Nuotolinės studijos ir duomenų gavyba

Report
Nuotolines studijos ir duomenų
gavyba
Saulius Preidys
VU ESEC direktorius
VU MII doktorantas
Turinys
• Kas tai yra duomenų gavyba?
• Duomenų gavybos metodų panaudojimo
sritys
• Duomenų gavyba studijose (EDUMINING)
• Duomenų gavybos praktinis pritaikymas
nuotolinėse studijose
• Išvados
Duomenų gavyba
• Duomenų gavyba (angl. data mining) yra
sąsajų, tendencijų, šablonų, ryšių ir kategorijų
aptikimo procesas.
• Gaunant duomenis, daug kartų vykdomos
įvairios operacijos ir pertvarkomi neapdoroti
duomenys (požymių atranka, stratifikacija,
klasterizacija, vizualizacija ir regresija).
Duomenų gavyba
• Duomenų gavyba yra šiuolaikinė informacijos
analizės sritis, atsiradusi susijungus skirtingoms
technologijoms: duomenų bazių, dirbtinio
intelekto ir statistinei analizei.
• Technologijos pagrindas – šablonai (angl.
Patterns).
• Taip pat duomenų gavybos metodai gali būti
taikomi bankinėse, telekomunikacijų sistemose
(ieškant galimų sukčiavimo atvejų), medicinoje,
genų tyrimuose (ieškant ligos priežasčių) ir t. t.
Duomenų gavybos metodai
• Neuroniniai tinklai (angl. Neural Network)
• Analogijų paieška (angl. Case-Based
Reasoning)
• Sprendimų medžiai (angl. Decision Trees)
• Evoliucinis programavimas
• Genetiniai algoritmai
• Riboto perrinkimo algoritmas
• Duomenų vizualizacija
Duomenų gavyba versle
• VERSLO ANALITIKA (en.
Business Intelligence - BI) - tai
rinkinys metodikų,
programinės įrangos ir
technologijų skirtų duomenų iš
skirtingų sistemų surinkimui,
apjungimui ir pateikimui konkrečiam darbuotojui
priimtiniausiu būdu (ataskaitomis, įspėjimais, grafikais,
tendencijomis, įžvalgomis) ir tinkamu metu.
Duomenų gavyba švietime
• 2003 m. R. Burbaitė, G. Kulvietis, S. Turskienė
– analizavo JPM vartotojų duomenis
• 2007 m. Dalia Baziukė, Besimokančiojo
atžvilgiu virtualios mokymosi aplinkos
gebėjimus gerinantys metodai
• 2009 J. Mamčenko, I. Tumasonienė –
duomenų parengimo DG sistemos tobulinimas
Virtualios mokymo aplinkos
• Virtualios mokymosi aplinkos (VMA) - tai
sistema, kurioje yra įrankiai elektroninei
mokymosi medžiagai pateikti, mokymosi
veikloms organizuoti, bendrauti ir
bendradarbiauti su besimokančiaisiais.
• Vartotojų veiksmai fiksuojami duomenų
bazėse
VMA Moodle sukaupti
duomenys labai tinkami
DG metodų taikymui
Duomenų gavybos etapai
nuotoliniame mokyme
DG metodų panaudojimas
nuotoliniame mokyme
•
•
•
•
•
•
•
Veiksmų VMA nustatymui
TextMining (bendravimo ypatumai)
Plagiato atvejų nustatymas
Mokymosi stilių nustatymas
Individualizuotas mokymas
Darbo grupių sudarymas
Programiniai agentai
Vartotojų veiksmų klasterizavimas
• Vartotojų veiksmai VMA yra skirtingi.
• Galutinio tikslo pasiekimas – skirtingais būdais.
• Žinant apie vartotojus - galimybė jų veiklą
panaudoti tinkamai.
Programinių agentų panaudojimas
studentų aktyvinimui
• Dėstytojų darbo
palengvinimas
• Studentui pateikiama
naujausia informacija
• Taupomas laikas
• Mokymasis pasidaro
efektyvesnis
• Dėstytojams teikiami
pasiūlymai
Egzaminavimo ataskaitos
Testo klausymų kokybės
analizė ir patarimai
2012.04.11
Mokymai VU dėstytojams
14
Vizualizacija. Mokymosi diagramos, prognozavimas
• Galimybė matyti besimokančiojo veiksmus visą laikotarpį
• Galimybė prognozuoti besimokančiojo veiksmus
Mokymosi stiliai (Case-Based Reasoning)
• Daugelio besimokančiųjų
mokymosi stiliai yra skirtingi.
• Kai kurie teikia pirmenybę
klausymui ir kalbėjimui, kiti
teksto analizei arba mokosi
vaizdinių priemonių pagalba.
Išvados
• Duomenų gavybos metodų taikymas
nuotolinėse studijose leistų:
– Dėstytojui:
• patobulinti savo mokomąją medžiagą
• palengvintų nuotolinio kurso administravimą
• padėtų nukreipti studento mokymąsi jam patogesne
linkme
– Studentui palengvintų nuotolines studijas
– Studijų kokybės užtikrinimo centrams palengvintų
nuotolinių studijų kokybės užtikrinimą.
Tolimesni darbai
• Dalyvaujant LieDM konsorciumo projekto
„LieDM tinklo plėtra“ veikloje, suprogramuoti
moduliai bus integruoti į VMA Moodle ir jais
galės naudotis visi konsorciumo nariai.
• Projekto metu bus integruoti du moduliai:
– Pagalbos dėstytojams ir studentams modulis.
– Pagalbos administruojančiam personalui modulis.
Ačiū už dėmesį.
Nuotolines studijos ir duomenų
gavyba
Saulius Preidys
VU ESEC direktorius
VU MII doktorantas

similar documents