Welkom bij Aloysius

Report
De Syntheseklas
50% besparing
100% succes
integratie van leerlingen met cluster
4- indicatie in het reguliere
onderwijs
Zoek je memorypartner
• Maak even kennis met elkaar
Vreemde situatie?
Voor brugklassers met een extra hulpvraag ook
Synthese, een bijzondere vorm
van symbiose
VSO De Ortolaan
Heythuysen
Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster 4
voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20
jaar.
Leerlingen komen met name uit:
• regulier onderwijs (B.O. en V.O.)
• speciaal basisonderwijs (SBO)
• speciaal basisonderwijs Cluster 4
• V.S.O., ook detentie
Ontstaan Synthese
• Klankbordgroep PO-VO oktober 2006, start augustus
2007
• Diplomering cluster4-onderwijs
• Expeditie Durven, Delen, Doen
• VU-onderwijscentrum, Kohnstamm Instituut
Doelstellingen
• De kansen op diplomering vergroten
• Schooluitval verkleinen
• Integratie leerlingen met cluster IV-indicatie in
het reguliere onderwijs.
• Expertise-overdracht
Casus Merlijn
•
•
•
•
•
Psychiatrische moeder
Overspannen vader
Risicogedrag
Opgenomen bij familie
R-C-A-S
ergo
•
•
•
•
Het kind hoeft niet te veranderen
De omgeving dient te veranderen
Kinderen met hulpvraag
Passend onderwijs
Randvoorwaarden
• Twee schoolculturen
• Teamtraining
• Medeleerlingen
• Financiën
• Cluster 4
€ 12500 per leerling
• Regulier
€ 6000 per leerling
Berekening met memorypartner
• Huidige wet: wat zijn de financiële voordelen van
Synthese
• Berekend over 4 jaar
Wettelijke context
• Wet
• Gedragsregel 60-40%
• Verplicht om een nevenvestiging te openen
En nu naar de praktijk!
Marcel Simons

similar documents