwiecień – maj 2016
PUBLIKACJA, KONFERENCJA WIEŃCZĄCA PROJEKT
Szkolenia: 128 h
przestrzeni do dyskusji
nad edukacją
Tak tworzyła się w Uniwersytecie
Gdańskim interdyscyplinarna wspólnota
akademicka….
Projekt IQ w Barcelonie
„At students’ service - Tutoring and Coaching as innovative methods of
academic education in Poland”
5-7 lipca 2014
Działania promocyjne przed etapem wdrożeń
• Profile tutoriali na stronie internetowej projektu –
szczegółowe opisy każdej oferty (od sierpnia br.)
http://www.projektiq.ug.edu.pl/
• Informacja o ofercie oraz opis profili na stronie
Wydziału Filologicznego oraz stronie głównej UG ( 117.10.2014)
http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/37257/tutoring_indywidualny__wyjatkowa_oferta_dla_studentow_w_ramach_projektu_iq_w_roku_
akademickim
18 plakatów
informacyjnych w
każdym instytucie
i katedrze – na
życzenie tutorów
Pierwsze refleksje z procesu rekrutacji
studentów
•
•
•
•
•
•
•
•
Różne sposoby naboru u różnych tutorów
Różne poziomy zainteresowania studentów w zależności od tematyki
Wysoka motywacja u tych, którzy się zgłaszają
Zgłaszają się studenci spoza kryteriów obranych na pierwszy semestr
Rodzą się u Tutorów obawy o „komplet” chętnych
Przyjmujemy strategie dobierania chętnych wg kryterium
zainteresowania i motywacji, a nie rocznika
Parę przypadków interdyscyplinarnych zgłoszeń!
Dopuszczamy w projekcie do 50% trybu wirtualnego spotkań w
wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach
Dotychczasowe efekty w liczbach…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29 uczestników projektu
128 godzin szkoleń łącznie w obu grupach
18 plakatów informacyjnych dla studentów
20 dni rekrutacji studentów – TYLKO! ( 1 – 20 .10.2014)
115 studentów !!!/ 145 miejsc w pierwszym semestrze
29 podpisanych umów cywilno-prawnych na łączną kwotę 53 846,45 PLN
805 godzin tutoriali planowanych na pierwszy semestr, 792 przeprowadzonych
230 sztuk dokumentów zaprezentowanych na pierwszych spotkaniach
805 Dzienników Indywidualnego Spotkania i 115 Kart Indywidualnych Spotkań
Tutorskich
Średnia: 27,3 h tutoriali / 1 tutora w tym semestrze ( + z pewnością drugie tyle
na przygotowania)
Godziny pracy administracyjnej AP od początku projektu: 560 h
Godziny pracy administracyjnej Kierownika od początku projektu (bez etapu
wnioskowania) : 1280 h
Ponad 100 pytań w karcie kontrolnej firmy audytorskiej, 3 raporty finansowe i 3
raporty merytoryczne (co 3 miesiące)
Liczby z 13 marca
2014 :
* 10-15 osób obecnych z całego
wydziału
* 2 zainteresowanych
Koniec punktu 1-go!
Część 2.
Wrażenia i refleksje Uczestników Projektu dyskusja, pytania i odpowiedzi
- sukcesy 
- problemy 
- kwestia „wchodzenia w kompetencje promotora” –
relacje z pracami dyplomowymi
- rezygnacje studentów w trakcie
- zmiana tematyki tutorialu
- profil studenta, rocznik itp.
- …………
Część 3.
Pytania do i od Eksperta oraz
Administratora – Pan Marcin Szala oraz
Pani Ludmiła Zoberman
………?
Część 4.
Stowarzyszenie Tutorów UG.
- Perspektywa, organizacja, plan
działań
- Temat współpracy z Oceanografią pani Prodziekan dr Ewa Szymczak
Część 5.
Szanse na wdrożenia po upływie
Projektu: wstępne pytania
– Pani Prodziekan dr Ula Patocka –
Sigłowy
Część 6.
Publikacja studencka
- formuła
- długość tekstu
- termin oddania prac ( koniec września 2015 – już
po selekcji i redakcji, łącznie z 2 semestrem) * obecni
studenci niech piszą już teraz
- wydawnictwo + wydanie internetowe
Martyna
- Zaświadczenia o udziale w projekcie - Ula
Część 7.
Nowa rekrutacja na letni semestr –
- forma ( nowy plakat? Strona www.)
- „powielanie studentów” i „nadwyżki studentów”
- terminy: 1 marca 2015 (skład osobowy)
- 4-6 marca 2015 ( podpisywanie umów)
- 2.03 – 30.06.2015 – DRUGI CYKL TUTORIALI
POWODZENIA!
Dziękuję za udział w spotkaniu

similar documents