Cenova_tvorba_v_CR_-_IVpr prezentace MS PPoint

Report
Cenová tvorba v cestovním
ruchu
4. přednáška
1
KALKULACE TUZEMSKÉHO
POBYTU
Př:
Stanovte výslednou cenu pobytového zájezdu na základě předběžné
kalkulace, pokud znáte následující údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
termín zájezdu: 12. – 14. dubna
předpokládaných počet najetých km 1000 km + 5% objížděk, 50 Kč/km
kapacita autobusu 50 os.
riziko neobsazenosti 16%
ubytování za 2 lůžkový pokoj: Kč 1000 / noc
polopenze: Kč 350 /os./den
pro studenty sleva 5 %
předpokládané režijní náklady na zájezd 8400 Kč
2
KALKULACE TUZEMSKÉHO POBYTU
Řešení:
doprava:
1000 km * 1,05 = 1 050 km
1050 km * 50 Kč = 52 500 Kč
počet osob:
50 os. – 16 % riziko neobsazenosti, tj. = 42 osob
ubytování:
500 Kč/ os. * 2 noci * 42 osob = 42 000 Kč
strava:
350 Kč/os. * 2 * 42 osob = 29 400 Kč
----------------------------------------------------------Celkem = 123 900 Kč
3
KALKULACE TUZEMSKÉHO POBYTU
NÁ na 1 os.:
123 900 Kč / 42 os. = 2950,režie na 1 os:
8400 Kč/ 42 os. = 200,Kalkulace:
nakoupené služby:
2950,režie
200,marže 30 %
945,--------------------------------------------
CENA BEZ DPH
4095,-
CENA S DPH 4294,-
DPH
ZÁKLAD
DAŇ
V katalogu např. 4299,-
21%
945,-
199,-
4
KALKULACE TUZEMSKÉHO POBYTU
STANDARDNÍ CENA S DPH Kč 4 299,-
CENA PRO STUDENTY S DPH KČ
4299 * 0,95 = Kč 4084,- (po zaokrouhlení)
Cílem poskytnutých slev je motivovat potenciální klienty k nákupu
pobytového zájezdu. Předpokládá se, že nižší cena bude
kompenzována vyšším počtem prodaných zájezdů.
Z tohoto důvodu je nezbytné po uskutečnění zájezdu spočítat
výslednou kalkulaci!
5
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
1. ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE DLE SMĚRNICE 2006/112/ES
2. PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ DPH V EU
a) ubytování
b) stravování
c) přeprava osob
d) zprostředkování
3. KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTOVÉHO ZÁJEZDU
6
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
1. ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE DLE SMĚRNICE 2006/112/ES
2. PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ DPH V EU
a) ubytování
b) stravování
c) přeprava osob
d) zprostředkování
3. KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTOVÉHO ZÁJEZDU
7
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
1. ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE DLE SMĚRNICE 2006/112/ES
-
-
vytvořena Evropskou komisí – CR je specifický druh podnikání
služba je složena z několika dílčích služeb, které tvoří tzv. balíček služeb
(doprava, ubytování, strava, pojištění apod.)
služby jsou dodávány na území nebo mimo území členských států EU
zároveň subjekty mají sídlo či provozovnu v EU
-
služby se často uskutečňují v jiném členském státě než je sídlo CK
běžný režim by byl značně náročný, každá země jiné % DPH, základní/snížená
sazba, registrace u správce daně apod.
cílem zjednodušit zdanění CK a sjednotit zdaňování služeb DPH u CR
-
NEVZTAHUJE SE NA CK, KTERÉ VSTUPUJÍ JEN JAKO ZPROSTŘEDKOVATELÉ!!!!!
8
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO
POBYTU
9
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
1. ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE DLE SMĚRNICE 2006/112/ES
ZÁKLAD DANĚ
ZISKOVÁ PŘIRÁŽKA
ZISKOVÁ PŘIRÁŽKA = celková částka bez DPH, kterou má zaplatit cestující za služby –
skutečné náklady CK na dodané zboží a poskytnuté služby jinými osobami povinnými
k dani
-
vše musí sloužit k přímému prospěchu cestujícího
-
NENÍ NÁROK NA ODPOČET DPH NA VSTUPU
MÍSTO PLNĚNÍ
- členský stát, ve kterém má CK sídlo nebo stálou provozovnu
10
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
1. ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE DLE SMĚRNICE 2006/112/ES
ZÁSADNÍ PROBLÉMY
MOŽNOST POUŽITÍ ZVLÁŠNÍHO REŽIMU PŘI PRODEJI CESTOVNÍCH BALÍČKŮ JINÝM
CK ČI OPERÁTORŮM
POUZE PRO KONEČNÉ SPOTŘEBITELE!!!!
-
jinak musí být vše zdaněno zvlášť a v souladu s příslušnou legislativou v zemi
plnění !
některé členské státy
POUŽITÍ ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU PŘI PRODEJI SLUŽEB JINÝM PLÁTCŮM DANĚ
-
jedná se o konečného spotřebitele – tj. by měla být možnost ZR, ale subjekt je
plátce DPH a využívá služby pro svoji ekonomickou činnost – nelze uplatnit
odpočet – není v souladu se zásadou neutrality DPH v EU!!!!
11
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
1. ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE DLE SMĚRNICE 2006/112/ES
ZÁSADNÍ PROBLÉMY
CK SE SÍDLEM MIMO EU, PRODEJ ČASTO PŘES INTERNET
-
řada CK změnila sídlo a „přestěhovala“ se z EU do některé z třetích zemí
cílem se vyhnout zdanění DPH a používání zvláštního režimu pro CK
narušena hospodářská soutěž, menší CK nemají šanci změnit sídlo
-
ALE! EU přichází o zdanění spotřeby
nižší příjem do rozpočtů
členských států EU
12
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
2. PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ DPH V EU
CK ALFA – česká cestovní kancelář, plátce DPH
1. UBYTOVÁNÍ
CK ALFA zakoupí ubytování v hotelu v Německu
Místo plnění DPH bude v místě ubytování. Hotel bude fakturovat přenocování hostů
včetně DPH. CK ALFA nemá nárok na odpočet DPH.
2. STRAVOVÁNÍ
CK ALFA zakoupí stravování pro své klienty v hotelu v Německu
Místo plnění DPH bude v místě poskytnutého stravování ování. Hotel bude
fakturovat včetně DPH. CK ALFA nemá nárok na odpočet DPH.
13
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
2. PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ DPH V EU
CK ALFA – česká cestovní kancelář, plátce DPH
3. PŘEPRAVA OSOB
CK ALFA zakoupí pro své klienty transport do hotelu v Německu. Přepravu zajišťuje
společnost ze Slovenska.
Místo plnění DPH bude v místě poskytnutí přepravy. Tj. ČR a Německo. V ČR je
nepravidelná přeprava osvobozena od DPH. V Německu se bude platit 19-ti % DPH.
CK ALFA nemá nárok na odpočet DPH.
4. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
CK ALFA poskytla službu zprostředkování zájezdu rakouské CK. Místo plnění dodané
služby je sídlo (místo podnikání) příjemce. Tj. se jedná o Rakousku. CK ALFA nebude
fakturovat včetně DPH. DPH odvede rakouská CK!
14
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
3. KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTOVÉHO ZÁJEZDU
Př. CK ABC, s. r. o. – česká cestovní kancelář, plátce DPH
CK pořádá 5 denní pobytový zájezd do Německa. Přeprava bude uskutečněna autobusem
prostřednictvím slovenského přepravce. Základní sazba DPH na Slovensku činí 20 %.
Celkem ujetá vzdálenost činí 1200 km, z toho v ČR 500 km a v D 700 km. V Německu činí
základní sazba DPH 19 %.
V D budeme využívat služeb německého delegáta. Delegát je podnikatel, plátce DPH. Jeho
odměna činí 80 EUR za den. Tato částka neobsahuje DPH 19 %.
Ubytování je poskytnuto v hotelu. Cena 2 lůžkového pokoje činí 100 EUR / pokoj. Hotel je
plátce DPH.
Kapacita autobusu je 50 osob. Riziko neobsazenosti činí 20 %. Marže CK je stanovena ve
výši 30 %. Předpokládaná režie CK je 16 000 Kč / akci.
Kurz CZK/EUR = 25,50
P.S. některé z uvedených údajů se nemusí objevit v kalkulaci15
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
3. KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTOVÉHO ZÁJEZDU
DOPRAVA
CZ
D
500 km * 2,20 * 25,50
700 km * 2,20 * 1,19 * 25,50
=
=
28050,00
46731,30
-------------74781,30 Kč
UBYTOVÁNÍ
D
20 * 4 * 100 * 1,19 * 25,50
=
242760,00 Kč
DELEGÁT
D
80 * 5 * 1,19* 25,5
=
12138,00 Kč
----------------329679,30 Kč
Celkem DOPRAVA
CELKEM (D+U+D)
16
KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTU
3. KALKULACE ZAHRANIČNÍHO POBYTOVÉHO ZÁJEZDU
CELKEM (D+U+D)
= 329679,30 Kč
NAKOUPENÉ SLUŽBY / OS. = 329679,30 / 40
= 8242,- Kč (po zaokrouhlení)
KALKULACE
NAK. SLUŽBY
8242,00
REŽIE
400,00
MARŽE
2592,60
---------------------------------------CENA BEZ DPH
11234,60
DPH 21%
628,40
----------------------------------------PRODEJNÍ CENA 11863,00 Kč
ZÁKLAD DPH = 2592,60
V příkladu je abstrahováno od marketingové strategie stanovení cen po zaokrouhlení
17
CENOVÁ TVORBA V
POHOSTINSTVÍ
18
CENOVÁ TVORBA V
POHOSTINSTVÍ
-
jedná se o restaurace, jídelny apod.
cílem stanovit náklady, prodejní cenu včetně DPH na kalkulační jednici
recepty pro přípravu pokrmů nejsou zpravidla uvedeny na 1 pokrm
nezbytné přepočítat na kalkulační jednici
19
KALKULACE POKRMU
Př. Restaurace - plátce DPH
Stanovte prodejní cenu pokrmu „Hovězí maso na sečuánský způsob“, znáte-li následující
údaje:
•
recept je připraven na 20 porcí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2500 g hovězího masa
200,- / kg
4 vaječné bílky
3,- / ks vejce
16 pol. lžic sojové omáčky
45,-/170 ml
(1 pol.lžíce = 17 ml)
0,8 kg cibule
12,-/kg
2,5 kg papriky (červená, žlutá)
70,-/kg
0,3 kg česneku
160,-/kg
1 kg pórku
80,-/kg
100 g zázvoru
75,-/kg
20 g cukru
25,-/kg
15 ml rýžového octa
190,-/200 ml
10 pol. lžic rýžového vína
150,-/750 ml
1 dcl olivového oleje
200,-/1 l
VR 4000 Kč / 1000 pokrmů, SR 6000 Kč / 1000 pokrmů, OR 8000 /1000 pokrmů
20
KALKULACE POKRMU
Př. Restaurace - plátce DPH
Stanovte prodejní cenu pokrmu „Hovězí maso na sečuánský způsob“, znáte-li následující
údaje:
2500
200
4
3
272
45
0,8
12
2,5
70
0,3
160
1
80
0,1
75
20
25
15
190
170
150
0,1
200
Materiálové náklady Kč
500
12
72
9,6
175
48
80
7,5
0,5
14,25
34
20
972,85 na 20 porcí!
21
KALKULACE POKRMU
Př. Restaurace - plátce DPH
Materiálové náklady Kč 972,85 / 20 porcí
Materiálové náklady na 1 porci: 48,65 Kč (po zaokrouhlení)
Kalkulace:
materiálové náklady
48,65
VR
4,00
SR
6,00
OR
8,00
-----------------------------------------------Úplné vl. náklady výkonu
66,65
zisková přirážka 40 %
26,66
-----------------------------------------------Cena bez DPH
93,31
DPH 21 %
19,60
-----------------------------------------------Cena včetně DPH
113,00
22
VÝZNAM INFORMAČNÍHO A
ÚČETNÍHO SYSTÉMU PODNIKU
PRO JEDNOTLIVÉ UŽIVATELE
23
VÝZNAM INFORMAČNÍHO A ÚČETNÍHO SYSTÉMU
PODNIKU PRO JEDNOTLIVÉ UŽIVATELE
• problematika cenové tvorby je zásadní pro správné a úspěšné fungování
podnikatelského subjektu
• aby mohl podnik úspěšně působit na trhu
nezbytné
využívat
informační systémy pro vedení účetnictví (finanční, manažerské) – často
propojuje účetnictví se statistikou
• vybrané softwarové produkty poskytují základní výsledky ukazatelů finanční
analýzy
• výsledky však nelze hodnotit bez znalosti použitého vzorce a vstupních dat
(rozdíl EBIT, EAT, EBITDA* )
• nezbytné brát v úvahu pořizovací náklady, provozní náklady na správu a
údržbu X porovnat efekt, který plyne z využívání daného IS
* Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization
24
SOCIÁLNÍ CESTOVNÍ RUCH
25
SOCIÁLNÍ CESTOVNÍ RUCH
-
tzv. cestovní ruch pro všechny
-
určen pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva – senioři nad 65 let, studenti, rodiny s
malými dětmi, zdravotně postižení, rodiny se zdravotně postiženými dětmi, nízkopříjmové osoby apod.
-
snaha motivovat podnikatelské subjekty, aby poskytovaly služby pro tuto klientelu
-
nezbytné dotovat (dotace EU, MMR apod.) – vznik dodatečných nákladů – např.
speciální úprava pokojů pro tělesně postižené (např. v Polsku je povinné % pokojů pro
tělesně postižené – VÝHODY X NEVÝHODY)
-
v případě tvorby kalkulací je nezbytné brát v úvahu poskytované dotace
-
snižují náklady podnikatelského subjektu
-
nezbytné podat předem projekt, po jeho schválení bude poskytnuta dotace
26
DĚKUJI ZA POZORNOST
27

similar documents