Här hittar du en presentation av vår organisation.

Report
2014-09-24
ACADEMEDIAS
ORGANISATION
1
Ledning och organisation
AcadeMedias koncernledning
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Anställd i AcadeMedia sedan 2005
Martin Sandgren, vice VD och operativ chef, chef
gymnasiesegmentet samt för kvalitet, nystarter,
förvärv, inköp/fastighet och affärsutveckling.
Anställd i AcadeMedia sedan 2007
LiseLotte Oldmark, tf HR-direktör och chef för
AcadeMedia Academy som arbetar med
kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Anställd i Pysslingen/AcadeMedia sedan 1998
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör med
ansvar för extern och intern kommunikation samt
public affairs.
Anställd i AcadeMedia sedan 2012
(rådgivare sedan 2003)
Eola Änggård Runsten,
CFO med ansvar för ekonomi, finans och IT.
Anställd i AcadeMedia sedan 2013
Sofia Larsen,
Chef för- och grundskola
Anställd i AcadeMedia sedan 2014
Keith Fransson
chef vuxensegmentet
Anställd på Hermods/AcadeMedia sedan 2005
Ledning och
organisation
VD
Chef
vuxensegmentet
Keith
Fransson
Chef
gymnasiesegmentet
Martin Sandgren
Anneli
Hammarberg
Vuxensegmentet
Jimmy
Kjellström
Gymnasier
Eola Änggård
Runsten
Stabschefer
Martin
Sandgren,
Vice VD och
COO
Marcus
Strömberg,
Christine
Kastner
Johnson
Chef
för- och grundskolor
Sofia Larsen
Ingela
Kronbrink
Marit
Lambrechts
Johan
Göterfelt
Espira,
Norge
Direktör
internatione
ll affärsutveckling
Susana
Anna-Karin
Olsson Casas Crutze
För- och grundskolor
Lise-Lotte
Oldmark
Paula
Hammerskog
Övriga support- och stabsfunktioner
Ingela Gullberg,
Kvalitet
Heidi Westman,
Juridik/Elevhälsa
Fredrik Gnospelius,
Fastighet & Inköp
Stefan Viklund,
IT
Susann Nahlbom,
Koncernekonomi

similar documents