Ladda ner presentation här

Report
1
Benny Örnerfors, vd
E-diagnos
Ny kontroll för
säkrare fordon
Benny Örnerfors, vd
Presentationens
Benny
Örnerfors,namn
vd
Kontrollbesiktningens syfte är att säkerställa att
fordonet är trafiksäkert och inte belastar miljön mer
än nödvändigt.
Kontrollbesik
tning
Finn
s
Finns
ej
?
CITA
International Motor Vehicle
Inspection Committee
2
Benny Örnerfors, vd
Obligatoriskt
Dagens kontroll omfattar bland annat:
 Bromssystem
 Styrsystem
 Hjulsystem
 Avgassystem
 Avgas- och ljudemissioner
3
4
Presentationens
Benny
Örnerfors,namn
vd
Normal körning
Adaptiv farthållare
Filbytesvarnare
Väglagsavkänning
Uppkommen fara
Stabilitetssystem
- ESP
Låsningsfria
bromsar - ABS
Nödstyrning
Förestående krock
Krockvarning
Nödbroms
Fotgängarskydd
Vid krock
Efter krocken
Krockkuddar
Bältesförsträckare
Nackstöd
Automatiskt
nödsamtal till SOS
Kollisionsdata
Parkeringshjälp
Stop & Go
Nödbroms
Adaptiv farthållare
Krockvarning fram
Under bilen:
Filbytesvarnare
Väglagsavkännare
Krockvarning bak
Sidokrockvarnare
Döda-vinkeln-varnare
5
Benny Örnerfors, vd
Teknisk utveckling
Kontrollens
täckningsgrad
Rubrik
Växande gap för vad kontrollbesiktningen
erbjuder och vad som behövs
Ökande krav tack vare utvecklingen av
elektroniska säkerhetssystem i fordon.
Nuvarande EU-direktiv
Tid
Presentationens
Benny
Örnerfors,namn
vd
Nya krav behövs
 För att minska gapet behövs nya krav.
 I juli 2012 föreslog EU-kommissionen att tester av bilens
elektroniska säkerhetssystem ska vara obligatoriska.
 Initiativet beräknas rädda hundratals liv per år.
 EU-kommisionen är positiva till en snabb implementering.
 Detta är ett måste för att säkra fordonet ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv.
6
Benny Örnerfors, vd
Vad är E-diagnos?
 E-diagnos är en tilläggstjänst som känner av problem i bilens
elektroniska system som exempelvis krockkuddar, ABSbromsar, ESP, farthållare, kommunikationssystem med mera.
 Felkoder hämtas ur systemen motorstyrning, bromssystem,
krockskydd och elektronisk växellåda.
7
Benny Örnerfors, vd
E-diagnos
 E-diagnos lanserades november 2011.
 Säkrare och mindre negativ påverkan på miljön vid färd.
 Trygghet vid köp och försäljning av begagnad bil.
 Möjliggör nyttjande av garanti som närmar sig slutet.
 Bilprovningen är opartisk leverantör.
8
Presentationens
Benny
Örnerfors,namn
vd
E-diagnosresultat
Under första halvåret 2012 genomförde Bilprovningen
E-diagnos på 50 000 fordon. 42 procent innehöll felkoder.
 Av samtliga testade bilar hade 25 procent felkoder inom
system för motor.
 19 procent av bilarna hade fel i bromssystem.
 12 procent gällde fel i systemen för krockskydd.
 2 procent gällde växellåda.
9
Presentationens
Benny
Örnerfors,namn
vd
Besök gärna vår monter så
berättar vi mer om nyttan
med E-diagnos.
Tack för er uppmärksamhet!
10

similar documents