Een korte samenvatting van het reglement

Report
Provinciale subsidies voor vergroening
van schooldomeinen
Twee basisvoorwaarden
Vier uitgangspunten
Biodiversiteit bevorderen
Educatieve meerwaarde
Ecologisch
Participatief
Educatief
Geïntegreerd
Wie zal wat betalen?*
-
Terugbetaling 85 % vd aanvaarde investeringskost
Minimum investering: € 1000 ( € 850 subsidie)
Maximum subsidie: € 5000 ( € 5885 investering)
Prefinanciering
Bepaalde onderdelen: vastgelegd bedrag.
-*
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie West-Vlaanderen goedgekeurde kredieten.
Hoe loopt zo’n vergroeningstraject?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Indienen intentieverklaring (www.west-vlaanderen.be/nos)
Verkennend gesprek met MOS-begeleider
Vorming voor het team (2 uur)
Bevraging van team, kinderen, ouders…
Eventueel inschakelen externe expertise
Opmaak inrichtingsplan
Opvragen offertes
Opstellen plan om project educatief te integreren in de schoolwerking
Indienen projectvoorstel en wachten op goedkeuring
Uitvoering vh project
Indienen subsidiedossier
Welke kosten mag ik inbrengen?
-
Streekeigen plantgoed
Uitbraak verhardingen
Graafwerken (‘put&bult’, poel, speelheuvel,…)
Inhuren externe expertise
Noodzakelijke afrasteringen
Ondersteuningsmaterialen
Educatieve bebording
Veldwerkmaterialen
Klein tuingereedschap
…
Dit in overleg met de MOS-begeleider
(redelijkheid: vergroening primeert!)
Ik maak een dossier en daarin zit…
1. Projectvoorstel:
- Het projectvoorstelformulier met gegevens van de school
- Beknopte schriftelijke toelichting (doelstellingen, omschrijving educatieve
verankering, verduidelijking participatief luik)
- Werkplanning voor de uitvoering van het project
- Planning voor opvolging en onderhoud van het project
- Gedetailleerde begroting (met uitgaven- en inkomsten) en bestekken/offertes
- Plattegrond beginsituatie
- Plattegrond gewenste situatie
2. subsidieaanvraag
- Plattegrond en foto’s realisatie
- Offertes en facturen (met betaalbewijs)
- Eventuele vergunningen (of bewijs aanvraag ervan)
- Visibiliteit Provincie
En wanneer zien we ons geld?
- Indienen projectvoorstel voor 1 juni
- Indienen subsidieaanvraag voor 1 februari of 1 juni
- Eventuele extra stukken voor half april of half oktober
- Uitbetaling voor einde kalenderjaar.

similar documents