M9_VanRens

Report
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
Hans van Dijk
coordinator
Lisette van Rens
leerling / leraar materialen
ervaringen in de klas
Woudschoten 1 november 2013
2
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
• Waarom webexperimenten
• Het webexperiment
• Het webexperiment getest
• Toegang tot het webexperiment
3
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
Waarom webexperimenten….?
• Apparaten niet beschikbaar
• Chemicaliën niet beschikbaar
• Chemicaliën zijn giftig
• Radioactieve stoffen
4
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
• Online ‘echte’ chemie
• Hoog wetenschappelijk niveau
5
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
• In samenwerking met ‘FutureChemistry’
(www.futurechemistry.com)
• Microschaal reacties
50 mm/0,3 mm
6
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
• Synthese van methyloranje
• Detectie met een UV/VIS spectrometer
methyloranje
7
Woudschoten 1 november 2013
EXPERIMENTELE SET-UP
8
Woudschoten 1 november 2013
EXPERIMENTELE SET-UP – 1STE FASE
9
Woudschoten 1 november 2013
ONTWERP EXPERIMENT – EINDFASE
10
Woudschoten 1 november 2013
SET-UP IN KA-226
11
ASE-Reading 2013
12
ASE-Reading 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
Toegang tot webexperiment…..
• reserveer
• e-mail met password
• log in op de gereserveerde tijd
13
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
14
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
15
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
Toegang tot het web experiment…..
• reserveer
• e-mail met password
• log in op de gereserveerde tijd
16
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
Handleiding
• online
• opgenomen sessie
Reactor:
webcam1
Controller: webcam2
Product:
webcam3
17
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
Experimentele data: werkblad
18
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
Reactie condities….
• temperatuur
• stroomsnelheid van elke oplossing
(hebben invloed op de opbrengst van
methyloranje (massa methyloranje/mL,
massa methyloranje/min).
Enkele resultaten…..
19
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
20
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEB EXPERIMENT
Meer ideeën: onderzoek naar…
• Efficiëntie van de synthese
• Reactie kinetiek
• Activeringsenergie
• …….
21
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
Het web experiment getest…
• leerling materialen
• lerarenhandleiding
22
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
Het web experiment getest…
Ervaringen leerlingen en leraren:
- virtuele experimenten met schone handen
- voelt als een chirurg
- de robot wilde niet werken
- organische synthese
- oefenen met data analyse
- toa
- bespaart geld
- p.o./pws
- artikel2012 en artikel2013
23
Woudschoten 1 november 2013
CHEMISCH WEBEXPERIMENT
Ontwikkelingen…
http://www.go-lab-project.eu/
• andere on-line reacties op microschaal
(nitrering fenol, ….)
• toevoeging online ‘tools’ voor leerlingen
24
Woudschoten 1 november 2013
BIJNA DE LAATSTE DIA …
VRAGEN?
25
Woudschoten 1 november 2013
ECHT DE LAATSTE DIA …
Hans van Dijk
(toegang tot het web experiment):
[email protected]
Lisette van Rens:
[email protected]
Alle details vindt u op:
www.chem.vu.nl/scheikunde-experiment
26
Woudschoten 1 november 2013

similar documents