2012 Bilgilendirme Sunumu İçin Tıklayınız

Report
T.C.
2. ÖRGÜT YAPISI (OLMASI GEREKEN)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Özel Kalem
Mehmet GELİR
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi
DAİRE BAŞKANI
Nursel ÇİTİL
İbrahim YAPICI
Arşiv
Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü
Mehmet GELİR
BankoYazı
Görevlileri
İşleri –Danışma
(Fakülteler Bazına)
Mehmet GELİR
Mehmet GELİR
Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğü
Şef
Şef
Mehmet GELİR
Mehmet GELİR
Disiplin Birimi
Mezuniyet, Diploma ve
Askerlik İşlemleri Birimi
İstatistik ve Planlama Şube
Müdürlüğü
Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğü
Şef
Mehmet GELİR
Raporlama Birimi
Değişim Programları
Mehmet GELİR
Birimi
Mehmet GELİR
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Birimi
Yatay-Dikey Geçiş işlemleri
Birimi
Kayıt Kabul ve Kayıt Silme
İşlemleri Birimi
Mehmet GELİR
Otomasyon İşlemleri
Birimi
Burs ve Harç İşlemleri
Birimi
Tahakkuk ve Satınalma
Birimi
2. ÖRGÜT YAPISI
T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
DAİRE BAŞKANI
Nursel ÇİTİL
Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğü
Remzi KORKMAZ
Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü
Abuzer AYKUT
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi
İbrahim YAPICI
Tahakkuk-Satın Alma
SGK
Abuzer AYKUT
* Sağlık
Yüksekokulu
* Eğitim Fakültesi
Birim Sorumlusu
Birim Sorumlusu
Abuzer AYKUT
İbrahim
YAPICI
* Meslek Yüksekokulu
* Sağlık Hiz. MYO
Birim Sorumlusu
Zeynep
HARMANCI
Nuri KARBA
İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü
Yazı İşleri
Mehmet GELİR
* Devlet
Konservatuarı
* İktisadi ve İdari Bil.
Fak.
*Mühendislik Fak.
İ. Erkan ÖZKAN
Arşiv
Murat AKSOY
*Fen-Edebiyat
Fakültesi
Birim Sorumlusu
Zeynep KESKİN
* İslami İlimler Fak.
*Turizm İşl. Ve Otel.
Y.O.
Birim Sorumlusu
Remzi KORKMAZ
S.N
PERSONELİN ADI SOYADI
ÜNVANI
GÖREVİ
1
Nursel ÇİTİL
Öğrenci İşl. Dai. Bşk. V.
Daire Başkanı
2
Remzi KORKMAZ
Şube Müd.V.
Kayıt Kabul Şube Müdürlüğünün iş ve
işlemleri, İslami İlimler Fak., Turizm İş.
ve Ot. YO. (421 öğrenciye) hizmet
vermekte
3
Abuzer AYKUT
Şube Müd. V. (Tedviren)
Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğünün iş ve
işlemleri, Gerçekleştirme Görevlisi, Bütçe ve
Mali İşler –Tahakkuk –Personel Maaşları,
YÖK ve KYK Yazışmaları, Toplam Kalite
Yönetimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
WEB sorumlusu, Öğrenci Otomasyon İş ve
İşlemleri Akademik Birim Sorumlusu ve
Sağlık Yüksekokulu birimlerine (556
öğrenciye) hizmet vermekte.
S.N
PERSONELİN ADI SOYADI
ÜNVANI
GÖREVİ
4
Zeynep HARMANCI
Bilgisayar İşl.
Öğrenci Otomasyon İş ve İşlemleri, Akademik
Birim Sorumlusu Meslek Yüksekokulu (3444)
öğrenci, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(234) öğrenci olmak üzere toplam (3678) öğrenciye
hizmet vermekte
5
İbrahim YAPICI
Bilgisayar İşl.
Öğrenci Otomasyon İş ve İşlemleri, Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi, Diploma Basımı, Akademik Birim
Sorumlusu Eğitim Fakültesi (2608) öğrenciye hizmet
vermekte
6
Zeynep KESKİN
Memur
Öğrenci Otomasyon İş ve İşlemleri, Yazışmalar,
Akademik Birim Sorumlusu ve Fen Edebiyat
Fakültesi (2220) öğrenciye hizmet vermekte
7
Nuri KARBA
Memur
Öğrenci Otomasyon İş ve İşlemleri, Akademik
Birim Sorumlusu Meslek Yüksekokulu (3444)
öğrenci, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(234 ) öğrenci olmak üzere toplam (3678) öğrenciye
hizmet vermekte
S.N
PERSONELİN ADI SOYADI
ÜNVANI
GÖREVİ
8
İshak Erkan ÖZKAN
Tekniker
Öğrenci Otomasyon İş ve İşlemleri, Akademik Birim Sorumlusu
İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Mühendislik Fakültesi , Devlet
Konservatuarı toplamda (1321) öğrenciye hizmet vermekte,
9
Mehmet GELİR
Hizmetli
Yazı işleri (Evrak Kayıt ve Yazışmalar)
*
Murat AKSOY
657 4/C’Lİ Personel
Öğrenci Belgesi, transkript belgesi , evrak dağıtım ve Arşiv
Sorumlusu
*
Semra GÜLAY KUTLU
Şirket Elemanı
Temizlik Elemanı
T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYISI
I. ÖĞRETİM
FAK./YO./MYO
TIP FAK.
FEN EDEBİYAT FAK.
EĞİTİM FAK.
İKT. VE İDR. BİL. FAK.
TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK Y.O
SAĞLIK YÜKS.
ADIYAMAN MYO
SAĞLIK HİZ. MYO
BESNİ MYO
GÖLBAŞI MYO
KAHTA MYO
FEN BİL. ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ
TOPLAM
II. ÖĞRETİM
TOPLAM
E.
53
K.
84
Top.
137
E.
K.
Top.
0
K.
84
E.
53
GENEL
TOPLAM
137
534
511
1045
264
302
566
813
798
1611
826
757
1583
528
497
1025
1254
1354
2608
247
230
477
170
166
336
396
417
813
82
143
225
0
143
82
225
113
378
491
0
378
113
491
660
1247
1907
1537
2425
1019
3444
185
49
234
0
49
185
234
616
628
1244
387
457
844
1085
1003
2088
188
244
432
116
195
311
439
304
743
237
542
779
63
141
204
683
300
983
36
38
74
0
38
36
74
19
36
55
0
36
19
55
3796
4887
8683
4823
7823
5683
13506
359
1887
1178
2936
T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYISI
I. ÖĞRETİM
II. ÖĞRETİM
TOPLAM
K.
77
Top.
186
E.
K.
TIP FAK.
E.
109
Top.
0
K.
77
E.
109
GENEL
TOPLAM
186
FEN EDEBİYAT FAK.
535
578
1113
364
313
677
891
899
1790
EĞİTİM FAK.
775
950
1725
490
518
1008
1468
1265
2733
İKT. VE İDR. BİL. FAK.
314
355
669
261
263
524
618
575
1193
TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK Y.O
210
120
330
0
120
210
330
SAĞLIK YÜKS.
124
432
556
0
432
124
556
ADIYAMAN MYO
1387
708
2095
1701
1122
2674
3796
SAĞLIK HİZ. MYO
56
199
255
0
199
56
255
BESNİ MYO
634
644
1278
437
376
813
1020
1071
2091
GÖLBAŞI MYO
320
282
602
228
159
387
441
548
989
KAHTA MYO
552
337
889
162
60
222
397
714
1111
DEVLET KONSERVUTUARI
11
12
23
0
12
11
23
İSLAMİ İLİMLER FAK.
22
19
41
40
37
44
81
MÜHENDİSLİK FAK.
50
55
105
0
55
50
105
FEN BİL. ENSTİTÜSÜ
54
41
95
0
41
54
95
SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ
56
23
79
0
23
56
79
5209
4832
10041
5372
6953
8460
15413
FAK./YO./MYO
TOPLAM
1287
22
3251
414
18
2121
Öğrenci İşleri Ne İş Yapar?
.
Eğitim-Öğretim
Planı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler
vd. Özel Yetenek
Arşiv
vd.
vd.
vd.
vd.
Kayıt
vd.
Duyurular vd.
vd.
vd.
vd.
Akademik
Takvim
vd.
Kayıt Silme vd.
vd.
Planlama
vd.
vd.
vd.
Öğrenci Kimlikleri vd.
Öğrenci
İşleri
vd.
vd. Denetim
Evrak Kayıt
vd. vd. Yazışma
vd.
Muafiyet İşlemleri
vd.
Lisansüstü
vd.
Bütçe Hazırlanması
vd.
vd.
vd.
vd.
Mezuniyet
vd.
vd.
vd.
vd. Çift Anadal/ Yandal
vd.
vd. vd.
Staj
KYK
vd.
Disiplin Cezaları
vd.
vd.
vd.
Güvenirlik
vd.
vd. vd.
İstatistik
Öğrenci Temsilciliği
vd.
vd.
vd.
Katkı Payı
vd.
vd. vd. Bölüm/Program/Merkez Açma
4.1 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
4.1 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
4.1. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde kampüs alanımızda banka şubesinin
açılması için gerekli yazışmaların yapılması,
Yeni kayıt için diğer illerden gelecek öğrencileri yönlendirmek ve bilgilendirmek
amacıyla otogar - ilçe otogarı ile Üniversitemiz girişinde danışma stantlarının
açılması ile ilgili yazışmaların yapılması ve ilgili alanlarda personel
görevlendirmelerin yapılması,
Yeni kayıt dönemlerinde akademik birimlerden kayıt görevlileri ile akademik
danışmanların görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmaların yapılması,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası ile ilgili güncellemelerin periyodik
olarak yapılması
4.2 RUTİN İŞ VE İŞLEMLERE EK OLARAK 2012 YILINDA YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR:
* Öğrencilerimizin Daire Başkanlığımıza bizzat gelmelerine gerek kalmadan bilgi
alabilmelerini sağlamak amacıyla sıkça sorulan sorular bölümü hazırlanarak web
sayfamızda hayata geçirilmiştir. Böylece öğrencilerimizin merak ettiği konularla
ilgili cevaplara kısa sürede ulaşmaktadır.
* Yeni öğrenci işleri otomasyon sisteminin sorunsuz bir şekilde geçişini
sağlamak amacıyla eski programda var olan hatalı ve eksik 1541 verinin girişi
yapılmış ve toplam 13506 öğrencinin transkriptleri eski program ve yeni
program üzerinden eşleştirilmiş ve denklikleri sağlanmıştır.
-4.2 RUTİN İŞ VE İŞLEMLERE EK OLARAK 2012 YILINDA YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR
-Eski Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğimizdeki 11. Maddenin a,b,c,ç,d,e,f
maddelerindeki aksaklıklar tespit edilmiş ve öğrencilerin lehine işlem yapılması sağlanmıştır.
-Hazırlanan Üniversitemiz Yeni Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
-Yeni yönetmeliğin yayımından sonra eski öğrencilerin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla tüm
başarı notları bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon tarafından kabul edilen YÖK’ün Not Dönüştürme
tablosunun en üst limit aralığı dikkate alınarak notlarının dönüşümü sağlanmıştır.
- Öğrenci kimlik kartlarında hologram uygulamasına geçilmiştir.
- Üniversitemize gelen öğrencilerin kişisel bilgi girişlerini üniversitemize gelmeden kendilerinin yapabilmeleri
için “Öğrenci Ön Kayıt” modülü oluşturulmuş ve ilk kayıtlarda yaşanılan yoğunluğun azaltılması sağlanmıştır.
-Öğrencilerimizin talepleri halinde Daire Başkanlığımıza gelmeden de (zaman ve hava şartları vb.) bağlı
oldukları akademik birimlerden öğrenci belgesi, transkript belgelerini alabileceğine ilişkin düzenlemeler
yapılmış olup akademik birimlerden biri hariç (MESLEK YÜKSEKOKULU) diğerlerinde bu hizmet
verilmektedir
-Mezunlarla sürekli iletişim halinde bulunmak ve ilişkileri geliştirmek amacıyla mezunlar portalı oluşturulmuş
ve üye kayıtları devam etmektedir. Bu portala bugüne kadar 38 öğrencimiz kayıt olmuştur.
- Kalite Yönetimi süreci kapsamında Birimimize ait iş akış şemaları oluşturuldu.
-Mayıs 2012 tarihinde Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘‘Üniversitelerde Öğrenci İşleri: MEVZUAT –
UYGULAMA – BİRLİKTELİK” konulu toplantıya katılım sağlanmış, fikir alışverişinde bulunulmuştur.
-6353 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affına ilişkin başvurular kabul edilmektedir.
II. AMAÇ VE HEDEFLER
2013 YILI İÇİNDE YAPILMASI HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR
-Mezun olan öğrencilerimize verilen diplomalar ile ilgili (daha kaliteli ve yeni bir
tasarım) çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca orijinalliğin korunması ve
güvenliğin sağlanması amacıyla mühür ve imza dışında sıcak baskı hologram
uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır. İleriki zamanlarda öğrenci belgesi ve
transkript belgelerinde de uygulanması düşünülmektedir.
-Adıyaman Üniversitesi “Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi (Tamamlandı)
-Adıyaman Üniversitesi “Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Başvuru ve Kayıt
Yönergesi” (Tamamlandı)
-Adıyaman Üniversitesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi(ECTS/AKTS) Uygulama
Yönergesi (Tamamlandı)
-Adıyaman Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönerge (Çalışmalar devam etmekte)
-Adıyaman Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi (Çalışmalar devam etmekte)
- Bağıl değerlendirme sistemi ile ilgili düzenlemeler yapılmış. Ancak ilgili
yönergenin 10. maddesinin c. bendindeki durum 2012-2013 eğitim-öğretim yılı
bahar yarıyılında tamamlanmıştır.
- 6111 sayılı yasa gereğince, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde AKTS kredisine geçiş ile ilgili düzenlemelerin yakın bir
zamanda tamamlanması planlanmaktadır. (Genel Not Ortalamalarının AKTS
kredisi üzerinden hesaplanması vb.)
- Bologna süreci kapsamında öğrenci işleri olarak, Bologna ve Diploma Eki ile
ilgili veri girişleri otomasyon sistemine aktarılarak kontrolleri sağlanmakta.
(Fakülte, program/bölüm tanımlamaları Türkçe/İngilizce, Diploma Eki
bölümlerinin oluşturulması-düzenlemeler)
- Bologna sistemindeki eksiklikler birim bazında tespit edildi ve eksikliklerin
tamamlanması için birimlere yazılar yazıldı. Dış İlişkiler Birimi ile Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığımız tarafından bilgilendirme toplantıları yapılmakta. Ayrıca
birimimizce teknik destek verilmekte.
- Mezun olan tüm öğrencilerimize Diploma Eki verebilmemiz için gerekli alt yapı
hazırlandı.
Şu an için ücretsiz ve otomatik olarak diploma eki verme
durumundayız.
- Üniversite olarak Diploma Eki Etiketine sahip olmak için gerekli çalışmalar
titizlikle takip edilmekte. Bu çalışmalar Dış
İlişkiler Birimi ile koordineli bir
şekilde yürütülmektedir.
4.2 RUTİN İŞ VE İŞLEMLERE EK OLARAK 2012 YILINDA YAPILAN DİĞER
ÇALIŞMALAR:
SAYISAL VERİLER
01 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında, Üniversite içi birimler ile
Üniversite dışındaki kurumlarla yapılan yazışmaların sayısı
Giden evrak sayısı : 6208
Gelen evrak sayısı: 1776
Öğrenci Belgesi : 15.718
Transkript
: 10.149
Akademik Birimlerden gelen Yönetim Kurulu Kararı ve diğer not değişikliği işlem
sayısı : 21715
Öğrencilerle ile ilgili muafiyet İşlemlerine ilişkin işlem sayısı : 8008
Diploma Basımı Sayısı : 4740
Üniversitemize yatay geçişle gelen öğrenci sayısı : 138 öğrenci
Diğer Üniversitelere yatay geçişle giden öğrenci sayısı : 107 öğrenci
6353 sayılı af yasasından yararlanan öğrenci sayısı : 43
2012 -2013 güz yarıyılından bu yana birimimiz personeli tarafından yapılan
(otomasyon üzerinden) 7 aylık süredeki işlem sayımız 286.890
1 Devlet Konservatuarı
3 Enstitü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
-Sosyal Bilimleri Enstitüsü
-Sağlık Bilimleri Enstitüsü (*)
bulunmaktadır.
(*) Öğrencisi bulunmayan Fakültelerimiz
Giderler
2012 yılı Bütçe
Baş. Öd.
Serbest
ödenek
Harcanan
Gerçekleşme
oranı
Personel Giderleri
241.000,00
241.000,00
186.383,50
% 77
Sos. Güvenlik Kurumları
Giderleri
46.000,00
46.000,00
32.511,57
% 70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
26.900,00
26.900,00
12.149,55
%32
Toplam
313.900.00
313.900.00
231.044.62
%73
2010 – 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA MEZUN
OLAN ÖĞRENCİ SAYISI
2191
2011 – 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA MEZUN
OLAN ÖĞRENCİ SAYISI
3275
2012 – 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ
YARIYILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI
707
ENSTİTÜLERDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA MEZUN
OLAN ÖĞRENCİ SAYISI
57
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA MEZUN
OLAN ÖĞRENCİ SAYISI
38
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ
YARIYILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI
6
2010 – 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
489
2011 – 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
495
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
476 ( 107 Sİ YATAY GEÇİŞ İLE GİTTİ)

similar documents