Bolagsstruktur / Organisationsplan

Report
Bolagsstruktur / Organisationsplan
AB TORNSTADEN
VD Staffan Liljequist
Data / Ekonomi / Control
Adm / Personal / Förvaltning
Pär-Henrik Wikhede
Marie Hjelm, Kristina Börjesson
Anneli Hermansson, Josef Pernholm
Tf. Gunilla Björkman
Kvalité, Miljö- och
Arbetsmiljöansvar
Kalkyl
Björn Friberg, Rasmus Brinkenberg
Jimmy Gustafsson
Eva Nilsson
Förvaltningsaktiebolaget
TORNSTADEN
Byggnadsaktiebolaget
TORNSTADEN
Projektutvecklingsaktiebolaget
TORNSTADEN
VD Anders Lindén
VD Jan Edlund
VD Staffan Liljequist
Fastighetsförvaltning
Byggverksamhet
Projektutveckling

similar documents