POLEDNÍKY a ROVNOBĚŽKY

Report
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Předmět Zeměpis 8.ročník ZŠP. Vytvořeno 2011/2012.
Povrch země je pokryt pomyslnou sítí čar, která se skládá
ze 180 kružnic a 360 polokružnic.
Vzniká tak síť, pomocí které můžeme
určit polohu kteréhokoliv místa na
Zemi.
180 kružnic
Určujeme tak
ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE.
360 polokružnic
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Polokružnice spojují oba póly a říkáme jim poledníky.
Je jich celkem 360.
POLEDNÍKY
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Kružnice zvané rovnoběžky,
jsou kolmé na poledníky a
vedou ve směru od západu
k východu.
Tyto rovnoběžky, nejsou
stejně dlouhé.
Je jich celkem 180.
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
ROVNOBĚŽKY
Představte si, že se plavíte v moři a ztroskotáte. Potřebujete zavolat
pomoc ! Aby záchrana mohla dorazit, musíte udat svoji polohu.
Ve městě je to jednoduché, stačí znát ulici ….
SOS - ztroskotali jsme na:
45°25´severní šířky
9°48´ západní délky
SOS, SOS!
Udali jsme zeměpisné souřadnice.
Kde jsou trosečníci?
Vysvětlíme si dále.
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Každým místem na zeměkouli
probíhá jedna rovnoběžka a jeden
poledník.
Můžeme tak u každého místa zjistit
jeho zeměpisnou šířku a délku určit jeho zeměpisné souřadnice.
Žádné dva body na Zemi
nemohou mít stejné
zeměpisné souřadnice.
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Poledníky jsou polokružnice, které spojují severní a jižní pól.
 Poledníků je celkem 360 (180 z.d. + 180 v.d.).
severní pól
 Jsou všechny stejně dlouhé - 20 000 km.
 Určují ZEMĚPISNOU DÉLKU.
 Poledníky slouží také k dělení Země do
časových pásem.
 Nejdůležitějším poledníkem je nultý
poledník.
poledníky
jižní pól
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Poledníků je celkem 360 = 180 západní délky + 180 východní délky
Číslují se se v zeměpisných stupních.
Nejdůležitějším poledníkem je hlavní (nultý)
poledník, od kterého se počítá zeměpisná
délka.
.Číslo 180° má poledník, který je přímo proti
poledníku 0°(hlavnímu poledníku). Tyto dva
poledníky dělí Zemi na dvě polokoule východní a západní.
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Kartografové nultý poledník umístili do Londýnského předměstí Greenwich
(grynyč). Hlavní poledník zde prochází hvězdárnou.
Základní poledník v Greenwichi
Královská observatoř Greenwich
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Rovnoběžky jsou kružnice kolem celé zeměkoule směřující
od západu k východu.
severní pól
 Rovnoběžek je celkem 180 (90 s.š. + 90 j.š.).
 Nejsou všechny stejně dlouhé. Nejdelší je
rovník - 40 000 km.
 Určují ZEMĚPISNOU ŠÍŘKU.
 Místa na jedné rovnoběžce nemají stejný
čas.
rovnoběžky
jižní pól
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Rovnoběžek je celkem 180 = 90 severní šířky + 90 jižní šířky.
Číslují se v zeměpisných stupních.
Nejdůležitější rovnoběžkou je rovník od
kterého se počítá zeměpisná šířka.
Číslo 0° má rovník. Tvoří kružnici, která dělí
Zemi na dvě polokoule – severní a jižní.
Rovnoběžky se směrem k pólu zkracují a
na pólu se mění v bod.
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Poledníky a rovnoběžky tvoří zeměpisnou síť.
Poledníky jsou polokružnice, je jich celkem 360.
Hlavní poledník je nultý poledník.
Poledníky určují zeměpisnou délku – západní a východní.
Rovnoběžky jsou kružnice, je jich celkem 180.
Hlavní rovnoběžkou je rovník.
Rovnoběžky určují zeměpisnou šířku – severní a jižní.
ROVNOBĚŽKY
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
POLEDNÍKY
POLEDNÍKY
Severní šířka
Severní šířka
Západní délka
Východní délka
ROVNOBĚŽKY
Jižní šířka
Jižní šířka
Západní délka
Východní délka
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Dokážete přibližně určit
zeměpisné souřadnice
Prahy?
…… ………………. délky
…… ………………. šířky
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Dokážete přibližně určit
zeměpisné souřadnice
Prahy?
14° východní délky
50° severní šířky
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
SOS - ztroskotali jsme na:
45°25´severní šířky
9°48´ západní délky
SOS, SOS!
Pomocí souřadnic najděte místo na
ztroskotání Zemi.
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr
Pomocí souřadnic na mapě najděte města v ČR.
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/17 – Rak Petr
Tento poledník
naleznete v Praze
na Staroměstském
náměstí.
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/17 – Rak Petr
http://www.zsdobrichovice.cz/programy/zemepis/zemepisna_sit/index.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poledn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnob%C4%9B%C5%BEka
Kliparty a obrázky – sada MS Office 2010
EU OPVK – III/2 – A3 – 1/18 – Rak Petr

similar documents