Geschiedenis bestudeert 4 domeinen

Report
Geschiedenis
Omgaan met geschiedenis
Geschiedenis bestudeert 4 domeinen
INHOUD:
 menselijk handelen leidt tot beschaving
 elke samenleving heeft economische & sociale
kenmerken
 elke samenleving heeft politieke en culturele
kenmerken
Geschiedenis bestudeert 4 domeinen
1. De sociale kenmerken vd samenleving
2. De economische kenmerken vd samenleving
3. De politieke kenmerken vd samenleving
4. De culturele kenmerken vd samenleving
Menselijk handelen leidt tot beschaving
Beschaving
= alle menselijke activiteiten en verwezenlijkingen
samen
Kunnen van elkaar verschillen
Elke samenleving heeft deze kenmerken:
Economische
Sociale
-> Politieke
-> Culturele
Economische kenmerken
• Om te overleven hebben mensen voedsel,
kleding en onderdak nodig
Domein
van
Planten
en dieren
landbouw
kweken
- Landbouw
- Nijverheid
Handel
Zaken-ruilen
tegen
handel
- geld
Diensten
de economie omvat
dus:
Grondstoffen
uit
nijverheid
voorwerpen
Onderwijs,
verzorging,
diensten
vermaak,…
Landbouw
Nijverheid
Handel
Diensten
Sociale kenmerken
• Mensen zijn groepswezens
Het
Leven in gezin,
familie omvat
sociaal domein
dus:
- De manier van samenleven
Leven
ook in
-Afkomst
- niet
verhouding
in de
iedereen tss de mensen
Verschillende
grotere
- Rijkdom
gelijk
groepen
samenleving
samenleving
- Kennis
Gezin + samenleving
Verschillende groepen
Politieke kenmerken
• Om samen te leven zijn er afspraken nodig
•
•
•
•
•
Leiders om afspraken na te leven
Kunnen
macht van
gebruiken
(gezag)
Het domein
de politiek
omvat dus:
Kunnen macht misbruiken (geweld)
-De wetten
Vroeger: keizers/koning alle macht
- uitoefenen van gezag
Nu: volk kiest meestal leiders
Leiderschap
Culturele kenmerken
• Mensen denken na over alles wat hen omringt
-Onderzoeken
Het
domein van de cultuur Uitvindingen
omvat
dus:
Wetenschap
Techniek
-Natuur baas zijn
- wetenschap
- techniek
Scheppen
met
- kunst
fantasie
nieuwe
-Kunst
godsdiensten
wereld
Geen antwoord
Godsdiensten
op al hun vragen
Wetenschap
Techniek
Kunst
Godsdiensten
De vier domeinen hangen
nauw samen en beïnvloeden
elkaar sterk
!!!
samenleving

similar documents