Hoofdlezing Marcel Olde Rikkert EASYcare scholing

Report
De patiënt in the LEAD:
De EASYcare werkwijze en het waarom,
wat en hoe van beter luisteren!
Voor een significante impact op de zorg voor (kwetsbare) ouderen !!
31 maart
Bijscholing Hogeschool Ede
Waarom-wat-hoe
Doelstellingen:
1. Noodzaak andere werkwijze verhelderen.
2. Begrip krijgen van LEAD (=EASYcare werkwijze).
3. Inzicht belangrijke onderdelen
Waarom
180.000 ligdagen; waarvan 90.000 door ouderen (65+)
Waarom
180.000 ligdagen; waarvan 30.000 door kwetsbare ouderen
Waarom
Vraag het de patënt zelf: veel niet passende zorg:
Patienten en naasten (N=308):
43% onderbehandelen; 34% overbehandelen;
Artsen (N=486):
52% overbehandelen; 42% onderbehandelen
Csie passende zorg olv G vd Wal, 2014
Waarom
Oorzaken voor overbehandeling
n=105 n=249
%
%
Communicatie met de
patiënt:
52
50
Besluitvorming:
45
32
Begeleiding door
hulpverlener:
44
28
Neiging tot
33
(door)behandelen bij de
arts:
35
Csie passende zorg olv G vd Wal, 2014
Waarom
Mw Fransen, 83 jr, getrouwd.
Dementie lichte-matige ernst, loopt met rollator.
Diagnoses: ernstig hartfalen en dikkedarm kanker
Hoe
Innovatie
Prioriteiten mw Fransen in zorg en welzijn?!
LEAD: (= de EASYcare-werkwijze):
1. Luisteren: wat wil ze?
2. EAYSycare/medische
informatie verzamelen
3. Afstemmen opties
4. Doel afspreken samen
Hoe
Geriatrie in Radboudumc 2014
Oudere in de de LEAD:
Luisteren naar wat U wilt,
gaan alle problemen na, stemmen de behandelopties af,
en spreken daarna samen het behandeldoel af.
We werken zo, omdat we een belangrijke bijdrage
aan uw gezondheid en welzijn willen leveren!
Waarom
Radboudumc: senior vriendelijk in 2013!
Waarom
Radboudumc: senior vriendelijk in 2015??
Wat
Passende zorg ?
We gaan werken met
patient in de LEAD!
De Easycare werkwijze.
Wat
Onderwijs
2015 :
mw Fransen in de Bachelor !
Wat
2014 Onderzoek
Wat +
Wat +
EASY-Care
1
• Seeing, hearing, communicating
2
• Looking after yourself
3
• Getting around
4
• Your safety
5
• Accommodation and finance
6
• Staying healthy
7 • Your mental health and well-being
EASYcare TOS-triage
flowchart
Stage 1: GP
judgement
587
Non Frail
?
Frail
320
64
203
Non Frail
Frail
36
28
• 231 (39,4%) Frail (aged > 70)
V Kempen J et al. Br J Gen Pract. 2013;63:225-31
Predictive value EASYcare-TOS Frailty
assessment (Adj for age, diseases, drugs)
V
Kempen et al J Clin Epidemiol. 2014;67:176-83.
E-Health : Zorg & Welzijns Info Portal
Digitale overlegtafel
ZWIP
Stop
W. Derksen
“ZWIP” ?
Persoonlijke
community
> 1000 ZWIPpers
Apotheker
Verpleegkundige
Huisarts/
Specialist
Physio
Maatschappelijk werker
Oudere met
in de LEAD:
Luisteren
Easycare /medische inventarisatie
Afstemmen opties
Doelen afspreken
“Indien er één ding gedaan zou kunnen worden om de
situatie voor u te verbeteren, wat zou dat dan zijn?”
Doeldomein
%
Gezondheid
13
Mobiliteit
5
Emoties
1
Onafhankelijkheid
36
Sociale en familierelaties
4
Activiteiten en dagbesteding
13
Woonsituatie
11
Zorg- en welzijnsvoorzieningen
11
Communicatie over zorg
2
Anders
3
Robben Sarah, Thesis, Fam Pract & Br J Gen Pract 2012
ZOWEL NN – “100” unpublished work 2012
Epic versus emic
Beoordeel wilskracht en motivatie:
Inhoud en richting:
Wilskrachtig
Stevig/veerkrachtig
Kwetsbaar
Zwak / apathisch
Video oefening
Wat wil de oudere heer bij deze opname?
EASYcare domeinen behulpzaam?
Valkuil(en) om prioriteit te ontdekken?
Valkuilen voor het goed luisteren
-invullen
-ongeduld
-handelen
-richtlijnen/routines
-irritatie
-….
gezamenlijke besluitvorming
Fase
1. Historie
Voorbereiding 2. problemen voldoende in kaart gebracht?
3. Wie neemt in dit gesprek de beslissingen
4. Bepaal levensvisie en beleving:
CAVE culturele verschillen
5. Identificeer (behandel)doelen: ZORG en WELZIJN
Choice
6. Uitleg, informatie (Choice talk): KANSEN
Option
7. Option talk: (evt. keuzehulp)
8. Zorgplan besluitvorming (decision talk)
Decision
Skylla & Charibdis:
Mooie, passende, doelmatige en duurzame zorg!
Paradox
500 ouderen opnames/maand
170 slechter eruit dan erin
(KNMG 2010)
Strategie Geriatrie
Mrs Fransen in de LEAD!
Smell of the place
Radboudumc onderscheidend
goed voor oudere patiënten
Strategie
Of dhr Fransen in de LEAD!
Smell of the place
Radboudumc onderscheidend
goed voor oudere patiënten
Wat +
Oudere met
in de LEAD:
Luisteren
Easycare /medische inventarisatie
Afstemmen opties
Doelen afspreken
De oudere patiënt in the LEAD-interactie:
Stellingen:het beoordelen van de wilskracht
en motivatie van een oudere patiënten is een
verpleegkundige handeling/observatie.
De grootste valkuil hierbij is……….
De oudere patiënt in the LEAD-interactie:
Stellingen:
1. Succesvol ouder worden staat of valt
met het oplopen van beperkingen.
2. De sleutel van goed oud worden is
tegen je verlies kunnen
Geriatrie Radboudumc
Uw Gids bij het ouder worden

similar documents