HEALTH_na_Kemijskem_Ins._za_WP_2014

Report
HORIZON 2020 /Societal Challenge 1
Health, demographic change & wellbeing
WP 2014-2015
Zdravje, demografske spremembe in blaginja
mag. Tatjana Švajger
MIZŠ/ Direktorat za znanost
april 2014
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
1
Delovni program (WP) 2014-2015
• Draft WP 2014-2015 objavljen 20.11.2013, v povezavi s SC1 Info
dnevom v Bruslju 22.11.2013
• Teme: Zdravje & Demografske spremembe & IKT
• Pri pripravi so sodelovali trije direktorati EC: DG RTD (Research &
Innovation/Dir. F-Health, DG CNECT (Communications Networks,
Content &Technology)/ Dir.H Sustainable & Secure Society ter DG
SANCO
• Vse teme, povezane IKT komponento so enofazni projekti, drugi
tematski sklopi so eno- ali dvo-fazni
• Razpis SC1 s končno verzijo WP 2014-2015 objavljen 11.
decembra 2013 ; sledili 2 skupini razpisov za dvofazne projekte
• Dvofazni projekti 2014 : 1.faza: 11/3/2014 , 2.faza: konec avg.‘14
1.faza: 15/4/2014, 2.faza: sept, 2014
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
2
Proračun za razpise SC1 po WP
2014/2015
RAZPISI
1. Razpisi PHC- na področju
„Personalising Health and
Care „
2. Razpisi HCO :
Coordination activities
3. Druge aktivnosti
experts, programme
evaluation. Impact
assessment, events…)
SKUPAJ
PRORAČUN 2014 / mio Eur PRORAČUN 2015/ mio Eur
549,30
537,00
40,00
29,00
17,3
14,66
606,6
580,66
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
3
Sestavni deli WP 2014-2015
1,2 mia Euro od skupaj 7,4 mia Euro SC1
• 34 tem Personalising Health &Care: oznake v WP :
PHC 1- PHC 34 (15 tem v l.2014 , 17 v l.2015, 2
temi 2014 &2015 )
• 16 drugih aktivnosti: HCO 1- HCO 16 ( 10 tem v
l.2014, 6 tem v l.2015 ), od tega:
7 ERA Net Co-Fund aktivnosti : HCO 7 - HCO 13
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
4
Zdravje
Staranje in blaginja prebivalstva
• Razumevanje zdravja, procesa
staranja in bolezni
• Ozaveščanje: skrb za zdravje,
promocija zdravja, preventiva in
nadzor zdravljenja
• Izboljševanje metod in
instrumentov diagnosticiranja
• Inovativna zdravljenja in
tehnologije ( !kronične, redke in
nalezljive bolezni)
• Spodbujanje aktivnega/zdravega
staranja s pomočjo IKT tehnologij
• Inovativna zdravljenja&nove
tehnologije pri zagotavljanju
zdravja in zdravljenju starostnikov
• Integralna zdravstvena oskrba in
nega prebivalstva: „e-Health“,
„m -Health“
• Vzdrževanje baz zdravstvenih
podatkov za diagnosticiranje,
zdravljenje, klinične raziskave, idr
• Planiranje zdravstvenih politik in
oblikovanje ustreznih regulativ
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
5
!!! Bistvene novosti v H2020 SC1
„Zdravje,demograf…“ glede na FP7
• Obsežne teme , integralen & interdisciplinaren pristop,
• Programske vsebine so izrazito horizontalno povezane:
ZDRAVJE se najbolj povezuje z IKT temami, nanotehnologijo,
varno prehrano in biotehnologijo,raziskovalno infrastrukturo
klimatskimi spremembami
• Izrazite IKT dopolnitve v ¾ podprogramov – Ageing!
• Na večini razpisov postaja obvezna vključitev MSP (SME!): cca
20-40% Primer: za določene IKT projekte npr. Kar 4 od 10
partnerjev so npr. podjetja ( ne nujno IKT! podjetja*)
• Vsi CRP (Collaborative Research Projects) so v celoti/ 100%
financirani ( ni več delitev 70 ali 100% kot v FP7)
• Poudarek pri ocenjevanju projektov v 2. fazi bo na IMPACT,
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
6
na rezultatih in dejanskih
koristih v praksi – 4/5 točk
Najboljši v FP7 Health –univerze &
inštituti ( 2007-2013)
Organizacija
Država
Institute National de Sante
& Recher.Medic (INSRM)
Francija
163
Karolinska Institutet
Švedska
96
University College London
Velika Britanija
82
University of Oxford
Velika Britanija
77
Erasmus Univ.Medisch
centrum Rotterdam
Nizozemska
60
King‘s College London
Velika Britanija
58
Stichting Katholieke
Universiteit Radboud
Nizozemska
56
University of Cambridge
Velika Britanija
56
Max – Planck Gesells. E.V
Imperial College London
Nemčija
Velika Britanija
55
54
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
Vrednost/mEur
7
Najboljši v FP7 Health – Podjetja
(2007-2013)
Podjetje/SME
Država
GABO/(Ablauforganisation
millitarium GmbH
Nemčija
BioCity Scotland Ltd
Velika Britanija
Vrednost/mEu
16,4
8,8
Taros Chemicals GmbH
Nemčija
7,4
MosaiquesDiagnostics GmbH
Nemčija
7,0
Cellectis AB
Švedska
6,4
Alacris Theranostics GmbH
Nemčija
6,2
GATC BIOTECH AG
Nemčija
6,2
European Screening Port
Nemčija
5,6
BIONTECH AG
Nemčija
5,6
MERCACHEM B.V
Nizozemska
5,3
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
8
Top 10 Koordinatorjev v FP7 Health
(2007-2013)
Naziv organizacije
Država
št. projektov
INSRM *
Francija
38
Karolinska Institutet *
Švedska
27
University College London * Velika Britanija
24
Erasmus Univ, Medisch
Centrum Rotterdam *
Nizozemska
22
Stichting Katholieke Univ. *
Nizozemska
18
Academisch Ziekenhuis
Leiden - LUMC
Nizozemska
13
Academisch Medisch
Centrum. Univ. Amsterdam
Nizozemska
13
King‘s College London *
Velika Britanija
13
University of Oxford *
Velika Britanija
12
Univ.Medisch Centr. Utrecht
Predstavitev naNizozemska
Kolegiju KI 13.6.2014
10
9
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
10
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
11
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
12
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
13
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
14
Zdravje & Demografske spremembe
(Staranje!) & IKT – WP 2014/2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V WP 2014-2015 kar 10 od 34 vsebinskih tem ( „PHC part“ )
PHC 19, 20 ( 2014) ,PHC 21- 2015: Advancing and healthy aging with ICT
PHC 22- 2015: Promoting mental wellbeing in the aging population
PHC 25- 2015:Advanced ICT systems and services for integrated care
PHC 26- 2014: Self-management of health and disease: citizen
engagement and mHealth
PHC 27-2015: Self-management of health and disease and patient
empowerment supported by ICT
PHC 28-2015: Self-management of health and disease and decision
support systems based on predictive computer modelling used by the
patient him or herself
PHC30-2015: eHealth Sectorial Inducement Prize
PHC31-2015: Digital representation of health data to improve disease
diagnosis and treatment
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
15
ERA Nets v SC1 „Health,demographic
change & wellbeing WP 2014-2015
• Skupaj 15 ERA Netov v WP 2014-2015: Slovenija se je (okt.
2013 /MSEG SC1) opredelila za načelno in finančno podporo 3
izmed njih, 15/4/2014 kot partner prijava na ERACoSysMED
Oznaka /naziv ERA Net
Indikat.
proračun/ 1000
(tisoč) Eur
Leto
pričetk
a
HCO7 Establishing synergies
between JPND and Horizon
2020
100.000 Eur/leto
2014
HCO8 Aligning national/
regional/ transnational cancer
research programmes
HCO9 Systems medicine to
adress clinical needs
250.00 Eur/leto
2014
150.000 Eur/leto
2015
HCO13 Cardiovascular diseases
220.000 Eur/leto
2015
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
16
Raziskave raka –številne priložnosti v
WP 2014-2015
• Kar 1,8 mio ljudi v Evropi l. 2012 umrlo za
različnimi oblikami raka
• Rak= drugi najhujši ubijalec/takoj za CVD
• MOŽNOSTI ZA SODELOVANJE
• Iz 7. OP še TRANSCAN , v H2020 Era Net HCO8 Aligning
national/reginal/transnational cancer research programmes &
activities: Slovenija sodeluje kot partner
• Podroben pregled vsebin WP 2014-2015/PHC1- PHC34: predvsem
Understanding common mechanisms of diseases,Health promotion and
disease prevention , Development of new diagnostic tools and
technologies „… (več podnaslovov)
• IMI 2 ( glede na strateške/znanstvene prioritete)
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
17
Poleg vsebin WP 2014-2015
• IMI1 končan ; zadnji razpis objavljen 11/12/2013
www.imi.europa.eu
• IMI- 2 / Innovative Medicines Initiative ( PPP: ½ zasebnih
partnerjev! Druga polovica javnih partnerjev); SRA 2014-2024
( tč.6.1.-6.12 podrobna terapevtska področja! za razpise)
• ** *IMI Prvi Info dan v Sloveniji : 13/1/2014 Fakulteta za
farmacijo, EC & EFPIA & IMI
• EDCTP-2 / European & Developing Countries Clinical Trials
Partnership 2 www.edctp.org
• AAL = Active and Assisted Living Joint Programmewww.aaleurope.eu
• Active & Healthy Ageing /European Innovation Partnership on
AHA https:// webgate.ec.europa.eu/eipaha
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
18
Innovative Medicines 2 Scientific
Priorities for 2014/ 5 terapevt.podr (3,45 mia Eur)
•
•
•
•
•
•
•
1. Metabolic disorders,
2. Neu-degeneration;
3. Prevention and treatment of immune-mediated disease, and adv.
Prophylactic&Therapeutic vaccines 4infectious/non-infectious diseases
4. Infection control:reinvestment in antimicrobials, antivirals,vaccines;
5. Translational Safety
Other priorities ( from the SRA ): Psychiatric diseases , Respiratory dise
Enabling Technologies and Excellence in Data Management
•
•
•
* Slovenia participates
in IMI SRG Group from
28 March, 2014
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
19
IMI 2 - prvi 3 razpisi ( rok 9/7/2014)
• RADAR = Remote Assessment of Disease and Relapse ( 4
terapevtska področja: nevroznanost, avtoimunski sistem,
pulmološki in srčno-žilni)
• Translational approaches to disease modifying therapy
of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM)
• Discovery and validation of novel endpoints in retinal
diseases !!! NEED & OPPURTUNITY FOR: Pharmaceutical
companies, academia, hospitals /practicing physicians,
patients, users and caregivers
• !!! Vpliv IMI projektov iz leta v leto narašča zaradi njihove
velike uporabnosti v INDUSTRIJI (3 prioritetna področja:
klinične raziskave, raziskave raka in centralno-živčnega
sistema )
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
20
Prvi rezultati 1. faze prijav projektov
na 8 razpisih H2020 SC1 (rok oddaje 11/3/2014)
Število odd.
predlogov
Št. teme
Naslov/Topic
359
PHC-01
Understanding health, ageing and disease: determinants,
risk factors and pathways
120
PHC-05
Health promotion and disease prevention: translating
„omics“ into stratified approaches
84
PHC-06
Evaluating existing screening and prevention programmes
462
PHC-10
Development of new diagnostic tools and technologies: in
vitro devices, assays and platforms
296
PHC-13
New therapies for chronic non-communicable diseases
136
PHC-17
Comparing the effectiveness of existing healthcare
interventions in the elderly
108
PHC-23
Developing and comparing new models for safe and
efficient, prevention oriented health and care systems
116
PHC-32
Advancing bioinformatics to meet biomedical and clinical
needs
21
Prvi rezultati 1. faze prijav projektov na 8
razpisih H2020 SC1 ( rok oddaje 15/4/2014 )
Št. oddanih predlogov
Št. teme
Naslov /Topic
11
PHC-07
Improving the control of infectiousepidemics and
foodborne outbreaks through rapid ident…..
5
PHC-08
Vaccine development for poverty related and
neglectedinfectious diseases: Tuberculoisis
30
PHC-15
Clinical research on regenerative medicine
79
PHC-19
Advancing active and healthy aging with ICT:
service robotics with assisted living environmen.
56
PHC-20
Advancing active and healthy aging with ICT: ICT
solutions for independent living with cognitive
impairment
254
PHC-26
Self-management of health and disease: citizen
engagement and mHealth
9
PHC-31
Foresight for health policy development and
regulation
7
PHC-34
eHealth interoperability
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
22
Dosedanje ugotovitve ocenjevanja 1.
faze SC1 PHC-2014 projektov
• Za razpise z rokom oddaje do 11/3/2014 je bilo od skupno 1681
oddanih predlogov za prehod v 2. fazo izbranih le 626 ( 37,2%),
1055 pa zavrnjenih, Slovenija ima 3 koordinatorske projekte
• Nihče od prijaviteljev ni prejel celotnega ESR poročila
• Pri zavrnjenih prijaviteljih so ocenjevalci kot edini/ izključni kriterij
upoštevali ZNANSTVENO ODLIČNOST, pri kateri je bilo potrebno
doseči prag 3,5toč/5! Za nadaljnje ocenjevanje, pri tem da zahtevani
prag prehoda ni bil izključno naveden v tekstih vseh razpisov
• Ocene so bile izrazito pavšalne , kot npr. „ Criterion 1 – Excellence:
Fair to good. The proposal broadly adresses the criterion, but there
are some weaknesses“.
• V fazah priprav projektov EC ni pravočasno objavila FAQ ( z izjemo
DG CNECT), prav tako EC Scientific Officers niso uspešno odgovarjali
na uradna vprašanja NCP-jev, zato NCP-ji iz 18 držav zahtevamo
obravnavo te problematike na PC v Bruslju, 20.6.2014
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
23
Postopki ocenjevanja dvofaznih
projektov H2020 SC1 Health,….
• Pri ocenjevanju bo dosti večji poudarek na IMPACT! poleg
Scientific Exellence)
• Uspešni koordinatorji projektov / njihove ocenjene 1.
faze so bili s strani EC obveščeni do sredine maja 2014,
neuspešni koordinatorji do konca maja 2014
• Vsi končni rezultati bodo predvidoma objavljeni po 2.
sestanku Programskega odb. Health, demog… 20/6/2014
• „Invitation letter for full proposal to successful
coordinators“ – brez ESR (Evaluation Summary Report)
• Total Score = median score criterion 1 + median score
criterion 2 ( SIMPLIFIED STAGE 1)
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
24
Novo v 2. fazi ocenjevanja
• Gender and sex differences „need to be taken
into account and properly adressed in the
scientific part of the stage 2 proposal and will be
evaluated“;
• Higher emphasis on impact;
• No grant negotiation: proposals need to be very
good and present realistic budgets in relation to
the work proposed.
• ***************************************
• Ne pozabite na !!! EC Proposal Submission
Service USER‘S GUIDE (07/03/2014): 78 strani
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
25
Razpisi v l. 2015 –osnovne info
•
•
•
•
•
PHC-2015 dvofazni projekti:
1. faza: 14/10/2014
2. faza: 21/4/2015
HCO-2015: 24/2/2015
PHC-2015 enofazni projekti: 24/2/2015 ali
21/4/2015, odvisno od naslova
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
26
„The dose makes the poison“
(Paracelsus 1493-1541)
Veliko sreče pri iskanju dobrih partnerjev,
še boljših koordinatorjev in uspeha pri
pripravi projektov
[email protected]
T: (1) 478 46 81
Predstavitev na Kolegiju KI 13.6.2014
27

similar documents