Vilniaus universiteto MTEP komercinimo gairės

Report
Vilniaus universiteto MTEP
komercinimo gairės
2014-08-01
Komercinimas VU
• Intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai –
2013 m. birželis;
• Intelektinės
nuosavybės
valdymo
ir
komercinimo skyrius – 2013 m. rugpjūtis;
• MTEP komercinimo gairės – 2014 m. birželis;
• Per pastaruosius trejus metus VU (VU tyrėjai):
– įsteigė 8 pradedančiąsias įmones;
– pateikė 36 patentų paraiškas;
– pasirašė 15 sutarčių dėl intelektinės nuosavybės
rezultatų licencijavimo.
UAB „Lidaris
• Įkurta 2012 m. Teikia optinio atsparumo testavimo paslaugas ir vysto
inovatyvius sprendimus, skirtus lazerinių elementų kokybei gerinti.
• Jau tapo pasaulinės rinkos lydere (2014 m. gavo SPIE apdovanojimą),
testuojant optinio elementų atsparumą su femtosekundiniais impulsais.
• Įmonės klientai yra garsūs pasaulio mokslo centrai ir pagrindinės lazerių
elementus gaminančios ir kuriančios.
• Paslaugų eksporto dalis įmonės pardavimuose
sudaro daugiau kaip 95 proc.
• Aktyviai bendradarbiauja su VU:
–
–
–
–
dalyvauja vykdant bendrus tyrimus,
bendradarbiauja vystant naujas technologijas, kuriant produktus ir paslaugas,
naudojasi APC paslaugomis,
konsultuoja kitus VU tyrėjus MTEP komercinimo klausimais
UAB „Ledigma“
• Įkurta 2012 m. Veiklos kryptys:
– išmanaus kietakūnio apšvietimo sistemų su kontroliuojamais ir
keičiamais apšviečiamų paviršių spalviniais parametrais gamyba;
– išmanaus kietakūnio apšvietimo valdymo sistemų kūrimas;
– šviestukų parametrų tyrimas ir vertinimas;
– šviesos spektrinių parametrų inžinerija ir optimizavimas;
– konsultavimas kietakūnio ir ne tik apšvietimo klausimais.
• Siūlomi produktai kol kas neturi analogų.
UAB „IMD Technologies“
• Įkurta 2012 m.
• Pagrindinis įmonės tikslas yra pakeisti klasikinius
cheminius procesus taikomus pramonėje į
žaliasias alternatyvas.
2012 m. įsteigtos įmonės
• UAB „Lidaris“:
– Lietuvos lazerių asociacijos narys;
– Įmonė pristatoma tarptautiniame kataloge LaserFocusWorld
http://buyersguide.laserfocusworld.com/lidaris-ltd.html
• UAB „Ledigma“:
– Pažangių apšvietimo technologijų vystytojų asociacijos narys;
– atstovauja JAV kompaniją Labsphere Inc. Baltijos šalyse;
2014 m. įsteigtos įmonės
Įmonė
Komercinama technologija
Daugiafunkcinis biojutiklis skirtas
UAB "Bioanalizės sistemos"
hemodializės pacientams
Pastabos
Prisidės prie gyvenimo kokybės
pagerinimo inkstų ligomis sergantiems
pacientams, palengvins gydytojų darbą
Praktiškai išbandyta technologija.
AMSAT palydovui LituanicaSAT-1
suteikė tarptautinio radijo mėgėjų
palydovų registro OSCAR numerį LO78
UAB „Nanoavionika“
Universali komunikacijos, centrinio
precesoriaus ir padėties nustatymo
sistemos plokštė ir programinė įranga
mažiesiems palydovams
UAB "Ubique calculus"
Cheminės ir elektrocheminės kinetikos Eksperimentinių duomenų analizės
supaprastinimas, teorinių ir praktinių
simuliavimas bei eksperimentinių
modelių sintezė
duomenų analizė
UAB "Eteronas"
Minimaliai matoma palydovinės TV
priėmimo antena
Prisidės prie vizualinės aplinkos mieste
gerinimo
UAB "Lokacijos sistemos"
Mobili autonomiška realaus laiko
lokacijos nustatymo sistema
Pristatyta tarptautiniame renginyje
Kinijoje – susilaukė susidomėjimo.
Pagrindinės įmonių steigimo pamokos
• Ilgalaikė mokslinė patirtis tam tikroje sferoje gali būti
sėkmingai perkelta į verslą;
• Naujos įmonės steigimas niekada nėra lengvas;
• Nedidelė įmonė, turinti ryšių su universitetu, daugeliui
verslo atstovų yra patrauklesnis partneris negu
universitetas;
• Pradedančiosios įmonės – informacijos apie MTEP
poreikius šaltinis universiteto mokslininkams;
• Praktikos bazė ir potenciali darbo vieta perspektyviems
studentams;
• Lengviau sekasi tarpdisciplininėms steigėjų komandoms.
VU MTEP komercinimo gairės - 1
• VU mokslininkų mokslinių tyrimų rezultatai yra
bendradarbiavimo su kitomis mokslo, studijų ir verslo
institucijomis Lietuvoje ir pasaulyje pagrindas, ne tik
galimas papildomas pajamų šaltinis.
• Tik praktiškai pritaikomi ir naudojami rinkoje
mokslinių tyrimų rezultatai kuria pridėtinę vertę verslui,
visuomenei bei ekonomikai ir didina universiteto
žinomumą.
• Universitetai turi ribotas galimybes išvystyti intelektinę
nuosavybę iki rinkoje parduodamo produkto.
• Universiteto tikslas – kuo daugiau sukurtų tyrimų
rezultatų perduoti naudoti versle
VU MTEP komercinimo gairės - 2
• Universiteto mokslininkai, sukūrę išradimą ar gavę naujų žinių, informuoja
Mokslo ir inovacijų direkcijos Intelektinės nuosavybės valdymo ir komercinimo
skyrių (INVK);
• INVK kartu su mokslininku įvertina atskleisto išradimo ar naujų žinių galimą
paklausą rinkoje ir ieško potencialios susidomėjusios verslo įmonės;
• verslo įmonė (licenciatas) informuoja universitetą, kokiais tikslais bus naudojama
universiteto intelektinė nuosavybė;
• tarp verslo įmonės (licenciato) ir universiteto sudaroma licencinė sutartis;
• universitetas pasilieka teisę naudotis perduota intelektine nuosavybe
mokslinių tyrimų ir studijų tikslais;
• jeigu per 3–5 m. perduota intelektinė nuosavybė nėra įdiegiama rinkoje ir (arba)
negeneruoja pajamų, turtinės teisės grįžta universitetui.
• naudojant perduotą intelektinę nuosavybę turi būti skelbiamas (pripažįstamas)
universiteto indėlis į sukurtą produktą ar paslaugą;
• universitetui mokama sutartimi sulygta suma arba procentas nuo pajamų (pelno),
gautų naudojant intelektinę nuosavybę.
Dėkoju už dėmesį

similar documents