sunum-uyumsoft

Report
Uyumsoft Bilgi Sistemleri
ve Teknolojileri A.Ş.
biz kimiz?
biz kimiz?
150+ kişilik
uzman mühendis
kadromuz ve
çözüm ortaklarımız ile
İstanbul, Ankara,
İzmir, Bursa, Bakü
ofislerimizde Dünya
standartlarında, yazılım ve
danışmanlık hizmeti veriyoruz.
müşterilerimiz
45+sektörden
1.500+
büyük-ortaküçük ölçekte
müşteri
müşterilerimiz
Sektörel
dağılım
müşterilerimiz
Müşterilerimizin
dağılımı
kurumsal iş sistemlerimiz
Uyumsoft Kurumsal
İş Sistemleri;
finans, üretim,
dağıtım iş süreçlerini ve
piyasalarda yaygın
iş pratikleri ile
çalışma tarzlarını
kapsayan uygulamalardır.
ERP,
CRM,
HR,
BI,
10+
ülkede
10+
dilde
kurumsal iş sistemlerimiz
Kurumsal
ekosistemlerdeki
işlevleri,
360° kapsayan
"adım-adım"
devreye
alınabilen
50+ bileşen,
4,000+ işlem,
özellik, parametre, ekrandan oluşan;
bütünleşik iş uygulamasıdır...
kurumsal iş sistemlerimiz
teknoloji iş ortaklarımız
hizmetlerimiz
İş süreçleri Analizi
Internet Çağında iş süreçlerinizi, Dünya standartlarında yönetin.
i-Dönüşüm Danışmanlığı
Veriye Dayalı İşlem Yapılandırma Yoluyla İş Modeli İnovasyonu.
İş Uygulaması Yerleştirme ICT Proje Danışmanlığı
Üretim, ticaret, kullandırma ve barındırma hizmetleri, v.d. 45 endüstride
uygulama tecrübesi.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı
Yaşam dönüşümdür… iDönüşüm Metodolojisi
İş modeli
tasarımı
-Tedarik,
üretim,
hizmet
ve gelir
modeli
-Operasyonel
Süreç Analizi
Enformatik
tasarım
Kavramsal
Tasarım
Mantıksal
Tasarım
İşlevsel Tasarım
Uygulamalar
İDönüşüm
Mobil Erişim
Bilgi güvenliği
Yönetişimin örgütlenmesi
-Yerleştirme
Projesinin
Planlanması
-Proje Ekibinin ve
yönetiminin teşkili
-Politikaların
belirlenmesi
-Parametrelerin
tanımlanması
-Kural ve Koşulların
yerleştirilmesi
-Çizelgelenmis/Raporlama
-Mantıksal/Testler
-Yetkilendirme,
delegasyon
-İşlem bazlı gözetim
-İş bütünleştirme ,
entegrasyon
Yönetişimin
sürdürülmesi
Destek
Danışmanlık
Eğitim
Bakım
Denetim/Audit
Yaşam dönüşümdür - İş Süreçleri
Yaşam dönüşümdür - İş Süreçleri
Yaşam
dönüşümdür
İş dünyası,
Ekosistem
katmanı
Yaşam dönüşümdür
İşlemler, operasyonel veri yönetimi
Yaşam
dönüşümdür
“Enformatik Sistem Hizmetleri Sağlayıcınız”
Uyumsoft,
Türkiye’nin enformasyon toplumuna doğru
e-Fatura, e-İrsaliye, e-Ödeme, e-Şirket, e-Arşiv, e-GenelKurul, e-Defter
(stratejik finansal veri yönetimi) v.d.
iDönüşüm düzenlemelerinin
iş dünyasına yansımalarına yönelik
enformatik sistemleri
geliştirme, yerleştirme ve sürdürme
hizmetlerinin sağlayıcısıdır.
kalite belgelerimiz
ISO 10002:2004
ISO/IEC 27001:2005 ISO 9001:2008
Müşteri Memnuniyeti Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi
Yönetim Sistemi
Kalite Yönetim
Sistemi
Hizmet Yeterlilik
Belgesi
ISO 22301
ISO 20000
İş sürekliliği Yönetim
Sistemi Sertifikası
Bilgi Teknolojileri
Hizmet Yönetim
Sistemi Sertifikası
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetimiz
YTÜ, İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Afyon
Kocatepe Üniversitesi vb ile üniversite-iş dünyası işbirliği yapıyoruz.
Uyumsoft Akademi’de 8 yılda 1.000 gence eğitim verip,
iş dünyasına kazandırdık.
Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden mühendislik öğrencilerine,
Uyumsoft Akademi olarak, yaz okulu stajı imkanı sağlıyoruz.
neden uyumsoft?
Yürütmekte
olduğu
projenin
başarılı bir
şekilde
sonuçlanması
hedefini,
ticari
hedeflerinin
üstünde
tutar.
Olası
sorunlar
karşısında
uzlaşmacı ve
çözüm odaklı
bir yaklaşım
izler,
müşterisi ile
ihtilafa
düşmekten
kaçınır.
Müşterileri,
çalışanları,
tedarikçileri,
iş ortakları ve
tüm
ekosistemi ile
olan
ilişkilerinde
adalet
ilkesini temel
alır.
Ar-ge ve
inovasyona
sürekli
yatırım
yaparak,
müşterilerini
geleceğe
taşır.
neden uyumsoft?
10 müşterisinden 7’si
başka bir müşterisinin tavsiyesi üzerine Uyumsoft’u seçmektedir
%70
Müşteri tavsiyesi
neden uyumsoft?
Uyumsoft müşteri anketi
başarılı proje oranı
%91
Müşteri
memnuniyeti
neden uyumsoft?
Uyumsoft,
20 yıllık deneyimiyle lider iDönüşüm merkezi olarak
İş dünyasının merkezinde yer alan
Milli Projelerde sorumluluk üstleniyor:
• veritabanları,
• portallar,
• kurumsal yönetişim uygulamaları,
• web servisler,
• ICT teknik hizmetler sağlayıcısı.
neden uyumsoft?
Uyumsoft,
Enformasyon toplumunda iş dünyasının merkezindeki;
• MERSİS Merkezi Sicil Kayıt Sistemi,
• ESBİS Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi,
• HKS Hal Kayıt Sistemi
• ARGE Portalı ve Merkezi Yönetişimi,
• v.d.
iDönüşüm projelerini yürütmektedir.
Türkiye’nin tüm iDönüşüm projelerinde
servis sağlayıcı odağımızı taahhüt ediyoruz.
neden uyumsoft?
Türkiye’nin büyük markaları başta olmak üzere,
Mükelleflerin mali işler süreçlerinde köklü bir değişimi öngören;
e-Fatura,
e-Defter,
e-İrsaliye,
e-Arşiv,
e-Ödeme,
MTHS iŞirket,
KEP ve
e-İmza
süreçlerinde;
işgününden,
işyerinden,
işgücünden
tasarruf sağlıyoruz…
Hızlanan iş süreçleri ve
izlenebilir ödeme/tahsilat işlemleriyle
katma değerli servisler sunuyoruz…
neden uyumsoft?
Artık, “Güvenilir ICT İş Ortağı” işinizin sürekliliğinde anahtar önemdedir.
Artık, işletmelerden işletmelere (B2B) ve,
işletmelerden nihai tüketicilere (B2C)
Mükelleflerin mali işler süreçlerinde köklü bir değişimi öngören uygulamalar,
başta e-Fatura olmak üzere, peyderpey bütün ekonomiye yaygınlaştırılacaktır.
İş dünyasının en ciddi, en hassas ilişkisi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
iledir.
İşin en karmaşık süreci “fatura”ya ilişkindir.
Faturanın ilişkilendirilmediği iş süreci, hemen hemen yoktur.
Fatura, işin çok sayıda fonksiyonunu, sürecini, parametresini etkileyen çok karmaşık,
özellikle de Maliye ile ilişkiler bakımından hassas bir uygulamadır.
neden uyumsoft?
GİB Portaldaki mükelleflere,
Uyumsoft E-Fatura Platformunun kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde;
- tek kullanıcılı bir sisteme mahkum olmadan,
- farklı fatura türlerinde sıkıntı çekmeden,
- fatura sayısı kotasına takılmadan,
- arşivlemeyi dert etmeden,
- fatura işlemlerinde mali mühür gerekmeden,
- zarf karmaşası ile uğraşmadan,
e-Fatura uygulamasına güvenilir ve ekonomik bir şekilde geçiriyoruz,
işlem sürelerini kısaltıyoruz,
fatura üreten iş uygulamaları ile entegre ediyoruz…
“Güvenilir iDönüşüm İş Ortağınız” Uyumsoft
,
Esnek…
Yetkin…
Onaylı…
Kapsamlı…
Yetkin…
Esnek…
Güvenli…
İsterseniz, GİB’in
şart koştuğu
teknik yetkinlik
ve yeterliliğe
ulaşıp onay
aldığınız anda
“Özel
Entegrasyon”dan
“Doğrudan
Entegrasyon”a
geçebilirsiniz.
Türkiye’nin, Enformasyon
Toplumuna doğru
iDönüşüm projelerinin
merkezinde yer alan;
e-fatura, e-defter, e-irsaliye, eÖdeme, KEP, e-İmza, e-Arşiv,
MTHS iŞirket uygulamalarında,
ISO 9001, ISO27001, ISO 22301,
ISO 10002,ISO 20000, ISO 22301
Kalite Güvence Belgelerine sahip
hizmet sağlayıcıdır.
“Güvenilir iDönüşüm İş Ortağınız” Uyumsoft
Onaylı…
Kapsamlı…
Güvenli…
GİB e-Fatura Uygulaması
ile
kurumsal iş sistemlerini
bütünleştiren,
TÜBİTAK Mali Mühür
onaylı,
Maliye Bakanlığı GİB “Özel
Entegrasyon” ve
“Saklama Hizmetleri”
vermeye izinli
lider firmadır.
iş dünyasının merkezinde
yer alan
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
(MERSİS),
Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS),
Hal Kayıt Sistemi (HKS)
iDönüşüm projelerini
yürütmektedir.
Mali Mühürlü
e-Faturayı,
Hizmet Sağlayıcı
açamaz,
göremez,
%100 güvenlidir.

similar documents