Sprawiedliwy Handel - codziennie wp*ywamy

Report
SPRAWIEDLIWY HANDEL CODZIENNIE WPŁYWAMY
NA LOSY ŚWIATA.
Czym jest Sprawiedliwy Handel ?
Sprawiedliwy Handel (Fair Trade) to partnerstwo handlowe oparte na dialogu,
przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym.
Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych i
ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych szczególnie na ubogim
Południu. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspomagane przez konsumentów) są aktywnie
zaangażowane we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian
zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego.
Najważniejsze zasady Sprawiedliwego Handlu:
 Uczciwa cena jaką otrzymują producenci za swoje produkty,
 Bezpieczne i oparte na zasadach szacunku praktyki handlowe,
 Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne,
 Demokratyczne zarządzanie organizacją producencką,
 Dążenie do zwiększania niezależności producentów,
 Zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów.
Dlaczego potrzebny jest Sprawiedliwy Handel ?
Z Etiopii pochodzi doskonała kawa. Przy jej
uprawie pracuje co czwarty Etiopczyk.
Za kilogram ziaren dostaje 1,20 zł. Z tego
kilograma można zaparzyć 80 filiżanek,
wartych ok. 500 zł w kawiarni w Polsce.
Połowa czekolady najbardziej znanych firm
– 46% światowej produkcji kakao – pochodzi
z Wybrzeża Kości Słoniowej. Praca wciąż
odbywa się tam w warunkach niewolniczych, a
na plantacjach nierzadko pracują dzieci. Od lat
nie widziały rodziców, nie chodzą do szkoły,
kaleczą się maczetami, których używają.
Globalny banan
Jakie produkty obejmuje Sprawiedliwy Handel ?
Produkty Sprawiedliwego Handlu to przede wszystkim:
• Kawa,
• Herbata,
• Cukier trzcinowy,
• Kakao,
• Owoce tropikalne,
• Wino,
• Ryż,
• Bawełna,
• Rękodzieła,
• Złoto.
Fair Trade a Fairtrade
Sprawiedliwy Handel (czyli Fair Trade pisane oddzielnie) oznacza cały ruch osób i
organizacji zaangażowanych w zapewnienie godnego życia rolnikom i pracownikom z
Południa poprzez sprawiedliwe warunki handlowe. Może dotyczyć zarówno oznakowanych,
jak i nieoznakowanych produktów i działalności różnych organizacji na tym polu.
Termin Fairtrade jest używany dla określonego systemu certyfikacji produktów
Sprawiedliwego Handlu zarządzanego przez FLO International.
Struktury międzynarodowe
1. World Fair Trade Organisation - (WFTO), organizacja zrzeszająca FTO.
Zrzesza ponad 300 organizacji z 70 krajów. Przyznaje swoim członkom Znak Organizacji
Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Organisation Mark - FTO). Istnieje od 1989 (do roku 2009 jako IFAT).
2. Fairtrade Labelling Organisations International -
(FLO Int.), organizacja certyfikująca
Jest stowarzyszeniem 23 organizacji członkowskich, działającym na zasadzie non-profit. Zarządza
międzynarodowym systemem certyfikacji Fairtrade. Istnieje od 1997.
 1,5 miliona producentów i pracowników w systemie Fairtrade .
 569 spółdzielni producenckich certyfikowanych Fairtrade w 58 krajach .
 1900 licencjobiorców znaku Fairtrade .
 50 krajów, w których produkty certyfikowane Fairtrade są dostępne w sklepach .
 2,3 miliardów euro wartości sprzedaży w 2007 – roczny wzrost o 48%.
www.fairtrade.org.pl
[email protected]
Film – pola złota
http://www.alterkino.org/alterglobalizacja/sprawiedliwy-handel-poranek-przy-kawiepola-zota/

similar documents