Ovaj projekt financira EU

Report
Ovaj projekt
financira EU
Projekt: „ME4CataLOgue – Hrvatski katalog
znanja, vještina i kompetencija za studije
strojarstva temeljen na ishodima učenja”
Projekt provode:
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Tehnički fakultet, Rijeka
Institut za razvoj obrazovanja, Zagreb
Sufinanciranje EU: 305.341,41 EUR
Ovaj projekt
financira EU
Daljnji razvoj i provedba HKO
Projekt se provodi u okviru programa IPA, komponenta IV,
grant shema:
„Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira”
Ovaj projekt
financira EU
Hrvatski kvalifikacijski okvir
Instrument uređenja sustava kvalifikacija u
Republici Hrvatskoj koji osigurava:
• jasnoću,
• pristupanje stjecanju, pouzdano stjecanje,
• prohodnost,
• kvalitetu kvalifikacija
• kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici
Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskoga
kvalifikacijskog okvira (EKO)
Ovaj projekt
financira EU
Hrvatski kvalifikacijski okvir
HKO ima reformsku ulogu u sustavu obrazovanja što
uključuje:
• obrazovne programe temeljene na ishodima učenja
i usklađene s potrebama tržišta rada,
• transparentne kriterije ocjenjivanja ishoda učenja,
• razvoj kriterija i procedura za vrednovanje i
priznavanje ishoda neformalnog i informalnog
učenja,
• osnaživanje i daljnji razvoj cjeloživotnog učenja te
osiguranje kvalitete stjecanja svih kvalifikacija.
Ovaj projekt
financira EU
Ovaj projekt
financira EU
Osnovni podaci
Naziv projekta: „ME4CataLOgue (Mechanical Engineering for
CataLOgue) – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija
za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja”
4 strojarska fakulteta
ME4CataLOgue
Learning Outcomes
for
Ovaj projekt
financira EU
Osnovni podaci
Nositelj:
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Partneri:
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Tehnički fakultet, Rijeka
Institut za razvoj obrazovanja, Zagreb
Ovaj projekt
financira EU
Suradnici
Osnovni podaci
Ovaj projekt
financira EU
Osnovni podaci
Ukupna vrijednost:
421.276,78 EUR
EU sufinancira: 305.341,41 EUR
Trajanje:
18 mjeseci
Ovaj projekt
financira EU
Lokacija i sektor
Mjesto provedbe:
Brodsko-posavska županija
Splitsko-dalmatinska županija
Primorsko-goranska županija
Zagrebačka županija
Grad Zagreb
Sektor:
Obrazovanje – visoko obrazovanje
Ovaj projekt
financira EU
Opis projekta
Opći cilj projekta je osigurati kontinuirano
poboljšavanje visoko-obrazovnog sustava u
sektoru strojarstva u Republici Hrvatskoj vezanog
uz prenosivost i priznavanje kompetencija i
kvalifikacija u skladu s potrebama tržišta
rada na nacionalnoj, a također i na EU razini,
kako bi se podržao sustav transparentnosti i
mobilnosti kao i zapošljivost inženjera
strojarstva.
Specifični ciljevi:
Razvoj standarda kvalifikacija za studije strojarstva
Razvoj kapaciteta visoko-obrazovnih institucija za
definiranje/poboljšanje ishoda učenja i za
implementaciju studentu usmjerenog učenja
Krajnji korisnici:
studenti, sveučilišni profesori, zaposleni,
poslodavci (tržište rada), društvena
zajednica
Ovaj projekt
financira EU
Aktivnosti
WP 1.1.1 Upravljanje projektom;
WP 1.1.2 Uspostavljanje i razvoj povezanosti dionika;
WP 1.2.1 Priprema za izradu standarda kvalifikacija;
WP 1.2.2 Izrada standarda kvalifikacija;
WP 1.2.3 Verifikacija i objava standarda kvalifikacija;
WP 1.3.1 Diseminacija rezultata i ishoda projekta;
WP 1.4.1/2.1.1 Treninzi i radionice za razvoj kapaciteta.
Ovaj projekt
financira EU
Vremenska traka
Faza 2
• Mjesec provedbe: 6-14
• Izrada standarda
kvalifikacija (seminariradionice, studijsko
putovanje)
Faza 1
• Mjesec provedbe: 1-5
• Formiranje projektnog tima,
Koordinacijskog odbora i Radnih
skupina za izradu standarda
kvalifikacija; Analiza i usporedba
studijskih programa i istraživanje
o poželjnim kompetencijama
inženjera strojarstva
Faza 3
• Mjesec provedbe: 15-18
• Objava standarda kvalifikacija,
međunarodna stručna
konferencija
Ovaj projekt
financira EU
Očekivani rezultati
• Uspostavljeno održivo partnerstvo i povezanost dionika
• Standard kvalifikacija u sektoru strojarstva
• Javnost i dionici su informirani o standardu kvalifikacija i
promjene paradigme u obrazovanju
• Educirani profesori i studenti o ishodima učenja, standardu
kvalifikacija i novim metodama poučavanja
Ovaj projekt
financira EU
HVALA NA PAŽNJI!
Kontakt podaci:
prof. dr. sc. Jani Barle – koordinacijski odbor - FESB
[email protected]
(021) 305930
prof. dr. sc. Gojmir Radica - koordinacijski odbor - FESB
[email protected]
(021) 305955
prof. dr. sc. Dražan Kozak, voditelj projekta
[email protected]
ME4CataLOgue – Potražite nas na
(035) 49 34 00
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je
odgovornost Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i ni na koji se način ne može smatrati da
odražava gledišta Europske unije.

similar documents