Gelderland valoriseert!

Report
Gelderland valoriseert!
Creatieve
industrie
Energie
Chemie
Café Consult 25-maart 2013
Begrip Valorisatie
 Proces van waardecreatie uit kennis, door kennis
geschikt te maken voor economische en
maatschappelijke benutting.
 Kort gezegd: kennis omzetten in waarde door
innovatie en ondernemerschap.
 Alternatieve benaming: innovatieversneller.
Café Consult 25-maart 2013
Gelderland valoriseert!
Hoofddoelstellingen:
1.
Ondersteuning innovatieve starters
2.
Versterken innovatief vermogen in de 3 sectoren
3.
Infrastructuur in Gelderland rond valorisatie
Café Consult 25-maart 2013
Faciliteiten
1.
Conceptontwikkeling, bootcamps
2. Eigendomsbescherming
3. Financiering
4. Netwerk
Café Consult 25-maart 2013
Infrastructuur: 5 O’s
Café Consult 25-maart 2013
Infrastructuur (II)
Platform Chemie
Chemie
Kennisinstellingen:
ArtEZ
HAN
Valorisatie
(midden-)
Gelderland
RU
E
n
e
r
g
i
e
Platform
Energie
(kiEMT*)
Creatieve industrie
Platform Creatieve industrie
Café Consult 25-maart
2013
*DFDC: Dutch
Fashion & Design Center
(DFDC*)
*kiEMT: kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie
Consortium
 ArtEZ hogeschool voor de kunsten
 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 Radboud Universiteit Nijmegen
 Stichting KiEMT
 Stichting DF&DC
 Oost NV
 Rabobank Rijk van Nijmegen
 Rabobank Arnhem en omstreken
Café Consult 25-maart 2013
Overige partners
Provincie Gelderland
DPI
Gemeente Arnhem
Hezelburcht
Gemeente Doetinchem
Hermsen
Gemeente Nijmegen
Haskoning
Actorion communicatie
NXP
Kamer van Koophandel
Belastingdienst
Kenniscentrum Bètatechniek Mercator Incubator
Van den Wildenberg & Van Halder
Café Consult 25-maart 2013
Fondsen
 Preseed
 Voorbereiden van de start van bedrijf
 Marktonderzoek of ondernemingsplan
 Maximaal € 50.000
 Proof of Concept
 Technisch haalbaarheid onderzoek
 Maximaal € 75.000
 Voorwaarden
 < 5 jaar ingeschreven bij Kamer van Koophandel
 Gevestigd in Gelderland
 Eerste 3 jaar aflossingsvrij
 Rentepercentage ca. 5,5 %
 Leningen gekoppeld aan bestedingsdoelen
Café Consult 25-maart 2013
Projectstructuur
Stuurgroep
Programmamanager
Bilateraal overleg
centrale voorzieningen
Overleg projectleiders
sectoren
Energie
wp-1
Overige sectoren
Creatieve industrie
wp-2
Overige sectoren
GVN
Gelders Valorisatie
Netwerk
Beheer
Fondsen
wp-5
wp-6
wp-4
Chemie
wp-3
Overige sectoren
Participantenplatform
IP Algemeen
(eigendomsbescherming)
wp = werkpakket
Café Consult 25-maart 2013
 Contactgegevens:
wp-1 Energie
Christiaan Holland
wp-2 Creatieve industrie
Bart Huydts
wp-3 Chemie
Dorien Wellen
wp-4 IP Algemeen
Dorien Wellen
wp-5 Beheer Fondsen
Gerard Monninkhof
wp-6 GVN
Gerard Monninkhof
[email protected]
06-2294 9534
Programmamanager
Geert-Jan Sweers
[email protected]
06-5128 4653
Café Consult 25-maart 2013
[email protected]
06-5517 2238
[email protected]
06-5134 8076
[email protected]
06-3456 3885
[email protected]
06-3456 3885
[email protected]
06-2294 9534

similar documents