ANTUN GUSTAV MATOS - pripreme za DM

Report
ANTUN GUSTAV MATOŠ
Pripreme za državnu maturu
Ispitni katalog 2010./2011.
•
•
•
•
Razina A :
Matoševa lirika (Utjeha kose, Srodnost,
1909.,Gnijezdo bez sokola )
Cvijet sa raskršća, Camao (novele)
Razina B :
Matoševa lirika
Kip domovine leta 188*
Lirika
Utjeha kose
• vrsta: sonet
• tema: smrt voljene osobe
• poruka: smrt kao nova dimenzija postojanja, a
ne završetak (samo kosa tvoja još je bila
živa...); ljubav je jača od smrti
• oksimoron
Srodnost
• sonet
• đurđica – cvijet koji simbolizira duhovnost;
bogat unutrašnji život
• pjesma je Matoševa poetika: u svijetu otkriva
neočekivane srodnosti, tajne veze među
predmetime i pojavama iz prirode (utjecaj
Baudelairea i francuskog simbolizma;
Baudelaire : Suglasja – sva priroda oko nas je
puna simbola, a umjetnik im otkriva značenje)
• sinestezija – česta stilska figura u moderni
1909.
•
•
•
•
sonet
domoljubna pjesma
vizija domovine na stratištu
lirski subjekt (pjesnik) žrtvuje se za domovinu
(mjesto nje u kobnu rupu skočih...)
• Matoš je depatetizirao hrvatsku domoljubnu
poeziju (uvodi grube riječi – pejorative )
Gnijezdo bez sokola
• sonet
• domoljubna pjesama
• Matoš se divi hrvatskim velikanima – Zrinski,
Lisinski, Vraz, Gaj, Matija Gubec
• ljubav prema Zagrebu
• bol i gorčina zbog loše društveno-političke
situacije u Hrvatskoj; kritički odnos prema
stvarnosti
• anafora (u gradu tom...)
Cvijet sa raskršća
• vrsta : novela
• simbolika naslova: susret s ljubavlju kao presudan trenutak
u životu likova
• glavni likovi : Solus (samac, voli avanture) i Izabela(nevina,
nježna) = različit odnos spram ljubavi; ljubav na prvi pogled
• simbolizam, impresionizam
• sinestezija
• uloga pejsaža u djelu – nagovještava događaje; priroda je
antropomorfizirana tj. usklađena s unutrašnjim životom
likova; naglašena bijela boja
• završetak : nemogućnost ostvarenja ljubavi
Camao
• novela
• tema: ljubavna (Alfred Kamenski i Fanny)
• psihološka karakterizacija : Kamenski je svjetski
putnik, glazbenik, život čovjeka u europskom
velegradu doživljava otuđenim, nezadovoljan je i
nemiran, živčano rastrojen, hipersenzibilan
• ljubav na prvi pogled
• ljubav je nemoguće ostvariti
• naslov: ptica koja ugiba kada žena prevari muže
• pripovijetka pripada Matoševoj simbolističkoj i
bizarnoj prozi (utjecaj E.A. Poea)
Kip domovine leta 188*
• vrsta: crtica (iz zbirke Iverje, 1899.)
• naslov: preuzet od Pavla Štoosa, pisca iz razdoblja
hrvatskog narodnog preporoda (ilirizam) koji je
napisao pjesmu „Kip domovine vu početku leta
1830.” ; aluzija na stvarni povijesni događaj =
1883. godine u Zagrebu tadašnji mađarski
ministar dao je skinuti na financijskim i carinskim
uredima hrvatske natpise i postavio grbove s
mađarskim i hrvatskim natpisima
• Matoš ukazuje da se od vremena nastanka
Štoosove budnice do njegova doba ništa nije
promijenilo = politička nesloboda; vrijednost i
ništavnost ljudskog života; otpor je sveden na
pojedinačne slučajnosti, a ne na kolektivan
osviješten otpor neprijatelju
• alegoričnost (preneseno značenje), simbolika
• jezik: dijalektalni izrazi – kajkavsko narječje, zbog
uvjerljivost i autentičnosti
• crtica pripada krugu novela/crtica s nacionalnorodoljubnom tematikom (povijesni konteks ilirsko doba, odnos Hrvata i Mađara, političke
stranke u Hrvatskoj...)
• stil: ironija, groteska
• ideju je Matoš sam odredio riječima: „...satira
u kojo je sva naša nacija, u kojoj je cijela
Hrvatska personificirana u tvrdoglavoj
klepetuši koja umire od običnog husarskog
skota...”
Putopis „Oko Lobora”
• Lobor – stari dvorac u Hrvatskom zagorju
• Matoševo tretiranje pejsaža: pejsaž kao povod
emocionalnom uzbuđenju i razvijanju različitih
asocijacija; impresionizam; simbolizam
• značajke Matoševa stila: višestruko atribuiranje
imenice (imenici pridružuje nekoliko pridjeva – „Zemlja
bo je mučni i žuhki tiranin...”) ; trojni ritam ( trostruko
nabrajanje pridjeva, imenica ili triju smislenih ritmičkih
jedinica „Oblaci teški, crni, zabrinuti oblaci...”) ;
upotreba neknjiževnih leksema (dijalektizmi, arhaizmi )
; biblijski stil (tako postiže svečan i uzvišen ton);
muzikalnost (naglašen rečenični ritam)
Matoš – književni kritičar
• eseji : Baudelaire, Umjetnost i nacionalizam

similar documents