Delprojekt - Implement

Report
Förprojekt
Deskstudy – Udviklingspotentialer i ØKS
Udviklingspotentialet for biogasbranchen og
leverandører er undersøgt gennem en analyse af
foretaget COWI
Satsningen på biogas og gas til transport og
samarbejde over grænser vil
skabe øget beskæftigelse og skabe et bedre miljø i
ØKS regionen
Strategiutveckling och organisering
Vilka utmaningar finns inom biogasbranschen
som är i behov av utveckling.
Trettiotal delprojekt
Femtiotal partner
Analyse om tunga fordon
En beräkning på utvecklingen av tunga
lastbilar som drivs på flytande gas har gjorts i
rapporten för Sverige, Norge och Danmark.
Beräkningen uppskattar antalet möjliga
fordon på LBG 2020 i respektive land till cirka
700-1200 fordon.
Några punkter från ÖKS -program
•
•
•
•
Max 50% ges i stöd från Interreg ÖKS (Sverige Danmark)
Privata företag kan vara med som partner(max 10% i hela programmet)
Delprojekten ska passa in under Tematisk Mål: Grön Ekonomi
Det är tillåtet att finna samarbete med partner utanför ÖKS-område om
det finns motivering till att det tillför utvecklingen inom området
• 15% Overhead Flat rate på personalkostnader och timanställda(Kan sökas
för högre %-andel mot underlag)
• Mer information finns på:
http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Interreg+2014-2020
Koordinering
Transregional
plattform
WP4: Marin
WP5: Produktion och Processer
3.1: Omvärldsbevakning
3.2: Kommunikation och kompetens
WP6: Marknad/
Infrastruktur
7.3…
7.2 Benchmarking Teknik FoU
7.1 Medborgarindragelse
6.4 …..
6.3 Logistik
6.2 Färja
6.1 Transport
5.7..
5.6 Logistik
5.5 Förädling biogas
5.4 Rötrester
5.3 Rötning
5.2 Hushållsavfall
5.1 Substrat
4.2…
4.1 Marina substrat
Delprojekt
Biogas 2020 – Projektstruktur
WP7: Modeller
och mobiliser.
3.3: Stöd till aktörer, planering, strategi, teknik och
affärsutveckling
WP3: Plattformssamverkan
WP2: Nationell koordinering, administration
WP1: Lead part - Projektkoordinering, administration
Roller
• Lead partner (WP1) Innovatum AB, Sverige
• Huvudansvarig partner för hela Biogas 2020 projektet.
• Plattformsaktörer/Plattformskoordinator (WP2)
• Nationell koordinator: Ekonomiskt ansvariga för redovisning till Lead partner
Skive Kommune, Danmark
Østfold Fylkeskommune, Norge
Innovatum AB, Sverige
• Nationella/regionala nätverksaktörer som samordnar transnationella aktiviteter och säkerställer målinriktad info och
kommunikation med aktörer
• Ansvarar för projekten som anknyter till plattformssamverkan
• WP -ledare (WP3-6)
• Ansvariga för samordning mellan projekten och projektrapportering, erfarenheter och resultat till plattformen och vidare ut till
aktörer
• Delprojektledare/task leader (WP 2.x, 3.x, 4.x, 5.x)
• Huvudansvarig för delprojektets arbete genomförs enligt plan och uppföljning.
• Partner i delprojekt
• Ansvariga för sina delar i projektet, ekonomisk och administrativ rapportering till nationell koordinator
WP3: Plattformssamverkan
DP3.1
Omvärldsbevakning
DP3.2
Kommunikation
DP3.4 Politik
DP3.3 Stöd till
aktörer, planering,
strategi, teknik och
affärsutveckling
WP4: Marin
DP4.1
Biogas Bioraffinaderi
– systemnivå
DP4.2
WP5: Produktion och processer
DP5.1 Substrat
- Halm
- Ensliage
- Restprodukter
- Alger
DP5.4 Rötrester
- Ekologiskt
- Näringsbevattning
- Avvattning
- Handel
- Värderingsmodell
- Spridning
- Öka värdet
DP5.2 Hushållsavfall
- Certifiering
- Insamling
- Avfallskvarn
- Matavfall
- Klosettvatten
DP5.5 Förädling biogas
- Processintern metanarikning
- Flytande metan LBG
- Metanisering (Power to gas)
DP5.3 Rötning
- Torrötning
- Tvåstegsrötning
-
WP6: Infrastruktur och Marknad
DP6.1 Transport
- Bussar
- Lastbilar
- Tankstationer
- Entreprenadmaskiner
DP6.2 Färja
DP6.3
- koncept
- Logistik
WP7: Modeller och mobilisering
DP7.1
Medborgarindragelse
DP7.2 Benchmarking
Teknik FoU
- Erfarenhet
- Teknikutveckling
- Demonstration
DP7.3
Vill ni vara med när det
händer!
Arbetsgrupp ansökningsfas i Biogas 2020
Knud Tybrirk, AgroBusiness Park/Inbiom, Danmark
Peter Eriksson, Innovatum, Sverige
Steen Harding Hintze, Skive Kommune, Danmark
Tormod Briseid, Bioforsk, Norge
Roald Aasen, Bioforsk, Norge
John Morken, Umb, Norge
Mats Johansson, Maratonkonsult, Sverige
Desiree Grahn, Biogas Syd, Sverige
Sara Bergström, Hushållningssällskapet, Halland
Styrgrupp ansökningsfas i Biogas 2020
Margrethe Balling Høstgaard, Region Midtjylland, Danmark
Tyra Risnes, Östfold fylkeskomune, Norge
Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen, Sverige
Göran Jönsson, Region Halland, Sverige
Carina Sühnel, Region Skåne, Sverige
Karin Stenlund, Fyrbodals Kommunalförbund, Sverige
Knud Tybrirk, AgroBusiness Park/Inbiom, Danmark
Peter Eriksson, Innovatum, Sverige
Steen Harding Hintze, Skive Kommune, Danmark
Tormod Briseid, Bioforsk, Norge
Roald Aasen, Bioforsk , Norge
John Morken, Umb, Norge
Mats Johansson, Maratonkonsult, Sverige
Projektkoordinering
Transregional
plattforn
Projekt
Biogas 2020 – Projektstruktur
WP3: Stöd till aktörer
(info, kunskap,
erfarenhet,
affärsmodell,
planering…)
WP4: Produktion
Projekt identifierade
av aktörer
2.1: Kommunikation, politisk dialog & omvärldsbevakning
WP5: Infrastruktur
Projekt
identifierade av
aktörer
WP: Användning
Projekt identifierade
av aktörer
2.2: Transregionalt samarbete, kunskaps- och
erfarenhetsutbyte
WP2: Plattformssamverkan, nationella Lead parts/projekt koordinering
WP1: Lead part - Projektkoordinering, administration
Projektkoordinering
Nationell
Koordinator
delprojekt
Biogas 2020 – Ekonomisk projektstruktur
WP3 Stöd till aktörer,
Delprojekt
Danmark
WP4: Produktion
Delprojekt
WP5: Infrastruktur
Delprojekt
WP6: Användning
Delprojekt
Norge
WP1: Lead part - Projektkoordinering, administration
Sverige
Exempel på upplägg av delprojekt
Ekonomisk redovisning
till nationell koordinator
Skörda Tång
Delprojektledare redovisar projektstatus till WP-ledare
Norge
• Aktivitet 1
• Aktivitet 3
• Aktivitet 6
Danmark
• Aktivitet 1
• Aktivitet 2
• Aktivitet 7
Sverige
• Aktivitet 1
• Aktivitet 4
• Aktivitet 5
Acidier till biogas
Delprojektledare redovisar projektstatus till WP-ledare
Norge
• Aktivitet 4
• Aktivitet 3
• Aktivitet 7
Danmark
• Aktivitet 1
• Aktivitet 3
• Aktivitet 5
Sverige
• Aktivitet 2
• Aktivitet 6
• Aktivitet 4

similar documents