Usikkerhet i leveransekontrakter Viken ()

Report
Risikoelementer i
leverandørkontrakter
Viken Olje og gass nettverk
Moss, 18 september 2014
Morten Aagaard
Metier Legal
 Metier er i dag den ledende totalleverandøren innen prosjektledelse og
prosjektstyring i Skandinavia. www.metier.no
 Metier Legal er et advokatkontor som spesialiserer seg på støtte til
prosjektorientert virksomhet.
 Morten Aagaard, advokat med 25 års erfaring med prosjekter - Olje og
gass, Bygg og anlegg, Maritim industri, Forsvarsindustri, IKT
[email protected]
+47 90853579
- BEDRE PROSJEKTER
©All rights reserved - Metier AS
Tjenester – kontrakt og juridisk i prosjektets faser
Resultat oppnådd
Contract Governance
Forespørsel/tilbud
KS 2
Kontraktstrategi
Kontraktforhandling
Oppstart
Gjennomføring
Sluttoppgjør/tvist
Reklamasjoner
Drift
Levering
---------------------------------------------------
Markedsanalyse
Kontrakt
--------------------------------
Planlegging
Drift
Opplæring - kompetanse
Prosess og støttesystemer for kontraktfunksjonen i prosjekt
- BEDRE PROSJEKTER
2 typer risiko for leverandører
1. Du får ikke kontrakt
2. Du får kontrakten
Kontrakten
Gjennomføring
Page 4
- BEDRE PROSJEKTER
©All rights reserved - Metier AS
”Komplekse, dynamiske tilvirkningskontrakter krever
avanserterte kontraktsteknikker for å være funksjonelle”
Knut Kaasen
- BEDRE PROSJEKTER
Jo mindre kontrakt, desto mere bakgrunnsrett
Kontrakten
Bakgrunnsretten
Kontrakten
- BEDRE PROSJEKTER
Kontrakten - kontraktdokumenter
Page 7
- BEDRE PROSJEKTER
©All rights reserved - Metier AS
«Entire Agreement» – norsk rett og tolkning
Page 8
- BEDRE PROSJEKTER
©All rights reserved - Metier AS
OBS!
 Overta ansvar for prosjektering utført av andre før kontrakten
 Uklare krav
 Formalia ved endringer – varsler og frister
 Ansvar ved kontraktsbrudd
- Forsinkelse
- Mangler og utbedring
- Erstatningsansvar
 Tap av teknologirettigheter
Page 9
- BEDRE PROSJEKTER
©All rights reserved - Metier AS
« Fit for purpose»
Page 10
- BEDRE PROSJEKTER
©All rights reserved - Metier AS
Kontrakten er kartet
• Å styre prosjektet uten kontrakten vil være som å navigere
uten kart
• Har kontrakttolkeren tilgang på kartet?
- BEDRE PROSJEKTER
Prosjektkontrakten er statisk i det den signeres!
Under gjennomføringen er den i bevegelse!
- BEDRE PROSJEKTER
Ting går ikke som planlagt
 Kunden leverer ikke tegninger eller forsinker input
 Grensesnittet er annerledes
 Noen andre forsinker
 Diskusjoner om krav og løsningsvalg
 Endringer
Page 13
- BEDRE PROSJEKTER
©All rights reserved - Metier AS
Endringer
Kundeinitiert - VO
Leverandørinitiert – VOR/DVO
 Art 14.1 - Bestilling
 Art 6 – feil ved tegning
 Art 11 - forsinkelse
 Art 16.1 – instruks/VOR/DVO
 Art 27 – forsinket/feil ytelse
VO/DVO
Arbeidsplikt
Art 15
Krav til varsel for å opprettholde kravet
Oppgjørsregler og dokumentasjon – felles regler
- BEDRE PROSJEKTER
Leverandørinitiert - Oppdage endring
1. Hvem i organisasjonen
identifiserer hva som
er endring?
2. Hvordan oppdager
man endringer?
Client
Client Contract
Legal agreements
Project
WP 0
Endring
WP 2
Informal agreements
WP 3
WP n
Purchase Order (PO)
Sub
Contractor
Utfordringer
1.Kjenner vi kontrakten?
2.Tid til å reflektere
3.Prioritere god løsning
4.Leder det til konflikt?
5.Har liten konsekvens
- BEDRE PROSJEKTER
Alternative løsninger – friheten til å velge løsning
innenfor sitt funksjonsområde
Grunnleggende prinsipp
Løsning
Krav
Krav
Leverandøren har frihet til å velge løsning innenfor kontraktens
krav
Krav
Løsning
Eksempel:
NS 8407 pkt 14.6 Valg av løsning
”Innenfor de rammer som kontrakten setter, har totalentreprenøren
rett til å velge hva slags materiale, utførelse og teknisk løsning han
vil oppfylle kontrakten med.
- BEDRE PROSJEKTER
Varsel/frister
NB!
- om skriftlighet
- til partenes representant
- email???
Krav
Løsning
- BEDRE PROSJEKTER
Art 13.4 Virkninger av endringsarbeid på
Fremdriftsplanen
- BEDRE PROSJEKTER
Økt volum uten forlenget tid
Bemanning
70 - 80
Fremdriftsplan med
sviktende
produksjonspremisser
50 +
Forsering
Fremdriftsplan
med forsering
90 000 timer
25-30
Planlagt
60 000 timer
Tid
Kontrakts
oppstart
Fristforlengelse
- BEDRE PROSJEKTER
Har man nok ressurser og kompetanse til å dokumentere
konsekvenser av endringer?
Basis for gjennomføringen identifiseres og alle forstyrrende forhold identifiseres
og dokumenteres
Arbeidsgrunnlaget
Arbeidsgrunnlaget/plan =
premisser som må
etableres som
referanser/nullpunkt
Plan
Gjennomføring
Akkumulert effekt
Fakta sanking
Beregningsmodeller
Analyser
- Produktivitet
- Flyt
- Trender
- BEDRE PROSJEKTER
Ressurser og tid og folk
Kontraktsadministrasjon krever kompetanse, tid og evne til å tenke strategi, samt
kommunisere med folk i et terreng fullt av målkonflikter
Page 21
- BEDRE PROSJEKTER
©All rights reserved - Metier AS
Det hjelper ikke med en god kontrakt dersom den håndteres
dårlig!
Det er utrolig hva man kan gjøre med en dårlig kontrakt
gjennom god kontraktstyring!
- BEDRE PROSJEKTER

similar documents