Civilekonom

Report
Utbildning och arbetsmarknad
för civilekonomer
Saco - Stockholm, 2013-04-19
Fanny Hemmingsson & Lotta Anestedt
Utbildningen för
civilekonomer
Behörighet och
intagningskrav
• Grundläggande behörighet
• Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A/
Matematik 3b alt. 3c, Samhällsk. 1b alt. 1a1 + 1a2
• Områdesbehörighet 4 / A4
Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg,
Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlstad,
, Linköping, Luleå, Lund,
Ronneby, Skövde, Stockholm, Sundsvall,
Kristianstad
Södertörn, Trollhättan, Uppsala, Umeå,
Visby, Västerås, Växjö, Östersund, Örebro
3, 4 eller 5 års studier
Grundexamina
Kandidatexamen (3 år, 180 hp)
Avancerad examina
Civilekonomexamen (4 år, 240 hp)
Magister (3+1 år, 240 hp)
Master (3+2 år, 300 hp)
Vem kan kalla sig
civilekonom?
Minst 180 hp som ska bestå av följande:
• 120 hp i företagsekonomi och/eller nationalekonomi
• 30 hp övriga ekonomiska ämnen
• 30 hp valfria kurser
Vem får en
civilekonomexamen?
Enbart den som gått
Civilekonomprogrammet
4 år
240 hp
Yrkesexamen
Var finns civilekonomprogrammet?
Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Halmstad,
Jönköping, Kalmar, Karlstad,
Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund,
Ronneby, Växjö, Stockholm, Sundsvall,
Södertörn, Trollhättan, Uppsala, Umeå,
Visby, Västerås, Östersund, Örebro
Huvudinriktning
Företagsekonomi 84,3 %
Nationalekonomi 8,2 %
Annat 7,5 %
Källa: Civilekonomer tre år efter examen,
Rapport år 2013
Nischade ekonomutbildningar
Exempel:
•
•
•
•
•
•
•
Textilekonom
Industriell ekonomi
Fastighetsekonom
Music and Event Management
Ekonomi och IT
Sport Management
Turismprogrammet
• Fristående kurser – sätta ihop egen kandidatexamen
Fördjupning företagsekonomi
•
•
•
•
•
Redovisning (30%)
Marknadsföring (19%)
Organisation/management (12%)
Finansiering/finansiell ekonomi (11%)
Ekonomistyrning (10%)
Källa: Civilekonomer tre år efter examen,
Rapport år 2013
Fördjupning nationalekonomi
•
•
•
•
•
•
Finansiell ekonomi (39%)
Internationell ekonomi (14%)
Makroekonomi (13%)
Mikroekonomi (7%)
Offentlig ekonomi (4%)
Samhällsekonomisk analys (1%)
Källa: Civilekonomer tre år efter examen,
Rapport år 2013
Utlandsstudier
• De flesta lärosäten erbjuder
utbytesstudier under
ekonomutbildningen
• 39 % med examen 2009
studerade utomlands
• Vanligast resmål:
USA, Kanada, Tyskland, Österrike, Schweiz,
Storbritannien, Irland, Frankrike och Belgien
Källa: Civilekonomer tre år efter examen,
Rapport år 2013
Arbetsmarknaden för
civilekonomer
• Stor utbildningsgrupp (cirka 95 000)
• Arbetar inom alla branscher
• Omkring 6000 examineras per år
• Ung utbildningsgrupp och relativt ung yrkesgrupp
• 79 % arbetar i privata företag och organisationer
• 12 % återfinns inom statsförvaltningen
• 9 % arbetar inom kommuner och landsting
Källa: SCB
marknadsförare, projektledare, handläggare,
konsult, inköpsassistent, logistikchef, upphandlare,
revisor, universitetslektor, IT-konsult,
arbetsförmedlare, butikschef, kommunikatör,
skatterevisor, systemförvaltare, platschef, trader,
affärskonsult, fastighetschef,
key account manager, aktiemäklare, forskare,
intendent, speditör, VD-assistent, webbredaktör,
banktjänsteman, management konsult, VD,
hälsoekonom, statistiker, private banker,
kyrkokamrer, reklamchef, brottsutredare,
copywriter, tullinspektör, restaurangchef,
kapitalrådgivare, controller, innesäljare,
r e d o v i s n i n g s e k o n o m
Arbetsmarknadssektor fördelat per valt
huvudämne
90%
81%
80%
70%
60%
59%
50%
FEK
40%
NEK
31%
30%
20%
10%
10%
6%
8%
2%
2%
0%
Privat sektor
Stat
Kommun och landsting
Internationell myndighet eller
organisation
Källa: Civilekonomer tre år efter examen,
Rapport år 2013
Vilka är de vanligaste
arbetsområdena bland ekonomer?
•
•
•
•
•
•
•
Ekonomifunktion, budgetering, redovisning
Finans, fonder, mäklare
Revision
Försäljning
Marknadsföring, reklam, PR
Administration
Företagsledning
Källa: Civilekonomer tre år efter examen,
Rapport år 2013
Vilka är de vanligaste branscherna som
ekonomer arbetar i?
• Företagstjänster
(redovisning, revision, rådgivning, IT,
management, konsult, media, reklam, PR)
• Finansförmedling
• Tillverkning
• Parti-/detaljhandel
Källa: Civilekonomer tre år efter examen,
Rapport år 2013
Civilekonomer blir chefer
• 18% av civilekonomerna har en chefstjänst tre år
efter examen, män 24%, kvinnor 12%
• 35% av förbundets medlemmar är chefer
Källa: Civilekonomer tre år efter examen,
Rapport år 2013
Redovisning
Vad gör andra?
Namn:
Marie
Arbetsgivare:
Nordea
Redovisningskonsult (generell):
Ålder:
28och löner till
Löpande bokföring
Titel:
bankman
deklarationer ochPersonlig
årsredovisning.
Redovisningskonsult
(specialist):
Utbildning:
Kandidatexamen
i
Inriktning löneadministration
eller
företagsekonomi
koncernredovisning.
inriktning redovisning
Revisor:
Granskar redovisningen och ser till
att den sker enligt de lagar och
regler som gäller.
Andra tjänster:
Managementkonsult, Controller,
Ekonomichef, Ekonomiassistent,
Rådgivare, Affärsutvecklare,
Chef/VD
Finans/logistik
Vad gör andra?
Business Controller:
Följa, förklara och påverka.
Namn:
Carl
Ålder:
28
Financial
Titel:
Controller:
Business Controller
Resultatanalys
rapportering
Arbetsgivare: ochScania
(ofta
på stabsfunktion).
Utbildning:
Magisterexamen med
inriktning finans och
logistik
Product Controller:
Optimera lönsamheten på
produkten (kostnad eller
prissättning).
Andra tjänster:
Finansekonom, Konsult, Analytiker,
Företagsvärderare, Aktiemäklare
Nationalekonomi
Vad gör andra?
Kvalificerad handläggare:
Samlar
drar slutsatser
Namn: in fakta och
Sebastian
frånresultatet.
Allt28från spelteori
Ålder:
till
handelsteori. Statistiker
Titel:
Arbetsgivare:
SCB
Analytiker:
Utbildning:
Magisterexamen
nationalekonomi
Analyserar statistik,
tar fram och
kandidatexamen
rapporter och analyser
som är
statistik
beslutsstöd för bestämmande av
strategi.
Andra tjänster:
Förvaltare, Doktorand/forskare,
Controller, Rådgivare,
Affärsanalytiker, Inköpare,
Affärsutvecklare, Konsult
Vad
gör andra?
Organisation
Namn:
Martin
Rekryterare:
Ålder: tjänst med arbetssökande.
31
Matcha
Titel:
Managementkonsult
inom HR
Personalchef:
Arbetsgivare:
Leder
processer somAccenture
rör personalfrågor;
Utbildning : rekrytering,
Magisterexamen
utbildning,
omställning,
inriktning
chefsfrågor, arbetsrätt.
organisation
Employer brander:
Ansvarar för arbetsgivares varumärke
gentemot potentiella , nuvarande och
tidigare anställda.
Andra tjänster:
Headhunter, Personalutvecklare,
Karriärcoach, Arbetsförmedlare,
Personal- och löneadministratör
Marknadsföring
Vad
gör andra?
Marknadsförare:
Skapa strategier för produkter eller
Namn: Planerar ochHedvig
tjänster.
utför
marknadsföringsinsatser.
Ålder:
30
Titel:
Pr-konsult
Projektledare (reklambyrå):
Arbetsgivare:
PR för
Analyserar
och läggerAndréasson
upp strategier
reklamuppdrag.
Samordnar
arbetet
Utbildning
Magisterexamen
internt och har kundkontakt.
inriktning
marknadsföring
Brand manager:
Ansvarar för ett eller flera varumärken.
Formulerar mål och ser till att de nås.
Andra tjänster:
Varumärkesansvarig, Kommunikatör,
Employer Brander, Marknadsassistent,
Konsult, Marknadsstrateg
Stor efterfrågan på civilekonomer
• 88,2% av examinerade fick jobb inom sex månader
• 49% av examinerade fick jobb före avslutad
utbildning
Källa: Civilekonomer tre år efter examen,
Rapport år 2013
Låg arbetslöshet bland civilekonomer
Källa: AEA & Konjunkturinstitutet
Arbetsmarknadsläget nu
och om fem år
• Balans mellan utbud och efterfrågan på
arbetskraft
• Stor efterfrågan på bl.a. controllers,
redovisningsekonomer, revisorer, IT-ekonomer
• Kommande pensionsavgångar inom offentliga
sektorn  chefsjobb
Lön för en civilekonom
Genomsnittlig månadslön
Källa: SCB, Arbetskraftsbarometern 2012
Förväntad månadslön
Män
Kvinnor
vid första jobbet
25268
23548
med fem års erfarenhet
34646
30232
Lön medelvärde i
kronor per månad
Källa: Civilekonomerna – Studentenkät
2007
Frågor?
Nordiska Akademiska
Ekonomutbildningar 2013
Civilekonomer tre år efter examen,
Rapport år 2013
www.civilekonomerna.se
[email protected]
[email protected]

similar documents