Lataa esitys

Report
TUNNE JA JÄRKI TALOUSPÄÄTÖKSEN SYNNYSSÄ
Kaisa Hytönen, PhD
Laurea-ammattikorkeakoulu
12.11.2014
Tunteet ja tunnetilat
vaikuttavat riskinottoon
• Tunteet ovat voimakkaasti
läsnä riskipäätöksenteossa
• Tunteiden avulla voidaan
esimerkiksi osittain selittää
pörssikurssien kehittymistä
Hirshleifer ja Shumway, 2003, Loewenstein ym. 2001
Talouspäätökset ovat
polkusidonnaisia
• Voitot ja tappiot lisäävät tulevaa riskinottoa
• Visailuohjelman “Ota tai jätä” osallistujat ottavat enemmän
riskiä voittojen ja tappioiden jälkeen
• Jopa ammattilaiset (vedonlyöjät, treidaajat ja
pokeriammattilaiset) lisäävät riskinottoaan tappioiden
jälkeen
McGlothlin 1956, Coval ja Shumway 2005, Smith ym. 2009, Post ym., 2008
Polkusidonnaisuus nousevilla
osakemarkkinoilla
Talon rahoilla
pelaaminen
Riskiä ottamalla
referenssitasolle
Nousevilla markkinoilla riskiä
otetaan normaalia enemmän
voittorahoilla
Sijoittajat palaavat nouseville
markkinoille isolla riskillä
kiriäkseen menetetyt voitot
Jason Zweig, WSJ 14.3.2014
Tutkimme liittyvätkö aivojen
tunnereaktiot riskinottoon
OR
OR
Arvonnan tulos
Hytönen ym. 2014
OR
OR
Toinen päätös
Riskin valitseminen
toisella kierroksella
(% päätöksistä)
Voitto- ja tappiokokemukset
lisäävät riskinottoa noin 20%
P < 0.05
(HME)
Voitto
P < 0.05
(BEE)
Neutraali
Tappio
Voitto- ja tappiotunteesta
riskinottoon
• Voitot ja tappiot herättävät tunnereaktion
• Mitä voimakkaampi tunnereaktio on, sitä
todennäköisemmin seuraavassa päätöksessa valitaan
riskiä sisältävä arvonta
Etummainen pihtipoimu
Aivovaste
Aivosaareke
Arpa Varma
Voitto- ja tappiokokemus
vähentää harkintaa
• Voitot ja tappiot vähentävät aktiivisuutta harkintaan
liittyvillä aivoalueilla
• Mitä vähemmän harkintaa, sitä useammin seuraavassa
päätöksessä valitaan riskiä sisältävä arvonta
Aivovaste
Itsekontrolliin ja harkintaan liittyviä aivoalueita
Arpa Varma
Tunne ja järki
polkusidoinnaisuudessa
• Lisääntyneeseen riskinottoon liittyy sekä voiton ja
tappion herättämä tunnereaktio että vähenevä harkinta
• Tappion herättämä tunnereaktio jatkuu vielä seuraavan
päätöksen aikana, kun taas voittamisen jälkeiseen
päätöksentekotilanteeseen liittyy liian vähäinen harkinta
Opimmeko huonoista
kokemuksista vai hallitseeko
tappion kompensoinnin tarve?
• Meidän pitäisi oppia kokemuksen kautta välttämään
epävarmuutta sisältäviä vaihtoehtoja, joista olemme
saaneet huonoja kokemuksia
• Mitä teemme, jos ainoa keino voittaa aikaisemmat
tappiot takaisin, on valita uudestaan tappiota tuottanut
epävarmuutta sisältävä vaihtoehto?
Kontrolloi tunteet, tee järkeviä
päätöksiä
• Tarve kattaa aikaisemmat tappiot on vahvempi kuin
kokemuksista oppiminen
• Tunteet ja harkinnan puute liittyvät polkusidonnaisuuteen
• Älä tee uutta päätöstä ennen kuin olet käsitellyt edellisen
voiton tai tappion herättämät tunteet
• Kiinnitä huomiota tietoiseen harkintaan erityisesti
tappion ja voiton hetkillä
Kiitokset
•
•
•
Tekesin ja Laurea-ammattikorkeakoulun
NeuroService-projekti
•
Aalto-yliopisto
•
Marja-Liisa Halko
•
Jan Nikander
•
Marita Kattelus
•
AMI-keskus
Donders Institute for Brain, Cognition
and Behaviour
•
Alan Sanfey
•
Erasmus University Rotterdam
•
Ale Smidts
•
Guido Baltussen
VU Amsterdam
•
Martijn van den Assem
• National Research University Higher
School of Economics
•
Vasily Klucharev

similar documents