Opbrengstgericht werken

Report
“Van data naar didactiek”
Onderzoek naar opbrengstgericht werken op vier scholen
Irma van der Neut
Hans Mariën
Onderzoekvragen
• Hoe werken scholen opbrengstgericht?
• Wat is het resultaat daarvan?
• Wat zijn belangrijke bouwstenen in het proces van
opbrengstgericht werken?
 Kwalitatief onderzoek bij vier scholen
Hoe werken scholen
opbrengstgericht?
• Scholen en leerkrachten doorlopen een cyclus
Wat is het resultaat?
• Gezamenlijke bespreking leeropbrengsten
• Gezamenlijk proces van betekenisverlening
• Aandacht voor en veranderingen in:
– Aanbod
– Didactische aanpak
– Leerkrachtgedrag
Wat zijn belangrijke bouwstenen?
• Systeem voor analyse leeropbrengsten: op
leerdoelniveau
• (Sturen op) projectmatige aanpak (pdcacyclus)
• Sfeer van onderling vertrouwen + fouten
maken mag
Relevantie
Bewustwording:
• Relatie OGW en kwaliteit van onderwijs
• Relatie tussen aanbod, aanpak, leerkrachtgedrag én
leeropbrengsten
• OGW draagt bij aan professionalisering docenten

similar documents