II. DIO

Report
II. DIO
NACIONALNE PROCEDURE ZA
PROVEDBU CEEPUS-a
U AKADEMSKOJ GODINI
2014./2015.
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
VODIČ ZA LOKALNE CEEPUS KOORDINATORE
 pridonijeti kvaliteti, transparentnosti i uspješnosti
provedbe CEEPUS-a
 donesen 20. lipnja 2014.
 opće i nacionalne procedure za provedbu
novosti u provedbi i obaveze koordinatora
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
NOVOSTI U PROVEDBI
 naknada za smještaj
 nove tarife za nastavno osoblje
 nove tarife za ljetne škole
 povrat putnih troškova
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
NAKNADA ZA SMJEŠTAJ
Studenti, doktorandi, nastavno osoblje
 primarno smještaj u domu
 studenti / doktorandi – dvokrevetne sobe
 nastavno osoblje – jednokrevetne sobe s
kupaonicom
 mogućnost isplate naknade za smještaj
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
NAKNADA ZA SMJEŠTAJ - zahtjev
podnosi CEEPUS koordinator ili IRO na
memorandumu ustanove (pečat i potpis nadležne
osobe)
ROK – 30 dana prije početka mobilnosti
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
NAKNADA ZA SMJEŠTAJ – iznos naknade
Za studente i doktorande
iznos mjesečne cijene smještaja u postojećem domu
ili
iznos mjesečne cijene smještaja u dvokrevetnoj sobi u SD Ante
Starčević, Zagreb - 730 HRK
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
NAKNADA ZA SMJEŠTAJ – iznos naknade
Za nastavno osoblje
1.400 HRK za mobilnost 5-14 dana
ili
2.100 HRK za mobilnost 15-30 dana
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
NAKNADA ZA SMJEŠTAJ - isplata
 NCO isplaćuje naknadu VU (temeljem Odluke)
 VU isplaćuje naknadu stipendistu
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
IZNOSI STIPENDIJE ZA NASTAVNO OSOBLJE
 2.400 HRK za mobilnost 5-14 dana (6 sati nastavnog
ili mentorskog rada tjedno)
3.600 HRK za mobilnost 15-30 dana (6 sati
nastavnog ili mentorskog rada tjedno)
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
LJETNE ŠKOLE
Short term excursions/programmes
 kratki programi mobilnosti 3- 10 radnih dana
 preduvjet – omogućeno stjecanje ECTS bodova i čim
veći broj sudionika iz CEEPUS zemalja
NCO stipendira ljetne škole na temelju dostavljenog
programa rada
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
LJETNE ŠKOLE - rokovi
 predvidjeti u final traffic sheet-u (sudionici u short
term excursion stupac; nastavnici u teacher stupac)
 nacrt programa 31.11.
 konačni program 60 kalendarskih dana prije
početka ljetne škole
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
LJETNE ŠKOLE – iznosi
 ne osigurava se subvencionirana prehrana
 dnevnice za svaki radni dan (max 10 dana)
 nastavnici 200 HRK/dan
 doktorandi 170 HRK/dan
 studenti 150 HRK/dan
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
LJETNE ŠKOLE – smještaj
 smještaj u studentskom domu
 za studente i doktorande – dvokrevetne sobe
 za nastavno osoblje – jednokrevetne sobe s kupaonicom
 mogućnost isplate naknade za smještaj za nastavno
osoblje
 150 HRK/ radni dan
 zahtjev za isplatu naknade za smještaj (30 dana prije
početka ljetne škole, na službenom memorandumu)
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
POVRAT PUTNIH TROŠKOVA
 studenti i doktorandi max 1 povrat godišnje
 nastavno osoblje max 2 povrata godišnje
 u sklopu jedne mobilnosti naknada za jedno
putovanje (odlazak i povratak)
 max iznos 2.000 HRK (bez obzira na vrstu prijevoza)
 dostaviti dokaz da su putovanje i mobilnost
ostvareni
Procedura navedena na www.mobilnost.hr
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
POVRAT PUTNIH TROŠKOVA
 datumi na priloženoj putnoj dokumentaciji 5 dana
+/- od datuma mobilnosti navedenih u Letter of
Confirmation
 ROK za podnošenje zahtjeva – 45 dana nakon
završetka mobilnosti
 NCO rok za donošenje odluke o odbijanju ili
prihvaćanju zahtjeva – 30 dana od primitka
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
POVRAT PUTNIH TROŠKOVA – zahtjev
 zahtjev na memorandumu ustanove (pečat i potpis)
 Letter of Confirmation
 ispunjen Mobility report
 putna dokumentacija – originalni računi
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
POVRAT PUTNIH TROŠKOVA - putna dokumentacija
Autobus ili vlak (2. razred)
 originalne putne karte, račun za karte
Avion
odobrava se u potpunosti ukoliko cijena ista ili 200 HRK
veća od prijevoza autobusom ili vlakom (2. razred)
ukrcajne propusnice, račun za kartu
 predračun povratne karte autobusa ili vlaka (2. razred)
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
POVRAT PUTNIH TROŠKOVA - putna dokumentacija
Automobil – jedan stipendist
 dokaz da je putovanje automobilom ostvareno npr.
račun za vinjete, tunelarine, cestarine
predračun povratne karte autobusa ili vlaka (2.
razred)
 iznos za isplatu = iznos na predračunu
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
POVRAT PUTNIH TROŠKOVA - putna dokumentacija
Automobil – više stipendista
 ukupan trošak za sve stipendiste manji od ukupnog
troška vlaka/autobusa za sve stipendiste
 dokaz da je putovanje automobilom ostvareno npr.
račun za vinjete, tunelarine, cestarine
 ispis rute
predračun povratne karte autobusa ili vlaka (2.
razred)
Ukupni iznos za isplatu za sve stipendiste jest
2 HRK/km + ostali dokazni troškovi puta automobilom
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
POVRAT PUTNIH TROŠKOVA - grupne mobilnosti
 ROK 30 dana prije putovanja obavijestiti NCO o
namjeri podnošenja zahtjeva
 NCO donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju
zahtjeva na osnovu raspoloživih proračunskih
sredstava i dostavljene dokumentacije (ponude i
predračuni)
 Povrat za troškove puta autobusom ili vlakom (2.
razred)
 Moguć povrat za troškove autobusa, mini-busa ili
prijevoza osobnim automobilom
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
POVRAT PUTNIH TROŠKOVA - grupne mobilnosti
Putna dokumentacija
Originalni računi za najam autobusa/mini busa
Originalne karte za autobus/vlak
Računi za vinjete, tunelarine, cestarine i slično
Ispis rute
Predračun povratne karte autobusa ili vlaka (2.
razred) u svrhu usporedbe cijena
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
AKTIVNOSTI KOORDINATORA
 Aktivno sudjelovanje u radu mreže
 prijava mreža, planiranje mobilnosti
 Kvalitativna i formalna provjera prijava
 Obrada prijava u zadanim rokovima
 Transparentnost rada i informiranje o CEEPUS-u
 Informiranje o pravu na povrat putnih troškova i
podnošenje zahtjeva za povrat
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
AKTIVNOSTI KOORDINATORA
 Administrativna podrška dolaznim stipendistima
 organizacija isplate, smještaja, izdavanja iksice, prijava
boravka ili rada
 Podrška u organiziranju nastave
 nastavni rad za profesore, kolegiji i istraživanja za dolazne
studente i doktorande
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
AKTIVNOSTI KOORDINATORA
 Promjene datuma mobilnosti
 obavijestiti NCO u najkraćem mogućem roku, navesti razloge
 stipendija se otkazuje ako je obavijest o promjeni zaprimljena nakon
planiranog početka razdoblja mobilnosti
 Produljenje mobilnosti studenata/doktoranada
 moguće ukoliko stipendist nije izvršio sve studentske obaveze
 ROK za zahtjev PROLONGATION FORM – najkasnije 1 mjesec prije
završetka prvotno dodijeljenog razdoblja mobilnosti; navesti razlog
 po odobrenju stipendist podnosi novu prijavu u CEEPUS sustavu roku
2 dana, koordinator i NCO u matičnoj zemlji prosljeđuju prijavu u
roku 2 dana
 NCO HR produljuje smještaj
NACIONALNE PROCEDURE ZA PROVEDBU CEEPUS-a
AKTIVNOSTI KOORDINATORA
 Podrška stipendistima u ispunjavanju obaveza
prema NCO – Izvješće o ostvarenoj mobilnosti
Izdavanje Letter of Confirmation
datum izdavanja ne smije biti prije datuma završetka
mobilnosti
dostavljanje Final report/Teacher report (zajedno s Letter
of Confirmation) najkasnije 14 dana po završetku
stipendije
Hvala na
pozornosti!

similar documents