Övrigt 2010-10-31 - Westra Wermlands Sparbank

Report
Vi är
Westra Wermlands
Sparbank
Här finns de som är
viktiga för oss
Bolagsform
• En sparbank har inga enskilda ägare utan
vi ägs i princip av våra kunder
• Vi drivs utan enskilt vinstintresse
• 48 st huvudmän är ytterst ansvariga för
bankens verksamhet
• Huvudmännen utser bankens styrelse
Styrelse
Jennie Ståhl – ordförande
Mia Brodin – vice ordförande
Lennart Berglund
Christer Fransson
Marianne Levin
Torgny Richardsson
Niklas Stake
Kenneth Wåhlund
Håkan Nordblad – VD
Cajsa Nyberg – vice VD
Birgitta Arvidsson – personalrepr.
Yvonne Norbäck – personalrepr.
Affärsidé
”Westra Wermlands Sparbank ska genom
ett starkt lokalt kontorsnät och ett komplett
utbud av finansiella tjänster erbjuda våra
kunder personlig bankservice av hög
kvalitet”
Vi gör inte bara
allt – vi gör det
bra också
Bredd i utbudet och
spets i kompetensen
gör att vi kan betjäna
våra kunder på det
allra bästa sätt.
Vi är en fullservicebank
– för privatpersoner och företag
• Brett produkt- och tjänsteutbud
• Hög kompetens hos våra
medarbetare
• Certifierade och
licensierade rådgivare
• Specialistfunktioner inom
familjejuridik, försäkringar,
skatter och placeringar
Familjejuridik & Skatter
Vi utför kvalificerad
familjejuridisk rådgivning
inom många områden, bl a:
•
•
•
•
Testamenten
Bouppteckningar
Bodelning
Köpehandlingar & gåvobrev
Dessutom utför vi
skatterådgivning och
deklarationshjälp
Trygghet & Försäkring
• Olycksfalls-, liv-, sjuk- och
pensionsförsäkring
• Sjukvårds- och
sjukavbrottsförsäkring
• Generationsskiftesplanering
Tillgänglighet alla vägar
• Sju riktiga bankkontor
• Telefonbanken med
självbetjäning och personlig
service
• Internetbanken
• Mobil och SMS-tjänster
• Fem uttagsautomater och
sju serviceboxar
www.wwsparbank.se
•
•
•
•
•
Alla produkter och tjänster
Nyheter och Aktuellt
Erbjudanden
Kontaktvägar i banken
Arrangemang i bankens
regi
Sponsring
Vår sponsring ska:
• vara affärsmässig och
baseras på avtal mellan
parterna
• nå breda grupper i samhället
• göra lokal nytta
• stärka bilden av banken och
vårt varumärke
• hålla hög kvalité med seriösa
partners
”Att vara en sparbank är speciellt. Vi törs
faktiskt lova att ingen av våra konkurrenter
kan slå oss på fingrarna när det gäller vad
vi kan göra för våra kunder eller vår bygd”
Exempel på stöd från oss
• Donation av MRkamera till Arvika
Sjukhus 2007
• I samband med
översvämningen i
Arvika år 2000 stod vi
för självrisken för
drabbade vid
försäkringsskador
Arvika
• Antal invånare: ca 14 000
• Stora arbetsgivare: Arvika
kommun, Volvo Construction
Equipment (VCE), Thermia
Värme AB, Swegon AB
• Starka varumärken: Klässbols
Linneväveri, Arvikafestivalen,
Rackstadmuséet, Arvika
Basket, Arvika Fotboll
• Evenemang: Arvikafestivalen,
Arvika Cup, Jözzejassen,
Jössefröjda
• Övrigt: Kulturcentrum
Charlottenberg
• Antal invånare: ca 2 000
• Stora arbetsgivare: Eda
Kommun, Fundo, Hilmer
Anderssons Såg
• Evenemang: Charlottadagen
• Övrigt: Valfjället,
Charlottenberg
Shoppingcenter,
Edane
• Antal invånare: ca 700
• Stora arbetsgivare: Moelven
Edanesågen AB, Finnebäcks
Kyl & Frys, Dina Försäkringar,
Brunskogs Elektriska, ICA
Ringen
• Starka varumärken:
Gammelvâla
• Evenemang: Gammelvâla,
Hantverksmässa i Brunskog,
gemensam förenings- och
företagsdag
• Övrigt: Edane.se, rikt
föreningsliv
Koppom
• Antal invånare: ca 600
• Stora arbetsgivare: Hilmer
Andersson, Hilmer trä och bygg,
Måleritjänst
• Evenemang: Jârnskestônna
• Övrigt: Rosariet, Framtidsgruppen,
Beredskapsmuseet
Töcksfors
• Antal invånare: ca 3 300
• Stora arbetsgivare: Töcksfors
Shoppingcenter, Westbaltic
Components i Töcksfors AB
• Starka varumärken: Dalslands
kanal, sjösystemet Stora Lee,
slussar, vacker natur
• Evenemang: Töcksmarksveckan,
Holmedagen, Östervallskogs
Bygdedag, Vår Gård
• Övrigt: Nytt Köpcenter med
planerad byggstart 2010.
Utveckling av två bostadsområden med start 2010-2011
Åmotfors
• Antal invånare:ca 1 500
• Stora arbetsgivare: Norma,
Nordic Paper, Eda kommun,
Antiphon, Åmotfors Energi
• Starka varumärken: Norma,
Antiphon
• Övrigt: Eda Restaurangskola,
Eda Teknikcenter, Eda
Golfklubb, Vita Älgen, Eda
Skans museum, Valfjället
Årjäng
• Antal invånare: ca 7 000
• Stora arbetsgivare:
Elektromekan, Moelven Såg,
Carema, Troll-Gott, Abeko
• Starka varumärken:
ÅrjängsTravet, ÅrjängsTrollet
• Evenemang: Stora travlopp
V75 , Årjängs Marknad
• Övrigt: Årets handelskommun i
Sverige 2007
Westra Wermlands Sparbank i siffror
Volymer, tkr
Affärsvolym
Inlåning
Utlåning
Förmedlat till:
Swedbank Hypotek
Swedbank Robur
2010-10-31
12 175 000
4 160 967
4 137 102
2 020 801
1 309 606
Övrigt
2010-10-31
Antal kunder
- Privat
- Företag/övriga
Antal kunder i Internetbanken
Användare av Telefonbanken
Antal kunder med bankkort
40 684
6 082
19 150
21 238
25 051
Vi är en självständig
sparbank
•
•
•
•
•
Styrelse och högsta
ledning finns här
Alla beslut tas här
Vi satsar på människor
och företag i vårt
verksamhetsområde
Säkrare bedömning av
både risk och möjligheter
Inga aktieägare, inga
som kräver utdelningar
Westra Wermlands Sparbank
har fortsatt mycket nöjda kunder
Kundnöjdhetsindex – Privatmarknad 2010
•
•
•
•
L F Bank
79,6
Handelsbanken
78,3
Westra Wermlands Sparbank
78,0
Nordea
71,3
Hela branschen
73
Westra Wermlands Sparbank
med i toppen som företagsbank
2010
•
•
•
•
Dalslands Sparbank
77,5
Westra Wermlands Sparbank 77,2
Handelsbanken
73,0
Nordea
67,0
Hela branschen
69,6

similar documents