Nasza szkoła naszym drugim domem

Report
Nasza szkoła naszym
drugim domem
Nasza szkoła naszym
drugim domem
Nasza szkoła naszym
drugim domem
Nasza szkoła naszym
drugim domem
Berthold
Nasza szkoła naszym
drugim domem
Berthold
Laura
Nasza szkoła naszym
drugim domem
Berthold
Laura
Kubik
Nasza szkoła naszym
drugim domem
Berthold
Laura
Kubik
Agnieszka
Nasza szkoła naszym
drugim domem
Berthold Laura
Kubik
Agnieszka
Vanessa
Opiekun:
Nasza szkoła naszym
drugim domem
Berthold Laura
Kubik
Agnieszka
Vanessa
Opiekun:
Nasza szkoła naszym
drugim domem
mgr Adam Żołądź
Berthold Laura
Kubik
Agnieszka
Vanessa
Szkoła kiedyś i dziś…
Tak wyglądali uczniowie około 20 lat
temu…
A to nauczyciele uczący 20 lat temu w
naszej szkole , niektórzy pracują do
dziś…
Pierwszy dzień w szkole…
Szkoła dziś…
Uczniowie dziś…
Apel… Uroczystość nadania imienia naszej
szkole…
Nasze muzeum etnograficzne imienia Danuty
Zalewskiej…
ciąg dalszy , muzeum…
Nasza szkoła, naszym drugim domem
Pozdrawiamy wszystkich uczniów i
nauczycieli 
Jan Paweł II
,, Szukałem was ,
a wy przyszliście do mnie ”
„ Niezłomny świadek wiary ”
„ Niestrudzony pielgrzym miłości ”
„ Człowiek jest wielki nie przez to , co
posiada , lecz przez to kim jest , nie
przez to , co ma , lecz przez to , czym
dzieli się z innymi ”
„ Bóg jest pierwszym źródłem
radości i nadziei człowieka ”
Wy jesteście przyszłością świata!
Wy jesteście nadzieją Kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją!
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała..
„ Nie żyje się, nie kocha się,
nie umiera się – na próbę ”
Ostatnie słowa :
„Pozwólcie mi iść do domu Ojca ”
2.04.2005r 21:37
[*]
Nasza kadra
szkolna
J.angielski
J.angielski
mgr inż. Joanna Greniger
J.angielski
mgr inż. Joanna Greniger
mgr Mariola Michala
J.niemiecki
J.niemiecki
mgr Anna Maziarz
J.niemiecki
mgr Anna Maziarz
mgr Joanna Lukosz
J.polski
J.polski
mgr Adam Żołądź
J.polski
mgr Adam Żołądź
mgr Magdalena Bednarska
Fizyka
Fizyka
mgr Krzysztof Łapczyński
Biologia
Biologia
mgr Zdzisława Łapczyńska
Muzyka
Muzyka
mgr Gabriela Dworakowska
Religja
Religja
mgr Iwona Szymborska
(vel s. Bonawentura)
Religja
mgr Iwona Szymborska
(vel s. Bonawentura)
mgr Krzysztof Łapczyński
Matematyka
Matematyka
mgr Ewa Rakszawa
Matematyka
mgr Ewa Rakszawa
mgr Elżbieta Molenda
Chemia
Chemia
mgr Małgorzata Kułaga
mgr Teresa Hajzer
mgr Teresa Hajzer
mgr Reneta Kamińska
WDŻ
WDŻ
mgr Reneta Kamińska
WF
WF
mgr Artur Baziuk
WF
mgr Artur Baziuk
mgr Renata Gajęcka
Geografia
Geografia
mgr Teresa Hajzer
Zaj.techniczne
Zaj.techniczne
mgr Zdzisława Łapczyńska
Informatyka
Informatyka
mgr Małgorzata Kułaga
EDB
EDB
mgr Zdzisława Łapczyńska
WOS
WOS
mgr Reneta Kamińska
Zaj.artystyczne
Zaj.artystyczne
mgr Gabriela Dworakowska
Dyrekcja
Dyrekcja
mgr Elżbieta Syrytczyk
Ulubione przedmioty
Uczniow
Przedmioty biorące udział
w ankiecie
WF
J.Polski
J.Niemiecki
J.Angielski
Matematyka
Zaj. Artystyczne
Chemia
Przedmioty biorące udział
w ankiecie
WF
J.Polski
J.Niemiecki
J.Angielski
Matematyka
Zaj. Artystyczne
Chemia
Informatyka
WOS
EDB
Religia
Historia
Fizyka
Przedmioty
Przedmioty
Ilość uczniów
biorących udział w
ankiecie :
Przedmioty
157
Przedmioty
Przedmioty które
uzyskaly 0 głosów:
157
Przedmioty
Przedmioty które
uzyskaly 0 głosów:
-Biologia
157
Przedmioty
Przedmioty które
uzyskaly 0 głosów:
-Biologia
-Geografia
157
Przedmioty
Przedmioty które
uzyskaly 0 głosów:
-Biologia
-Geografia
-Zaj.Techniczne
Osoby które robiły
ankietę.
Osoby które robiły
ankietę.
Osoby które robiły
ankietę.
KubiK
:D
Osoby które robiły
ankietę.
KubiK
:D Berthold
:D
Nasze ulubione miejsca w
szkole
Sala gimnastyczna
Podwórko
Sklepik szkolny
Muzeum Etnograficzne
Boisko
Pracownia komputerowa

similar documents