Gezelschapspel voor ouderen

Report
Uitleg spel
 Doelgroep
 Analysefase
 Eisen en wensen
 Het Spel
 Evaluatie
- Bij de doelgroep
- Event recording
 Aanbevelingen

Uitleg van het spel aan de hand van een handleiding
 Verschillende fases van dementie
 Aan de hand van een tabel
 Opgedeeld in 3 groepen
Eis 2: Het gezelschapsspel moet d.m.v. verschillende niveaus
geschikt zijn voor de verschillende fases van dementie.
Interview


Met begeleiders in een verzorgingstehuis van spelmiddagen
Gebasseerd op ervaringen van de begeleiders
Eis 3: De handleiding moet in korte zinnen worden uitgelegd.
Eis 4: De tekens en/of tekst moeten 18 punt ‘s groot en duidelijk
zichtbaar zijn.
Eis 5: Het spel mag niet langer dan een half uur duren.
Enquete

Bij ouderen in verschillende fases dementie
Eis 8: De handleiding van het spel moet in videovorm worden
uitgelegd.
Literatuur





Publicaties Erik Scherder
Cognitieve ergonomie
Ontwerpen voor ouderen
Cominucatie met ouderen
Lettergroote
Eis 6: Er mogen geen zware fysieke inspanningen in het spel
voorkomen.
Eis 7: In het spel moeten bewegingen met de hand voorkomen.
Eis 15: Het spel is gebaseerd op de formatieve jaren van de doelgroep.
Eis 16: Er dient rekening te worden gehouden dat de gevoelsleeftijd van
de doelgroep 10 tot 15 jaar jonger ligt.
Eis 4: De tekens en/of tekst moeten minsten 18 punts groot zijn en
duidelijk zichtbaar zijn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Het spel moet bewegingen bevatten.
Het gezelschapsspel moet d.m.v. verschillende niveaus geschikt zijn voor de
verschillende fases van dementie.
De handleiding moet in korte zinnen worden uitgelegd.
De tekens en/of tekst moeten minsten 18 punts groot zijn en duidelijk zichtbaar zijn.
Het spel mag niet langer dan een half uur duren.
Er mogen geen zware fysieke inspanningen in het spel voorkomen.
In het spel moeten bewegingen met de hand voorkomen.
De handleiding van het spel moet in videovorm worden uitgelegd.
De spelregels moeten helder worden weergegeven.
Het spel moet 1:1 gemaakt worden zodat het echt gespeeld kan worden.
Het gezelschapsspel kan worden gespeeld door een persoon met een lichaamslengte
van 1443mm en daarboven.
De maximale reikhoogtes, die nodig zijn bij het bespelen van het gezelschapsspel, zijn
staand 1474 mm en zittend 740 mm.
De minimale diameter van verplaatsbare objecten is 62 mm.
De minimale hoogte van verplaatsbare objecten is 88 mm.
Het spel is gebaseerd op de formatieve jaren van de doelgroep.
Er dient rekening te worden gehouden dat de gevoelsleeftijd van de doelgroep 10 tot
15 jaar jonger ligt.
Pionnen
bakje
Kaartjes
Bord
Bij de doelgroep
Een paar reacties van doelgroep:
‘Beginnen we het net te snappen, dan gaan we alweer stoppen.
Wat jammer.’
‘Komen jullie vaker met dit spel langs?’
‘Het zet je echt aan tot nadenken, het zorgt dat je bovenkamer
gaat werken.’
5
0
* Event[1] 9| &9
10
* Event[1] 8| &8
15
* Event[1] 7| buigen vd rug
25
* Event[1] 6| opstaan
30
* Event[1] 5| hurken
35
* Event[1] 4| strekken vd rug
40
* Event[1] 3| wijzen
45
* Event[1] 2| neerleggen
20
Counts (n)
Spicky's bij kaartspel
(eerst)
* Event[1] 1| oppakken
* Event[1] 9| &9
* Event[1] 8| &8
* Event[1] 7| buigen vd
rug
* Event[1] 6| opstaan
* Event[1] 5| hurken
* Event[1] 4| strekken vd
rug
* Event[1] 3| wijzen
50
* Event[1] 2| neerleggen
* Event[1] 1| oppakken
Counts (n)
Event recording
Spicky's bij 'hetsnelspel'
(nu)
35
30
25
20
15
10
5
0



Testen of dementie daadwerkelijk wordt vertraagd.
Bord duidelijker weergegeven
Van de handleiding in videovorm, moet het geluid verbeterd
worden

similar documents