Onderwijsevaluaties nieuwe stijl

Report
ONDERWIJSEVALUATIES
NIEUWE STIJL
CAW DAIR-SEMINAR 2013
JOHANNA DE GROOT
ESSENTIE
1. Automatische koppelingen tussen bestaande IT-systemen
o Informatie over cursussen komt uit SIS (SAP-SLcM)
o Bediening van onderwijsevaluaties volledig via het portaal
(VUnet)
o Rapportages komen uit het datawarehouse (SAP-BO)
o Digitale vragenlijsten worden gegenereerd in Qualtrics (Cloud)
2. De cursuscoördinator maakt zijn of haar eigen vragenlijst klaar
via VUnet, de rest gaat (bij digitale evaluaties) ‘vanzelf’
WAAROM?
Verhogen van de efficiëntie van het evaluatieproces
Docent maximale flexibiliteit bieden met behoud van kwaliteit en
vergelijkbaarheid
Managers en adviesorganen op maat informatie bieden over
resultaten van onderwijsevaluaties
DEMONSTRATIE
VUnet Onderwijsevaluaties - acceptatieomgeving
https://vunet.accept.vu.nl/Pages/DigitalEvaluation.aspx
HOE STAAT HET ER VOOR?
Voorjaar 2013: pilot met één faculteit
September 2013: 10 faculteiten volledig over
 430 cursussen te evalueren in periode 1
 Ongeveer 60 % wordt digitaal geëvalueerd
 Er staan nu 263 digitale evaluaties open voor in totaal 27.215
studenten
 Tussen 21 okt en nu hebben 6229 studenten een digitale
evaluatie ingevuld (= overall respons van 23%)
 Evaluaties staan nog open tot 10 nov.
PERIODE 1 - PER FACULTEIT
80
70
60
50
Papier
40
Digitaal
30
20
10
0
WYS
FBW
THE
FALW
RCH
LET
FSW
FPP
FEWEB
FEW
POSITIEVE ERVARINGEN
De meeste faculteiten zijn enthousiast aan de slag gegaan
Evaluatiecoördinatoren vinden het systeem overzichtelijk en
gemakkelijk
Docenten reageren voornamelijk positief op de nieuwe
mogelijkheden om hun vragenlijst samen te stellen
ZORGPUNTEN
Respons, respons, respons… !
Als de respons laag is, is mijn evaluatie automatisch negatief
Moeten we de evaluaties niet verplicht stellen?
Wat is het effect van het verloten van iPads?
Wat als het tentamencijfer bekend is voordat de evaluatie is
afgelopen?
UITDAGING
Gekoppelde IT-systemen
- Veel partijen
- Procesverantwoordelijkheid?
- Changemanagement?
VORSEN
Deze oplossing wordt door
VORSEN doorontwikkeld voor en
met andere instellingen
Geïnteresseerd?
www.vorsen.nl
[email protected]

similar documents