20_01_Fa_DUM_výuka

Report
Označení DUM
20 - 01 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 18. 9. 2012
Předmět: Zeměpis
Tematický celek: Evropa – hranice, pobřeží
Očekávaný výstup: Charakterizuje Evropu. Porovnává a hodnotí rozlohu, pobřeží, přírodní
poměry, zvláštnosti a podobnosti Evropy.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o pobřeží a hranicích
Evropy.
Klíčová slova: Evropa, poloostrovy, ostrovy, moře, zálivy
EVROPA
Obr. 1
Kontinent EVROPA
Obr. 2
CHARAKTERISTIKA
• Název – z fénického slova EREB = země, kde
zapadá slunce
• Rozloha – 10,5 mil. km2 - 7% rozlohy světa
(2. nejmenší kontinent)
• Obyvatelstvo – 12% světového obyvatelstva
• Hospodářství – 35% světové produkce
• Společný kontinent s Asií - EURASIE
Hranice Evropy a Asie
Obr. 3
Hranice Evropy a Asie
•
•
•
•
•
•
•
Pohoří Ural (evropské)
Řeka Emba
Kaspické moře
Pohoří Kavkaz (asijské)
Černé moře
Úžiny Bospor a Dardanely
Středozemní moře
Krajní body pevniny:
•
•
•
•
•
Krajní body pevniny:
na severu mys Nordkinn (71°08' s.š.)
na jihu mys Marroquii (35°59' s.š.)
na západě mys Roca (9°29' z.d.)
na východě východní úpatí Uralu (67°20' v.d.)
Krajní body pevniny
S
V
Obr. 4
Z
J
Pobřeží Evropy - je velice členěné – třetinu
území představují ostrovy a poloostrovy
Obr. 5
Moře, zálivy a průlivy
• Oceány - Atlantský, Severní ledový
• Moře – Azovské, Černé , Egejské , Krétské , Jónské ,
Jaderské , Tyrhénské , Ligurské, Středozemní,
Keltské, Irské, Severní, Norské, Baltské, Barentsovo,
Bílé
• Zálivy – Tarentský, Lví, Biskajský, Botnický, Finský,
Rižský, Kandalakšský, Oněžský, Dvinský, Češský
• Průlivy - Kerčský, Bospor, Dardanely, Otrantský,
Sicilský, Bonifácký, Gibraltarský, Lamanšský,
Svatojířský
Ostrovy a poloostrovy
• Ostrovy - Sporady, Kyklady, Rodos, Kréta, Jónské,
Dalmatské, Malta, Sicílie, Sardinie, Korsika,
Baleáry (Menorca, Mallorca, Ibiza), Normanské,
Britské (Velká Británie, Irsko), Island, Fríské,
Hebridy, Orkneje, Shetlandy, Faerské, Bornholm,
Rujana, Gotland, Lofoty, Vesterály, Kolgujev
• Poloostrovy - Krym, Balkánský, Peloponéský,
Apeninský, Pyrenejský, Bretaňský, Jutský,
Skandinávský, Kola, Kanin
OPAKOVÁNÍ
Doplňte místo čísel v mapě jednotlivé zeměpisné
údaje:
1. Doplňte hranici Evropy a Asie
9
Obr. 6
10
1
5
2
3
8
7
6
4
Správné řešení
1. Pohoří Ural
2. Řeka Emba
3. Kaspické moře
4. Pohoří Kavkaz
5. Černé moře
6. Úžiny Bospor a Dardanely
7. Mys Marroquii
8. Mys Roca
9. Mys Nordkinn
10. východní úpatí Uralu
2. Doplňte – moře, zálivy, průlivy,
ostrovy, poloostrovy
Obr. 7
9
5
1
2
11
10
4
3
8
12
6
7
Správné řešení
1. Severní moře
2. Baltské moře
3. Jaderské moře
4. Biskajský záliv
5. Ostrov Island
6. Ostrov Kréta
7. Ostrov Sicílie
8. Pyrenejský poloostrov
9. Skandinávský poloostrov
10. Apeninský poloostrov
11. Lamanšský průliv
12. Gibraltarský průliv
Autorizace
Autorizace z použité literatury
JEŘÁBEK,M., ANDĚL,J., PEŠTOVÁ,J., KASTNER,J. Zeměpis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň,
Fraus 2006
LORENC,P. Největší světadíl na Zemi, Praha, Moby Dick 1998
BROŽKOVÁ,H., JIRASEK,J., LIBOVICKÁ,L., PONOCNÁ,M., ŘAPKOVÁ, M., ROČKOVÁ, I., Velká encyklopedie zeměpisu, Praha,
Svojtka 2003
Evropa sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia , Praha, Kartografie 2006
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj:
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Europe_orthographic_Caucasus_Urals_boundary.svg/250pxEurope_orthographic_Caucasus_Urals_boundary.svg.png >[cit. 2012-09-17]
Obr. 2 Použitý zdroj:
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Europe_polar_stereographic_Caucasus_Urals_boundary.svg/700pxEurope_polar_stereographic_Caucasus_Urals_boundary.svg.png > [cit. 2012-09-17]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://go.hrw.com/atlas/norm_map/europe.gif > [cit. 2012-09-17]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://www.europequizmap.com/wp-content/uploads/2012/07/europe-map-of-europe-physical-relief.png
> [cit. 2012-09-17]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://www.1europe.eu/MyImages/Europe_mosaic.jpg> [cit. 2012-09-17]
Obr. 6 Použitý zdroj: < http://www.zonu.com/fullsize-en/2010-02-14-11763/Europe-political-blank-map.html> [cit. 2012-09-17]
Obr. 7 Použitý zdroj: < https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Blank_Map_of_Europe_-w_boundaries.svg/713pxBlank_Map_of_Europe_-w_boundaries.svg.png> [cit. 2012-09-17]

similar documents